Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri

Vastu võetud 08.02.2000 nr 94
RTL 2000, 21, 298
jõustumine 08.02.2000

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse korraldustega (vastuvõtmise kuupäev, number, avaldamine Riigi Teataja Lisas, jõustumise/rakendamise aeg):

25.07.2000 nr 624-k (RTL 2000, 87, 1328) vastavalt §-le 6  

19.12.2000 nr 1045-k (RTL 2000, 131, 2127) 1.01.2001  

24.04.2001 nr 263-k (RTL 2001, 53, 737) 1.01.2001  

19.06.2001 nr 418-k (RTL 2001, 78, 1078) 1.07.2001  

28.12.2001 nr 852-k (RTL 2002, 4, 48) 1.01.2002  

10.07.2002 nr 464-k (RTL 2002, 81, 1249) 1.07.2002  

10.07.2002 nr 467-k (RTL 2002, 81, 1252) 1.07.2002  

17.12.2002 nr 868-k (RTL 2003, 2, 11) 17.12.2002 rakendatakse alates 1.01.2003

17.12.2002 nr 869-k (RTL 2003, 2, 12) 17.12.2002 rakendatakse alates 1.01.2003

1.07.2003 nr 406-k (RTL 2003, 81, 1191) 1.07.2003  

1.07.2003 nr 407-k (RTL 2003, 81, 1192) 1.07.2003  

5.09.2003 nr 544-k (RTL 2003, 100, 1517) 5.09.2003 rakendatakse 1.07.2003

22.12.2003 nr 853-k (RTL 2003, 133, 2173) 22.12.2003 rakendatakse 1.01.2004

22.12.2003 nr 854-k (RTL 2003, 133, 2174) 22.12.2003 rakendatakse 1.01.2004

27.02.2004 nr 119-k (RTL 2004, 24, 376) 27.02.2004 kohaldatakse alates 1.01.2004

1.07.2004 nr 474-k (RTL 2004, 93, 1453) 1.07.2004  

1.07.2004 nr 475-k (RTL 2004, 94, 1468) 1.07.2004  

6.01.2005 nr 2 (RTL 2005, 6, 48) 6.01.2005 rakendatakse 1.01.2005

6.01.2005 nr 3 (RTL 2005, 6, 49) 6.01.2005 rakendatakse 1.01.2005

14.02.2005 nr 83 (RTL 2005, 21, 289) 14.02.2005 rakendatakse 1.01.2004

18.03.2005 nr 156 (RTL 2005, 36, 515) 18.03.2005 rakendatakse 1.01.2005

14.07.2005 nr 437 (RTL 2005, 82, 1205) 14.07.2005 rakendatakse 1.07.2005

14.07.2005 nr 438 (RTL 2005, 82, 1206) 14.07.2005

3.01.2006 nr 2 (RTL 2006, 6, 98) 3.01.2006 rakendatakse alates 1.01.2006

3.01.2006 nr 3 (RTL 2006, 6, 99) 3.01.2006 rakendatakse alates 1.01.2006

23.03.2006 nr 195 (RTL 2006, 27, 509) 23.03.2006 rakendatakse alates 1.01.2006

5.07.2006 nr 376 (RTL 2006, 55, 1011) 5.07.2006, rakendatakse alates 1.07.2006

5.07.2006 nr 377 (RTL 2006, 55, 1012) 5.07.2006, rakendatakse alates 1.07.2006

22.12.2006 nr 738 (RTL 2007, 2, 43) 22.12.2006, rakendatakse alates 1.01.2007

22.12.2006 nr 739 (RTL 2007, 2, 44) 22.12.2006, rakendatakse alates 1.01.2007

21.06.2007 nr 312 (RTL 2007, 52, 965) 1.07.2007

21.06.2007 nr 313 (RTL 2007, 52, 966) 1.07.2007

20.12.2007 nr 563 (RTL 2007, 102, 1705) 1.01.2008

20.12.2007 nr 564 (RTL 2007, 102, 1706) 1.01.2008

27.06.2008 nr 298 (RTL 2008, 54, 751) 1.07.2008

27.06.2008 nr 299 (RTL 2008, 54, 752) 1.07.2008

30.12.2008 nr 546 (RTL 2009, 5, 68) 1.01.2009

30.12.2008 nr 547 (RTL 2009, 5, 69) 1.01.2009

18.06.2009 nr 261 (RTL 2009, 51, 753) 1.07.2009

18.06.2009 nr 262 (RTL 2009, 51, 754) 1.07.2009

Muudatusi sisaldaval real on sulgudes viide korraldus(t)e kuupäeva(de)le, millega kehtestati praegune sõnastus.

«Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõike 1 alusel:

1. Kinnitada «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri» (juurde lisatud).

2. Nimekirja kantud isikutele kingituste ja annetuste tegijate suhtes rakendatakse tulumaksusoodustust alates 1. jaanuarist 2000. a.

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k
[RTL 2009, 51, 754 – 1.07.2009]

TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE NIMEKIRI

1. Tallinn

Reg. Kood

Aadu Luukase Sihtasutus

90009476

Anna Levandi Iluuisutamisklubi

80070888

Arheoloogiakeskus

80177600

ASSITEJ Eesti Keskus

80013436

Audentese Spordiklubi

80132187

MITTETULUNDUSÜHING AUDENTESE VÕRKPALLIKLUBI

80132193

Avalik Sõna

80013146

Avatud Piibli Ühing

80064971

Balthasar Russowi Ühing

80100000

Balti Haridus- ja Kultuuriühing

80007387

Balti Keskkonnafoorum

80191103

BALTI KRIMINAALPREVENTSIOONI JA SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI INSTITUUT

80123295

Balti Nukleaarmeditsiini Assotsiatsioon

80216754

Budoklubi Mitsubachi

80201706

EELK Kirikumuusika Liit

80199501

EELK Kirikupäeva ja laulupeo sihtasutus

90009269

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus

80197040

Eesti 470 Klassiliit

80086323

Eesti Afaasialiit

80023972

Eesti Allergialiit

80048848

Eesti Allveeliit

80088109

Eesti Arhitektide Liit

80053223

Eesti Assotsiatsioon Anti-Aids

80010219

Eesti Automudelispordi Klubi

80039588

Eesti Autospordi Liit

80076023

Eesti Beneventum Grupp

80188182

Eesti Diabeediliit

80044520

Eesti Eruohvitseride Kogu

80151026

Eesti Evangeelne Allianss

80120847

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus

80064741

Eesti Filmi Sihtasutus

90000357

Eesti Flöödiühing

80059651

Eesti Genealoogia Selts

80027817

Eesti Gregoriaani Ühing

80018445

Eesti Homöopaatia Ühing

80010886

Eesti Indiaca Liit

80102134

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

90005872

Eesti Invaspordi Liit

80018936

Eesti Jahispordi Liit

80011710

Eesti Jahtklubide Liit

80074834

Eesti Jalgpalli Liit

80091598

Eesti Jalgratturite Liit

80057497

Eesti Judoliit

80056457

Eesti Jääpurjetamise Liit

80075822

Eesti Kabeliit

80070233

Eesti Kahevõistluse ja Suusahüpete Veteranide Klubi

80014878

Eesti Kandleliit

80166855

Eesti Karate Föderatsioon

80066792

Eesti Kardioloogide Selts

80086412

Eesti Karskusliit AVE

80112575

Eesti Kergejõustikuliit

80079122

Eesti Kick-Boxingu Liit

80043348

Eesti Kirikute Nõukogu

80044678

Eesti Kirjanike Liit

80080786

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

80107338

Eesti Kolmikute Pereklubi

80031380

Eesti Koolispordi Liit

80086369

Eesti Kooriühing

80039536

Eesti Kopsuliit

80065002

Eesti Korvpalliliit

80007140

Eesti Kujurite Ühendus

80086820

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

80031345

Eestirootsi Kultuuri Sihtasutus
90009861

Eesti Kurtide Liit

80007861

Eesti Kurtide Spordiliit

80092803

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit

80000540

Eesti Käsipalliliit

80066355

Eesti Külaliikumine Kodukant

80036845

Eesti Laevamodellistide Liit

80074871

Eesti Langevarjuklubi

80049612

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

80086033

Eesti Laste Südameliit

80100773

Eesti Lastemisjon

80048417

Eesti Lauatenniseliit

80079180

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

90005188

Eesti Lennuspordi Föderatsioon

80060967

Eesti Lihasehaigete Selts

80043118

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

80067455

Eesti Looduskaitse Selts

80015004

Eesti Loomakaitse Selts

80118299

Eesti Lugemisühing
80111084

EESTI MAADLUSLIIT

80040381

Eesti Matkaliit

80031865

Eesti Meestelaulu Selts

80071327

Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Sihtasutus

90008181

Eesti Moodsa Viievõistluse Liit

80071758

Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts

80085654

Eesti Muusika Infokeskus

80092430

Eesti Muusikaühing Classic

80115013

Eesti Mäeselts

80147964

Eesti Naabrivalve

80130248

Eesti Naisliit

80106161

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

80005690

Eesti Neeruhaigete Liit

80022694

Eesti Noorteühenduste Liit

80174062

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts

80209530

EESTI NÄGEMISPUUETEGA LASTE VANEMATE LIIT

80007714

Eesti Näituste Võrkpalliklubi

80060358

Eesti Olümpiakomitee

80059467

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

80091554

Eesti Orienteerumisliit

80040568

Eesti Paraolümpiakomitee

80097278

Eesti Patsientide Esindusühing

80071184

Eesti Piibliselts

80040723

Eesti Pimedate Liit

80000600

Eesti Pimekurtide Tugiliit

80096296

Eesti Poksiliit

80089586

Eesti Psoriaasiliit

80048127

Eesti Punane Rist

80064706

Eesti Puuetega Inimeste Koda

80014660

Eesti Puuetega Naiste Ühing

80055707

Eesti Raudteekultuuri Sihtasutus

90009513

Eesti Raadioamatööride Ühing

80064729

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

80075472

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu

80007921

Eesti Reservohvitseride Kogu

80018646

Eesti Reumaliit

80035225

Eesti Reumatoloogia Selts

80072640

Eesti–Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

80011851

Eesti Saalihoki Liit

80089971

Eesti Samboliit

80067900

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts

80115579

Eesti Skautide Ühing

80048529

Eesti Sulgpalliliit

80079091

Spordikoolituse ja - Teabe Sihtasutus

90007023

Eesti Spordiselts Põhjakotkas

80080734

Eesti Spordiseltsi «Kalev» Veteranide Ühendus

80044611

Eesti Spordiveteranide Liit

80018066

Eesti Squashiföderatsioon

80188609

Eesti Suurperede Abistamise Selts

80000037

Eesti Suusaliit

80071971

Eesti Sõjainvaliidide Abistamise Sihtasutus

90006453

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing

80028679

Eesti Sõudeliit

80071221

Eesti Südameliit

80004294

EESTI TAEKWONDO LIIT
80088167

Eesti Tantsuspordi Liit

80088821

Eesti TauramusoryuKobujutsu Liit

80201675

Eesti Tehnika- ja Spordiliit

80017724

Eesti Tehnilise Ortopeedia Ühing

80132782

Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing

80085594

Eesti Triatloni Liit

80075839

Eesti Turniiribridžiliit

80088457

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

80070339

Eesti Uisuliit

80048860

Eesti Ujumisliit

80086145

Eesti Vabadusvõitlejate Liit

80089014

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus

80028292

Eesti Vaegkuuljate Liit
80029006
Eesti Vaimse Tervise Ühingute Liit
80017411

Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit

80032400

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

80023392

Eesti Veemoto Liit
80088173

Eesti Vehklemisliit

80044804

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing

80048400

Eesti Võrkpalli Föderatsioon

80023481

Eesti Vähiliit

80010716

Eesti Väitlusselts

80039660

Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu MEMENTO Tallinna Ühendus

80071244

Eestimaa Spordiliit Jõud

80040031

Elioni Spordiklubi

80013034

Ellerheina Selts

80044046

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

90008287

E-riigi Akadeemia Sihtasutus

90007000

ESTONIA SELTS

80071787

FC VELLDORIS

80199688

G4S Noorteklubi

80163785

Gošhin Klubi

80022814

GSK Perearstide Täiendamise Sihtasutus

90008608

Gustav Adolfi Sihtasutus

90009200

Harju Matkaklubi

80039499

Harjumaa Spordiliit

80035780

Hea Muusika Selts

80097640

Heateo Sihtasutus

90008175

Hokiklubi Viiking Sport

80022949

Iluuisutamise Klubi CASCADE

80166507

Iluuisutamise Klubi Serpantiin

80123969

Iluuisutamisklubi Medal

80039648

Iluuisutamisklubi Oiler

80044230

Inglise Kolledi Sihtasutus

90000883

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus

90005219

Jaan Künnapi alpinismiklubi

80091652

Jaan Tõnissoni Instituut

80088411

Jalgpalliklubi Ajax TLMK

80100885

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool

80059220

Jalgpalliklubi FCF Järvamaa Jalgpallikool
80052040

JCI GO koda

80256268

Johannes Aaviku Selts

80092559

Johannes Kotkase Spordiklubi
80011503

Jäähokiklubi T.H.S.K.2002

80167903

Kalevi Kammerkoor

80135085

Karateklubi IVL

80079470

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

90000951

Korvpalliklubi Kalev

80048908

Korvpalliklubi Meelis

80044974

Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena

80226882

Kristlik Noorsooühendus Risttee

80185226

Kultuuriselts Hirvepark

80167168

Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi

80088552

Käsipalliklubi ChocolateBoys

80206589

Lasnamäe Jumalaema Kiriku Sihtasutus

90006976

Lasnamäe Korvpalliklubi

80147467

Lasnamäe Male-Kabeklubi

80092542

Lasnamäe Noorte Maleklubi

80192404

Laste- ja Noortekeskus Tuluke

80017533

Lastekaitse Liit

80013442

Lions-Klubi LC Tallinn Eesti 1

80079398

Maadlusklubi Dünamo

80122817

Maadlusklubi Nelson

80115680

Martensi Selts

80212696

Merimetsa Tugikeskus

80014281

Integratsiooni Sihtasutus

90000788

Mittetulundusühing Asia Forum
80273574
Mittetulundusühing Aberg
80202226

Mittetulundusühing AIESEC Eesti

80052592

Mittetulundusühing Aitado Klubi

80080316

Mittetulundusühing Anna Tsentrum

80161600

Mittetulundusühing Anne Teatristuudio

80230197

Mittetulundusühing Ansambel Romanss

80103079

Mittetulundusühing ArendiaElitavonWolsky FF

80161852

Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud

80247016

Mittetulundusühing Arno Tali Sihtkapital

80107290

Mittetulundusühing Beebipunker

80255369

Mittetulundusühing Bhutani–Eesti Sõprusühing

80243126

Mittetulundusühing CARITAS EESTI

80005460

Mittetulundusühing Charity Pirital
80278666

Mittetulundusühing ClinicClowns Eesti

80246092

Mittetulundusühing Crescendo

80223725

Mittetulundusühing Eesti Curlingu Liit

80176606

Mittetulundusühing Estonian KitesurfingAcademy

80255501

Mittetulundusühing Eesti Demograafia Assotsiatsioon

80031954

Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum

80135866

Mittetulundusühing Eesti Instituut

80007298

Mittetulundusühing Eesti Iseseisva Elu Keskus

80027616

Mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond

80086091

Mittetulundusühing Eesti Kepikõnni Liit
80208430

Mittetulundusühing Eesti Koolinoorte Segakoor EKNS

80166996

Mittetulundusühing Eesti Kristlik Televisioon

80097686

Mittetulundusühing Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts
80263498

