Teksti suurus:

Haridustöötajate tööaeg

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 36, 248

Haridustöötajate tööaeg

Vastu võetud 25.06.2009 nr 113

Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 43 lõike 6 alusel.

§ 1. Ametikohtade loetelu, millel kehtib lühendatud täistööaeg

Koolide ja muude lasteasutuste õpetajate, kasvatajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade loetelu, millel kehtib lühendatud täistööaeg, on järgmine:
1) koolieelse lasteasutuse õpetaja, logopeed ja eripedagoog;
2) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht;
3) kutseõppeasutuse õpetaja;
4) huvikooli õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist, klaverisaatja, kontsertmeister, ballettmeister, dirigent ja õppemeister.

§ 2. Lühendatud täistööaja kestus

Lühendatud täistööaja kestuseks §-s 1 loetletud ametikohtadel on 7 tundi päevas ehk 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, sealhulgas õppe- või kasvatustöö tundide arv nimetatud ametikohtadel on:
1) koolieelse lasteasutuse õpetajal 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
2) koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) logopeedil ja eripedagoogil 22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
3) lasteaed-algkooli, algkooli, lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi põhikooli klasside klassiõpetajal ja aineõpetajal 18–24 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
4) gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) aineõpetajal 18–22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
5) kutseõppeasutuse õpetajal 18–22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
6) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) kasvatajal 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
7) huvikooli õpetajal, treeneril, huvihariduse spetsialistil, klaverisaatjal, kontsertmeistril, ballettmeistril, dirigendil ja õppemeistril 20–24 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
8) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) ringijuhil 22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json