Mittetulundusühing Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon

80233445

Mittetulundusühing Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus

80031948

Mittetulundusühing Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

80005069

Mittetulundusühing Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

80087009

Mittetulundusühing Eesti Muusikafestivalid

80173335

Mittetulundusühing Eesti Muusikakultuuri Jäädvustamise Fond

80100253

Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu

80088291

Mittetulundusühing EESTI NAISLAULU SELTS

80035521

Mittetulundusühing Eesti Osteoporoosihaigete Liit

80234835

MITTETULUNDUSÜHING EESTI PILJARDILIIT

80011041

Mittetulundusühing Eesti Spordiselts Kalev

80028946

Mittetulundusühing Eesti Tennise Liit
80064221

Mittetulundusühing Eesti Tennise Toetusühing

80216576

Mittetulundusühing Eesti Vaimse Tervise Ühing

80010432

Mittetulundusühing Eesti Vanavanemate Ühing

80227189

Mittetulundusühing EESTI VÕIMLEMISLIIT

80036970

Mittetulundusühing Eesti Õpetajate Meeskoor

80106244

Mittetulundusühing EXCITE DANCE

80239413

Mittetulundusühing Eksperimentaalse Liikumise Keskus

80060223

Mittetulundusühing Eluliin

80011957

Mittetulundusühing EnsembleVocesMusicales

80195265

Mittetulundusühing Est-Tattoo

80234597

Mittetulundusühing Evald Kree Spordimaailm

80043199

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum

80140867

Mittetulundusühing FC HansaNet.ee

80221465

Mittetulundusühing Fenno-Ugria Asutus

80057988

Mittetulundusühing FLAYSURFER TIME

80201592

Mittetulundusühing Fond Rõõmukuulutus

80066450

Mittetulundusühing Gals

80099805

Mittetulundusühing Golfiklubi Mark I

80182446

Mittetulundusühing GR-Sport

80044247

Mittetulundusühing Harrastajate Hokiliiga

80123716

Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA

80099662

Mittetulundusühing Hea Laps

80022234

Mittetulundusühing HEREDITAS

80103926

Mittetulundusühing Heategevuskeskus

80261855

Mittetulundusühing Hiiumaa Kammermuusika

80132260

Mittetulundusühing HTÜ Emma Estonia

80201770

Mittetulundusühing HUMANITAS
80040580

Mittetulundusühing IGIP Estonia

80222737

Mittetulundusühing Iluuisutamisklubi Kristalluisk

80088894

Mittetulundusühing Inkotuba

80150920

Mittetulundusühing Inseneride Meeskoor

80052657

Mittetulundusühing I.V.K. Estonian SittingVolleyballClub

80118615

Mittetulundusühing Jüriöö Park

80119425

Mittetulundusühing KAS
80261772

Mittetulundusühing Kassiabi

80231564

Mittetulundusühing Khordongi Ühing Eestis

80139686

Mittetulundusühing Kodanikukoolitus

80039364

Mittetulundusühing Korvpalli Toetusgrupp

80166571

Mittetulundusühing Kuljus Klubi

80027579

Mittetulundusühing KULLAS TEAM

80252613

Mittetulundusühing Laste Pühapäevaühing «Loza»

80238655

Mittetulundusühing LAULUTEATER «PEREKRJOSTOK»

80106633

Mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu

80060341

Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm

80154088

Mittetulundusühing Laste Rõõm

80191770

Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn

80142599

Mittetulundusühing Linnamuusikud

80043615

MITTETULUNDUSÜHING LOOMADE HOIUPAIK

80209553

Mittetulundusühing Maarjamaa Konvent

80060602

Mittetulundusühing Meie Lapsed

80184971

Mittetulundusühing Miikaeli Ühendus

80017581

Mittetulundusühing Naerulinnud

80230317

Mittetulundusühing Noor Kunst

80220945

Mittetulundusühing Noor Muusik

80143653

Mittetulundusühing Noorte Kodupaik

80080042

Mittetulundusühing Noorteklubi ESIK

80243857

Mittetulundusühing Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes

80099366

Mittetulundusühing Olde Hansa Keskaja Kool

80157069

Mittetulundusühing Oleviste Hoolekanne

80196431

Mittetulundusühing Olümpiavõitjate Kogu

80188638

Mittetulundusühing OperationLifesaver Estonia

80215200

Mittetulundusühing Parem Maailm

80247128

Mittetulundusühing Patsiendikaitse Keskus RADIX

80040858

Mittetulundusühing Pelgulinna Tantsurühmad

80096824

Mittetulundusühing Perekeskus Varjulill

80013169

Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond

80119413

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival

80044767

Mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi

80112339

Mittetulundusühing Promfest

80256179

Mittetulundusühing Q Triathletes

80246790

Mittetulundusühing Raadio 7

80072002

Mittetulundusühing Raadio Laste Laulustuudio
80268538

Mittetulundusühing Ratsaspordiklubi DOMINGO

80142257

Mittetulundusühing ReggerRacingTeam

80251354

Mittetulundusühing Riho Pätsi Koolimuusika Fond

80187550

Mittetulundusühing RusskijDom

80192019

Mittetulundusühing Saagu Valgus

80131495

Mittetulundusühing Salus Heategevusfond
80273657

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond

80231417

Mittetulundusühing Segakoor Noorus

80011101

Mittetulundusühing SINA – Suured Ideed Noorte Algatusel
80278850

Mittetulundusühing  SONICO

80157419

Mittetulundusühing Spordiklubi Meduus

80174122

Mittetulundusühing Spordiklubi «Rafter»

80115935

Mittetulundusühing SPORDIKLUBI REMII

80242160

Mittetulundusühing Spordiklubi Tallinna Sport

80196537

Mittetulundusühing SSE Riga toetusfond
80278548

Mittetulundusühing Subboteja

80171572

Mittetulundusühing Suurte Tegude Fond

80187412

Mittetulundusühing Šmigunide Suusaklubi

80011874

Mittetulundusühing T.T.RACING TEAM
80185344

Mittetulundusühing Tallinna Allergiaühendus

80043644

Mittetulundusühing Tallinna Iluuisutamiskool

80141387

Mittetulundusühing Tallinna Jalgpalliklubi

80107947

Mittetulundusühing Tallinna Loomaaia Sõprade Selts

80088767

Mittetulundusühing Tallinna Käsipallikool

80132448

Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu
80191735

Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital

80070960

Mittetulundusühing Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus

80085878

Mittetulundusühing TALLINNMEETING

80178002

Mittetulundusühing Talveakadeemia

80221301

Mittetulundusühing Teater BEL-ETAGE

80142642

Mittetulundusühing Tegusad Eesti Noored

80161668

Mittetulundusühing Teine Tants
80097812

Mittetulundusühing Tennise Toetusgrupp

80256724

Mittetulundusühing THINK Eesti
80196810

Mittetulundusühing TolaramFoundation

80173453

Mittetulundusühing UNIC

80039987

Mittetulundusühing Uue Maailma Selts
80246548

Mittetulundusühing Valgevene Uus Tee

80246330

Mittetulundusühing Vana Tammiku
80277655

Mittetulundusühing VAT Teater

80071149

Mittetulundusühing Vene Koorikapell

80133034

Mittetulundusühing VENE ROMANSI KLUBI

80048653

Mittetulundusühing Viivo Muusika

80028509

Mittetulundusühing Ökoskaudid

80142843

Mittetulundusühing YFU Eesti

80011526

MTÜ Allika

80231475

MTÜ Avasta Anded

80199027

MTÜ Eesti Jäähoki Liit

80048096

MTÜ Hawaii Expressi Purjelauakool

80261507

MTÜ H. Spordiklubi

80188822

MTÜ Kasside Turvakodu

80248010

MTÜ Kassivari
80261418

MTÜ Mondo

80260583

MTÜ Noorte Kardiklubi Kardistart

80213135

MTÜ Nõmme Loodusmaja

80247269

MTÜ Ohutusõpetuskeskus

80247080

MTÜ Spordiklubi Favoriit

80221904

MTÜ Sõjaväemuusika Sõprade Selts

80188704

MTÜ Tallinna Tõnismäe Reaalkooli Sõprade Selts

80187129

MTÜ Tegudeks
80272669
MTÜ Verte!
80268975

Murelaste ja Probleemsete Noorukite Toetajate Ühing OMOS

80053507

Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus

90000096

Muusikute Täiendõppe Keskus

80182742

Naiskoor BALTIKA

80184327

Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon

80004512

NORMA ORIENTEERUMISKLUBI

80043779

Noorte Spordi- ja Tehnikaklubi Master

80150156

Noortekeskus Generation2

80227249

Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis

80131288

Nõmme Erahariduse Sihtasutus

90006549

Nõmme Kergejõustikuklubi

80011532

Nõmme Vaegkuuljate Selts

80107508

Nõmme Vanurite Abistamise Selts VALGE RIST

80023305

Orienteerumisklubi Kooperaator

80063078

Orienteerumisklubi Orion

80080875

Orienteerumisklubi TON

80004058

Paul Kerese Maleklubi

80056026

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus

80118750

Pelgulinna Selts

80119034

Pensionäride Klubi «VETERAN»

80211356

Perekoolitusühing Sina ja Mina

80208192

Pirita Palliklubi

80172353

Pirita Südameliit

80118514

Poiste Kooristuudio Cantilena

80088776

Põhja-Eesti Neeruhaigete Selts

80007683

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

80059823

Päästearmee Eestis

80057936

Rahvakunsti Klubi

80011615

Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing

80140376

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond
80074863

Ratsaspordiklubi CAF

80198654

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus

90008494

Roccaal Mare Kooli Sihtasutus

90005828

Sally Stuudio

80036012

SclerosisMultiplex’i Ühing

80084181

Sihtasutus AVATUD EESTI FOND

90000334

Sihtasutus Anti-Liew &Hingehooldus

90005685

Sihtasutus ARCHIMEDES

80011561

Sihtasutus Carpe

90009022

Sihtasutus Children’sFire & Burn Trust Estonia

90007017

Sihtasutus DHARMA

90006518

Sihtasutus Dr RutaKruuda fond

90009525

Sihtasutus EBS Vilistlasfond

90000972

Sihtasutus Edukool

90000736

Sihtasutus EELK Misjonikeskus

90008407

Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond

90008867

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

90007081

Sihtasutus Eesti Lastefond

90000653

Sihtasutus Eesti Migratsioonifond

90000937

Sihtasutus Eesti Muusikafond

90000742

Sihtasutus Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond

90000535

Sihtasutus Eesti Polaarfond

90000191

Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond

90000145

Sihtasutus Eesti Põllumajandustehnika Keskus

90008703

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

90000340

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus

90006822

Sihtasutus Eesti Tervise Fond

90009430

Sihtasutus Eesti Terviserajad

90008821

Sihtasutus Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise Fond

90005389

Sihtasutus Eesti Vanatehnika Muuseum

90009619

Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut

90006087

Sihtasutus Erki Noole kümnevõistluse fond

90006682

Sihtasutus Fine 5 Tantsuteater

90006845

SIHTASUTUS HUGO LEPNURME NIMELINE ORELIFOND

90009401

Sihtasutus JCI Estonia Heategevusfond

90008620

Sihtasutus Iluuisutamise Arendamise Fond

90009298

Sihtasutus InCommuneBonum

90006934

Sihtasutus JuniorAchievement’i Arengufond

90000587

Sihtasutus Kaarli Kiriku Remondifond

90006302

Sihtasutus Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

90000920

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital
90009654

Sihtasutus Kuningas Arturi Fond

90006265

Sihtasutus Lootsi Koda

90006905

Sihtasutus Lutreola
90005573

Sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond

90009134

Sihtasutus Mänguväljaku Fond

90000564

Sihtasutus Niguliste Pastoraat

90006785

Sihtasutus Noored Kooli

90009312

Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond

90005937

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

90005952

Sihtasutus Professor Heinrich Laulu Nimeline Fond

90008212

Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium

90008761

Sihtasutus REIN OTSASONI FOND

90009157

Sihtasutus Sipelgad

90008577

Sihtasutus Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi

90008471

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

90000966

Sihtasutus Tallinn 2011

90009424

Sihtasutus Tallinna Graafikatriennaal

90005892

Sihtasutus Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond

90005295

Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond

90000127

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond

90000647

Sihtasutus Tallinna Ülikooli Arendusfond

90008815

Sihtasutus Tallinna Poistekoori Fond

90000185

Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

90005596

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond

90000771

Sihtasutus Teadlik Valik

90009002

Sihtasutus Tuletorn Fond

90008241

Sihtasutus UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

90005797

Sihtasutus UNICEF Eesti Fond

90008985

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

90005780

Sihtasutus Vesiroosi Lasteaed

90009341

Sihtasutus Väärtustades Elu
90009111

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo

90006236

Sihtasutus Õpilasmalev

90006271

Sihtasutus Ühtsus

90005538

Sisekaitseakadeemia Spordiklubi

80212934

SK FC Levadia Jalgpallikool

80041295

Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus

80107574

Soomepoiste Pärimusühing

80123981

SOS Lasteküla Eesti Ühing

80088606

SOS-Kinderdorf International Koordinatsioonikeskus

80039565

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Edendamise Sihtasutus SORES

90006957

Spordiklubi Aeg

80079205

Spordiklubi Biathlon

80177913

Spordiklubi Budo

80007694

Spordiklubi Bu-Sport 2000

80127393

Spordiklubi Condor

80050006

Spordiklubi Dvigatel

80067254

Spordiklubi Elite Sport

80005046

Spordiklubi Erger

80086139

Spordiklubi Garant

80066757

Spordiklubi HC Tallas

80022688

Spordiklubi HOOLER

80011992

Spordiklubi Impact

80107858

Spordiklubi Kivilind

80048216

Spordiklubi KLAVIS

80174464

SPORDIKLUBI KÕRVE RING

80022033

Spordiklubi Leksi 44

80063983

Spordiklubi Marcus

80131727

Spordiklubi Puhastusimport CC

80221896

Spordiklubi Raua

80135122

Spordiklubi Reval-Sport

80092565

Spordiklubi Roi

80135493

Spordiklubi RULLEST

80028277

Spordiklubi Sinimäe

80013962

Spordiklubi Taifu

80040717

Spordiklubi Teerajaja

80221867

Spordiklubi THK-88

80080378

Spordimeditsiini Sihtasutus

90000682

Spordiürituste Korraldamise Klubi

80140548

Stuudio Sonare

80052502

Sõltumatu Tantsu Ühendus

80230613

MTÜ Tallinna Kalev Võrkpalliklubi

80154450

ZONTA TALLINNA KLUBI

80089860

TA Orienteerumisklubi

80071899

Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühing

80099627

Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugühing

80066836

Tallinna Epilepsiaühendus

80088440

Tallinna Humanitaargümnaasiumi Arengu Sihtasutus

90006992

Tallinn International Rotary Club

80215306

Tallinna Invaspordiühing

80064793

Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing

80099165

Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing

80118321

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
80150972

Tallinna Jalgpalliklubi Stivet

80126726

Tallinna Keskhaigla Sünnitusabi Sihtasutus

90005231

Tallinna Kohanemiskeskus Danko

80049279

Tallinna Kurtide Spordiselts «TALKUR»

80044916

Tallinna Lastekaitse Ühing

80064818

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing

80048601

Tallinna Majaka Spordiklubi

80150268

Tallinna Noorteklubi Kodulinn

80080125

Tallinna Parkinsonihaiguse Selts

80044796

Tallinna Pensionäride Ühendus

80004259

Tallinna Pereraadio Ühing

80075975

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

80010550

Tallinna Raskejõustiku Liit

80070368

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts

80007163

Tallinna Reumaühendus

80157425

Tallinna Saarlaste Ühendus

80056664

Tallinna Sadama Puhkpilliorkester

80036064

Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutus
90000311

Tallinna Slaavi Kultuuriühing

80048668

Tallinna Spordiselts Kalev

80031960

Tallinna Spordiveteranide Koondis

80036928

Tallinna Suhkruhaigete Selts

80039507

TALLINNA SÕUDEKLUBI

80004615

Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus

80035509

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor

80040999

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi

80011466

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu

80086122

Tallinn Veenus Lions Klubi

80188503

Tallinna Võru Selts

80096474

Tantsuansambel Neposedõ

80005371

Tantsuansambel Sõprus

80064468

Tartu Rahu Põlistamise Selts

80221838

Teisest Maailmasõjast Osavõtjate Tallinna Ühing

80215097

Terve Eesti Sihtasutus
90009223

Tiigrihüppe Sihtasutus

90000200

Tiit Soku Korvpallikool

80007329

TOP-i Ujumisklubi

80080869

Ukraina Kultuurikeskus

80167576

UNICEF Eesti Rahvuskomitee MTÜ

80192232

Vaata Maailma Sihtasutus

90006377

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing

80007335

Vehklemisklubi Rünnak [1.07.2003]

80079636

Vehklemisklubi Tallinna Mõõk

80052904

Vene Akadeemiline Selts

80110568

Vene Filharmooniaühing

80063829

VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS

80031440

Võimlemisklubi Janika Tallinn

80192545

Võimlemisklubi Piruett

80097031

Võimlemistreenerite klubi KATREK

80017569

Ühendus Lapsed Eestis

80221471

Ühendus R.A.A.A.M.

80127306

Ühendus Sport Kõigile

80064333

Ühing Arete

80157106

Üliõpilaskorporatsioon Tehnola Vilistlaskogu

80118543

Üliõpilaste Praktikavahetuse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni Eesti Rahvuskomitee

80064445

[RTL 2009, 51, 754 – 1.07.2009]

2. Harju maakond

 

Aikidoklubi Šogun
80044661

Aruküla Kultuuriselts

80057480

Diabeetikute toetusklubi AIREIN

80118313

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing
80268870

Eesti Jääpalliliit

80153338

Eesti Kurnimänguliit

80086889

Eesti Laskurliit

80059094

Haiba Lastekodu Sihtasutus

90005414

Haiba Spordiklubi

80057155

Haridus- ja Kultuuriselts Läte

80256914

Harju Kehalise Kasvatuse Õpetajate Ühendus

80085111

Harju Spordiveteranide Klubi

80104050

Harjumaa Diabeetikute Selts

80043555

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda

80064801

Ida-Harjumaa Invaühing

80052235

Jalgpalliklubi Kernu Kadakas

80049227

Jooksuklubi Jotai [1.07.2003]

80028722

Kaitseliidu Laskespordiklubi MäLK

80154310

Karla Külaarendamise Selts

80196589

Keila Korvpalliklubi

80127016

Keila Maleklubi

80074277

Keila Mudellennu Klubi

80100738

Keila Pesapalliklubi

80070173

Keila Suusaklubi

80000422

Kergejõustikuklubi Kose 2000

80133933

Kergejõustikuklubi TIPP

80043489

Kodanikuhariduse Sihtasutus

80110607

Kolgaküla Spordiklubi Rada

80040812

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus

80140637

Koroonaklubi Tirts

80048452

Koroonamänguklubi Kehra

80049322

Koroonamänguklubi KeSa

80023088

Koroonamänguklubi Vaida

80028656

Korvpalliklubi Viimsi

80174429

Kose Korvpalliklubi

80048759

Kose Orienteerumisklubi

80040098

Kose RG Ujumisklubi

80040746

Kose Võimula Maadlusklubi

80059214

Kuusalu Karateklubi

80075271

Kuusalu Spordiklubi

80052850

Laagri Lions Klubi
80269644

Laste Liiklusklubi

80261817

LC Tallinn Reval Klubi

80198430

Lennart Meri Euroopa Sihtasutus

90006644

Loksa Rahvaspordiklubi

80040485

Maardu Gümnaasiumi Käsipalliklubi

80126985

Maleklubi Olympic

80070925

Mittetulundusühing Ajaleidja
80268685

Mittetulundusühing Avatud Maailm

80226907

Mittetulundusühing Eestimaa Puhtaks

80142352

Mittetulundusühing EM MOTOSPORT 125

80188271

Mittetulundusühing Harju KEK Rahvaspordiklubi

80039861

Mittetulundusühing Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

80136498

Mittetulundusühing Kaberneeme külaselts
80269325
Mittetulundusühing Kehra Raudteejaam
80273870

Mittetulundusühing Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus

80133761

Mittetulundusühing Kindral Johan Laidoneri Selts

80102697

Mittetulundusühing Kolgaküla Selts

80004928

Mittetulundusühing Liikumisrõõm
80269265

Mittetulundusühing Looduse Armastuse Koda

80222134

Mittetulundusühing Oma Pere
80262027

Mittetulundusühing Rae Koss

80212472

Mittetulundusühing Ruila Ratsakool

80066823

Mittetulundusühing Sagittarius
80243254

Mittetulundusühing Saku Suusaklubi

80010745

Mittetulundusühing Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool

80256682

Mittetulundusühing Tallinna Gospelkoor

80198157

Mittetulundusühing Uks Ellu

80111096

Mittetulundusühing Viimsi Invaühing

80212673

Mittetulundusühing Viimsi Päevakeskus

80238997

Mittetulundusühing Väike Päike

80211998

Mittetulundusühing Ökokratt

80182274

MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu

80252388

MTÜ Noorte Segakoor VoxPopuli

80239943

MTÜ Saue Linna Invaühing

80136630

MTÜ Tabasalu Lions Klubi
80268900

Mäe Ratturite Klubi

80071959

Noorte Golfi Toetajate Ühing

80199493

Olümp Maardu Poksiklubi Kalev

80231110

Oru Külaarendamise Selts

80127157

Pakri Spordiklubi

80005626

Peningi Koroonamänguklubi

80027154

PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS

80188495

Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker

80040479

Rae Rahvaspordi Orienteerumisklubi

80133175

Rae Tehnikaspordi Klubi

80252112

Rahvaspordiklubi Kuuse

80036532

Rahvaspordiklubi Loo

80044744

Rahvaspordiklubi Rae

80080065

Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus

80136825

Saku Jalgpalliklubi

80115964

SAKU LIONS KLUBI

80234031

Saku Maleklubi

80032221

Saku Orienteerumisklubi

80079317

Saue Naisselts

80114829

Seiklusklubi Xdream

80212615

Sihtasutus Haraka Kodu

90009051

Sihtasutus Kuusalu Almakeskus

90006526

Sihtasutus Liiklusohvrite Toetusfond

90009358

Sihtasutus Tähelaps
90009884

Sihtasutus Viimsi Keskkooli Fond

90006443

Spordiklubi Kehra Käsipall

80096505

Spordiklubi Saue Tammed

80040491

Spordiklubi TEAM 1

80222111

Spordiklubi Viimsi HC

80014074

Spordiklubi Saku Fortuna

80198453

TA Raasiku valla orienteerujate ühing

80074395

Tabasalu Triatloniklubi

80079837

Tallinna Jahtklubi

80097657

Tallinna Joogaühing

80096095

Tallinna Lauatenniseklubi Kalev

80100827

Tallinna Rahvusvaheline Naiste Klubi

80131360

Tallinna Saarlaste Segakoor

80036153

Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing

80115734

Veljo Tormise Kultuuriselts

80027763

Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise Sihtasutus

90006213

Viimsi Maleklubi

80036584

Viimsi Perekodu

80100170

Vähiühing KAEV
80251584

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus

90005834

Ühendus Maardu Sport

80079228

[RTL 2009, 51, 754 – 1.07.2009]

3. Hiiu maakond

 

Emmaste Spordiklubi

80135524

Haridusselts EDU

80067509

Hiiumaa Diabeediselts

80127819

Hiiumaa Laskespordi Klubi

80027473

Hiiumaa Lastekaitse Ühing

80035923

Hiiumaa Maleklubi

80091169

Hiiumaa Orienteerujate Klubi

80031701

Hiiumaa Puuetega Laste Tugiliit

80011638

Hiiumaa Tenniseklubi

80052809

Hiiumaa Võrkpalliklubi

80035254

Mittetulundusühing Kassari Haridusselts

80031859

Mittetulundusühing Kassari Ratsamatkad

80023512

Pühalepa Suusaklubi Põhjakotkas

80150127

Sihtasutus Hiiumaa Lastefond

90000601

Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühing

80212727

Ühendus Hiiumaa EELK Diakooniakeskus

80067001

Ühendus Hiiumaa Spordiliit

80075905

Ühendus Kodukant Hiiumaa

80177020

��hing Meedia Misjon

80199062


4. Narva

 

Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing

80076655

Laste Päevakeskus LAD

80069371

Mittetulundusühing KLESTKART

80228183

Mittetulundusühing Narva Heategevuse Kultuuriselts

80015412

Narva Elektrijaamade Spordiklubi

80105405

Narva Evangeelsete Kristlaste-Nelipühilaste Misjon HALASTUS

80045465

NARVA FÜÜSILISTE PUUETEGA INIMESTE ÜHING SPORTUNA

80038241

Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke

80033947

NARVA ILUVÕIMLEMISE KLUBI FOUETTE

80082756

Narva Invaliidide Ühing EENAR

80029874

NARVA INVASPORDI KLUBI ORDO

80046016

Narva Juudi Kogukond

80038040

NARVA KEHAKULTUURI JA SPORDILIIT

80054949

Narva Muusikaselts

80162685

Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE

80236923

Narva Spordiveteranide Koondis

80082118

NARVA TENNISEKLUBI FORTUNA

80050578

Poksiklubi Mere

80069218

Sihtasutus Narva Elektrijaamade Sotsiaalfond

90003189

Sihtasutus VENE KULTUURI KIRDEKESKUS
90003675

Spordiklubi Albatros

80077057

Spordiklubi Narva SkiTeam

80170199

Spordiklubi Viktoria

80061955

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

5. Ida-Viru maakond

 

Alutaguse Koolispordi Ühing

80152356

Alutaguse Suusaklubi

80069081

Aseri Spordiklubi

80061300

Eesti Koolimetsade Ühendus

80189773

Ida-Viru Jahilaskurklubi

80076678

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

80069916

Ida-Virumaa Spordiliit

80045596

Ida-Virumaa Spordiveteranide Ühendus

80170803

Jalgpalliklubi PENALTI

80137606

JALGPALLIKLUBI SILLAMÄE

80008837

Jõhvi Muuseumi Selts

80121597

JÕHVI RAHVATANTSUSELTS GEVI

80158778

Kahula Küla Selts

80204426

Kergejõustikuklubi Visa

80045169

Kiviõli Suusaklubi

80175417

Kohtla-Järve Invaühing

80038028

KOHTLA-JÄRVE LIONS-KLUBI

80170851

Kohtla-Järve Spordiklubi EOLA

80008576

Kohtla-Järve Veespordiklubi

80170684

Mittetulundusühing Avatud Värav

80128435

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Külade Esindus

80033723

Mittetulundusühing Maria ja lapsed
80180855

Mittetulundusühing Miloserdie

80022010

Mittetulundusühing Virumaa Info- ja Koolituskeskus

80128300

Muusika-lauluselts Metsakaja

80029615

Oonurme Külaselts

80095753

Poksiklubi Järve Boxing

80054398

Poksiklubi Loit

80021950

Poksiveteranide Ühing

80137322

Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing

80138043

Rahvaspordiklubi Jõhvikas

80054033

Rakendusökoloogia Keskus

80003248

Sihtasutus Vene Kultuuri Toetuskapital

90003640

Spordiklubi Diagonaal

80054323

Spordiklubi EDU

80033551

Spordiklubi EVAIL-ATHLETICS

80145758

Spordiklubi Indever

80137813

Spordiklubi Järve

80145474

Spordiklubi TAISEI

80045471

Spordiklubi Valge Ratsu

80204461

Spordiklubi Viru Sputnik

80158933

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi

80096043

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

6. Jõgeva maakond

 

Bruno Junk Käimisklubi

80155082

Esku Külaselts

80207421

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda

80134476

Jõgeva Spordiklubi Tähe

80051106

Jõgeva Spordiveteranide Selts

80041697

Jõgevamaa Diabeetikute Selts

80144470

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing

80144894

Jõgevamaa Spordiliit Kalju

80087558

JÕGEVAMAA SÜDAMEHAIGETE ÜHING

80190204

JÕGEVAMAA VAEGNÄGIJATE ÜHING

80215009

LC Tabivere

80258008

Linnamäe Krossiklubi

80139338

Lions-klubi Palamuse

80124851

MITTETULUNDUSÜHING JÕGEVAMAA RADIKULIIDI- JA REUMAHAIGETE ÜHING

80200204

Mittetulundusühing Jõevalla Külade Selts

80248317

Mittetulundusühing Jõgeva Kammerkoor

80232405

Mittetulundusühing Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma valla ühisorkester

80248731

Mittetulundusühing Kultuuri- ja Spordiklubi Torma

80019108

MTÜ PUURMANI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU

80257807

Mittetulundusühing Tootsi toa selts

80186728

Mittetulundusühing  SOKUTURI

80240528

Palamuse Spordiklubi

80109411

Prader-Willi Sündroomi Ühing

80240577

Põltsamaa Emadeklubi

80046938

Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport

80030073

Põltsamaa Korvpalliklubi MTÜ

80257262

Põltsamaa Käsitööselts

80077531

Põltsamaa LIONS-klubi

80016908

Põltsamaa Sõpruse Pargi Sihtasutus

90001960

Sadala Külade Selts

80200606

Sihtasutus BettiAlveri Fond

90001440

Sihtasutus «Jõgeva Sport»
90007974

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

7. J��rva maakond

 

Imavere Sotsiaalkapital

80048357

Järva Diabeetikute Selts

80040462

Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts

80067700

Järva Noorte Maleklubi

80057178

Järvamaa Kabeklubi

80060499

Järvamaa Noorte Spordiliit

80092691

Järvamaa Omavalitsuste Liit

80196359

Järvamaa Pensionäride Koondis

80013264

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda

80027935

Järvamaa Spordiliit

80057126

Järvamaa Südamehaigete Ühing

80136191

Järvamaa Vaegkuuljate Ühing

80115556

Järvamaa Vähihaigete Ühing

80022381

Järva Reumaselts

80160953

Karateklubi Täht

80052940

Kergejõustikuklubi JÄRVALA

80092766

Kesk-Eesti Noortekeskus

90005923

Kodukant Järvamaa MTÜ

80000942

Kodumetsa Sihtasutus

90005840

Koigi Spordiklubi

80119175

Korvpalliklubi SEITSE

80056546

Kuriteoennetuse Sihtasutus

90008643

Lions Klubi Paide Bastion

80070248

Mittetulundusühing Eesti Ringhäälingumuuseum

80100023

Mittetulundusühing Järvamaa Kutsehaigete Ühing

80036457

Mittetulundusühing KESKKONNATARK
80254619
Mittetulundusühing KultuurPaide
80271210

Mittetulundusühing Paide - Türi Rahvajooks

80235668

Mittetulundusühing Reaalsuse Misjon Eestis

80171448

MTÜ Veesilm

80259539

Müüsleri Küla Selts

80110760

Orienteerumisklubi JOKA

80079211

Orienteerumisklubi Järva Karud

80074627

Paide Gümnaasiumi Selts

80241462

Paide Linna Eakate Klubi Hämarik

80043443

Paide Võrkpalliklubi

80115177

Päinurme Külaselts

80140175

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts

80032907

Sihtasutus Eesti Forell

90008413

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond

90008324

Spordiklubi Esto

80070919

Spordiklubi Imavere

80056210

Spordiklubi Vargamäe

80127619

Taadikvere Küla Selts

80114108

Türi Inner Wheel Klubi

80032480

Türi Rotary Klubi

80072031

Türi Spordiklubide Liit

80049061

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

8. Lääne maakond

 

EDWARD JA MADLI KIRCHHOFF (ROOSIORG) STIPENDIUMI FOND

90005981

Haapsalu Kontserdiühing

80222708

Haapsalu Lauatenniseklubi

80126643

Haapsalu Pereraadio Ühing

80064913

Haapsalu Rotary Klubi

80096422

Hanila Muuseumi Selts

80097195

Jalgrattaklubi PARALEPA
80241918

Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts

80027007

Kristlik Pensionäride Ühing Eelim

80070285

Lihula LIONS Klubi

80052790

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela

80092335

Lääne Skautide Malev

80097172

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus
90010137

Läänemaa Invaühing

80018095

Läänemaa Kergejõustikuklubi

80088629

Läänemaa Koolispordi Liit

80053720

Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing

80241410

Läänemaa Orienteerumisklubi Okas

80070078

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda

80059846

Mittetulundusühing EESTI KODUABI SELTS

80005052

Mittetulundusühing EX-Sapiens

80199613

Mittetulundusühing LC Haapsalu Valge Daam
80267800

MITTETULUNDUSÜHING LIHULA MEESKOOR

80063546

Mittetulundusühing Läänemaa Kriisiabikeskus

80119028

Mittetulundusühing Läänemaa Usaldustelefon

80014246

Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival
80195986

Mittetulundusühing T-Stuudio

80160982

MTÜ Vanamõisa Külade Ühendus

80222594

NMKÜ Haapsalu Liiga

80074159

Noarootsi Koolituskeskus

80014140

Ralliklubi Oru Ralli Team

80049345

Salajõe MTÜ

80222269

Segarahvatantsurühm WEST

80089787

Silma Laskurklubi

80092045

Spordiklubi Haapsalu

80097901

Spordiklubi Palivere

80092128

Spordiklubi Reket

80048630

Spordiklubi Topten

80040841

Suusaklubi Sula

80011911

Tantsurühm Lustlik

80156466

Tenniseklubi Promenaad

80088664

Vana Haapsalu Selts

80220974

Vehklemisklubi EnGarde

80110412

[RTL 2009, 51, 754 – 1.07.2009]

9. Lääne-Viru maakond

 

A. J. vonKrusensterni nimeline mittetulundusühing

80082443

Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi

80076187

Eesti Rannavolle Klubi

80028840

Huviklubi NELSON

80121947

Imastu Kooli Selts

80121367

Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus

90003485

Kadrina Puuetega Inimeste Ühing

80121427

LIIVAKÜLA KÜLA SELTS

80218180

Linnape Küla Selts

80031138

Linnakalmistu Hoolduse Ühing

80105575

Lions-Klubi Tamsalu

80082093

Loominguline Selts Athena Maja

80021097

L��äne-Virumaa Kutsehaigete Ühing

80121255

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

80045838

LÄÄNE-VIRUMAA SPORDILIIT

80069388

Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis

80033962

Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus

80045459

Mittetulundusühing Arenduskoda

80015180

Mittetulundusühing BC Rakvere Tarvas

80228792

Mittetulundusühing Euroopa Maja

80183859

Mittetulundusühing Juhan Kunderi Selts

80054085

Mittetulundusühing Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu

80145422

Mittetulundusühing Kadrina Päevakeskus

80145646

Mittetulundusühing Kadrina Segakoor

80219043

Mittetulundusühing Kunda Elulõng

80128629

Mittetulundusühing Loometöö

80228786

Mittetulundusühing LUSTPILL

80218546

Mittetulundusühing MaRaLeA

80164112

Mittetulundusühing Monumentide e-Kataloog

80228415

Mittetulundusühing Männikumägi

80008798

Mittetulundusühing Rahvamuusikaansambel Kungla

80152623

Mittetulundusühing Rakvere Diakooniakeskus

80076336

Mittetulundusühing Rallistar

80250716

Mittetulundusühing Roela Kodukant

80204745

Mittetulundusühing Roela Rahva Maja

80015820

Mittetulundusühing Rõõmus päev

80175400

Mittetulundusühing Taekwondo WTF SK Manada

80250573

Mittetulundusühing Tamsalu Naiskoor

80076164

Mittetulundusühing Tapa SHK

80218256

Mittetulundusühing Tarvanpää Selts

80054240

Mittetulundusühing Uudeküla

80204708

Mittetulundusühing Vajangu Noorsootöö Keskus

80189610

Mittetulundusühing Veeslaalom

80189543

Mittetulundusühing Vinni Vaba Aja Keskus

80106008

Mittetulundusühing WIRU WERI ei WÄRISE

80250662

Muuga Maanaisteselts Eha
80038034

Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus KIRILILL

80121396

Rahvaspordiklubi SPORTKUNDA

80038407

Rakvere Ingerisoomlaste Selts
80077063

Rakvere kergejõustikuklubi ViKe

80069201

Rakvere Lastekaitse Ühing

80076750

Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing

80050118

Rakvere Muusikakooli Sihtasutus

90003410

Rakvere Orienteerumisklubi

80082124

Rakvere Spordiselts Kalev

80045867

Rakvere Tenniseklubi

80082489

Rakvere Vanalinna Selts

80218552

RAKKE VALLA HARIDUSE SELTS

80095687

SIHTASUTUS HALJALA KIRIK

90003605

Sihtasutus Roheline Maakond

90003249

Sihtasutus Vanamõisa Härrastemaja

90003114

Spordiklubi KRISTJAN RAHNU TEAM

80208387

Spordiklubi LOS TOROS

80021559

Spordiklubi Pinx

80003975

Spordiklubi Rakvere Kontra’99

80106043

Spordiklubi SAKURA

80045270

Spordiklubi STEV

80180312

Spordiklubi Tapa

80054837

SÕMERU SPORDIKLUBI

80038637

Tamsalu AO suusaklubi

80128369

Tapa Lauluselts

80029733

Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

80050242

Vajangu Tuletõrjeühing

80054854

Vinni Spordiklubi Tammed

80180795

Virumaa Noorteorkestri Selts

80025155

Virumaa Poistekoor

80061346

Viru-Nigula Spordiklubi

80138020

Võrkpalliklubi Rivaal

80021387

Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

80114031

Õigeusuühing FILOTHEOS

80162946

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

10. Põlva maakond

 

Ahja Kultuuriselts Aya Häärber

80257641

AS Põlva Piim Spordiklubi MUMUU

80155550

Eesti-Vene Kultuuride Ühing

80139255

Folgisellide Selts

80241025

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts

80041604

Jalgpalliklubi «Lootos»

80031013

Kagu Motoklubi

80139736

Karateklubi Keiko

80062280

Korvpalliklubi Põlva Basket

80101353

Krootuse Kultuuriselts

80165608

Maadlusklubi LAPITI

80093547

Mittetulundusühing «Heategevusorganisatsioonide
Koordinatsioonikeskus»

80219095

Mittetulundusühing HINOKAD

80224890

Mittetulundusühing JASAF

80207293

MITTETULUNDUSÜHING Luhtsi

80200256

Mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio

80139485

Mittetulundusühing Põlva Naiskoor MAI

80156058

Mittetulundusühing Vanaajamaja

80030854

Mittetulundusühing Varjukülg

80144256

Mittetulundusühing VÄRTEN

80244807

Orienteerumisklubi Põlva Kobras

80016512

Põlva Kergejõustikuklubi

80112144

Põlva Käsipalliklubi

80081834

Põlva Laskespordiklubi

80041579

Põlva Maakonna Spordiliit

80081544

Põlva Male-Kabeklubi

80084330

Põlva Matkaklubi

80068621

PÕLVA TERVISEKLUBI

80155294

Põlva Vaegkuuljate Ühing

80139114

Põlva vaimuliku laulu selts

80006620

Põlva Võrkpalliklubi VOLLY

80084732

Rosma Haridusselts

80046217

Põlvamaa Lastekaitse Ühing

80109231

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

80081797

Põlvamaa Reumaliit

80081290

Põlvamaa Suhkruhaigete Selts

80078111

Põlvamaa Südameliit

80110062

Põlvamaa Vaimse Tervise Selts

80078157

Räpina Spordiklubi

80055854

Seto Infoselts

80187064

Sihtasutus «Maarja küla»

90001990

Sihtasutus Nycomed Eesti Fond

90001724

Sihtasutus Räpina Kultuurkapital

90001606

Spordiklubi SERVITI

80072344

Spordiklubi VERKO

80144888

Tantsuklubi Maarja

80046513

Valgjärve Spordiklubi

80068638

Vanaküla-Holvandi Külaselts
80257919

Vastse-Kuuste naisteklubi «Kolmapäev»

80084815

Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru

80134884


11. Pärnu maakond

 

Aktiviseerimiskeskus Tulevik

80116656

Audru Lastekaitse Ühing

80104073

C. R. Jakobsoni Sihtasutus

90004042

Eesti Lasterikaste Perede Liit

80090320

Eesti Tulevikulapse Sihtasutus

90004390

Jalgrattaklubi Viko

80042449

Karateklubi Corpore

80065781

Klubi Püha Loomaaed

80090307

Korvpalliklubi Pärnu

80125744

Lauluselts Endla

80073958

Lepplaane Külaselts
80271397

LionsClub Pärnu

80047435

Pärnu Pimedate Ühing

80065723

Mittetulundusühing Eesti Muuseumraudtee

80002088

Mittetulundusühing Eesti Tõstespordiliit

80039619

Mittetulundusühing Elukeskkonna korralduskeskus

80196299

Mittetulundusühing Gratia Domini
80254223

Mittetulundusühing Hingerahu

80020666

Mittetulundusühing Kollisti Selts

80117064

Mittetulundusühing Krims-Krams

80168601

Mittetulundusühing Linnutaja

80024173

Mittetulundusühing Lüster

80065203

Mittetulundusühing Maarjakodu

80125715

Mittetulundusühing Pärnu David Oistrahhi Festival

80116372

Mittetulundusühing Pärnu Kammerkoor

80042834

Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo

80116188

Mittetulundusühing Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival

80180045

Mittetulundusühing Pärnu Roheline Malev

80009765

Mittetulundusühing Pärnu Shalomi Abikeskus

80020287

Mittetulundusühing Pärnu Võrkpalliklubi

80020502

Mittetulundusühing Pärnumaa D-klubi

80020471

Mittetulundusühing Pärnumaa Spordiveteranide Koondis

80065338

Mittetulundusühing Pärnumaa Tšernobõli Ühendus «Gamma»

80065249

Mittetulundusühing Varbla Muuseum

80159982

MTÜ Noortekorvpalli Arendusgrupp

80235958

Noorteühing Eesti 4H
80110398

Orienteerumisklubi West

80098705

Purjespordiselts Maru

80138787

Pärnu Diabeetikute Selts

80091005

Pärnu Džuudoklubi KEMPO

80159476

Pärnu Jahtklubi

80058516

Pärnu Jalgpalliklubi

80024919

Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus

80125566

Pärnu Kalevi kergejõustikuklubi

80020749

Pärnu Klubi «Tervisesport»

80090141

Pärnu Kurtide Spordiselts Eero

80042975

Pärnu lauatenniseklubi Vint-90

80083514

Pärnu Lauluselts LEELO

80083572

Pärnu Maakoolide Spordiliit

80047286

Pärnu rahvatantsu ja rahvamuusika selts «Kiigeselts»

80083508

Pärnu Rahvusvaheline Visuaalse Antropoloogia Ühing

80098533

Pärnu Ratastooli Klubi

80083566

Pärnu Spordiklubi JuniorK&V

80094943

Pärnu Spordiliit

80002786

Pärnu Spordiselts Kalev

80083879

Pärnu Sõudekeskus Kalev

80073504

Pärnu Vibuklubi Meelis

80073549

Pärnu Väikese Vabakooli Selts

80002384

Pärnumaa Kasuperede Ühing

80094541

Pärnumaa Kurtide Ühing

80042937

Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit

80095055

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda

80065961

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts

80139025

Pärnumaa Spordiliit

80083922

Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing

80034869

Pärnumaa Vaimsete Puuetega Noorte Ühing

80083164

Rahvatantsurühm Tuurit-Tuurit
80267272

Rahvatantsuselts Simuna

80073255

Sauga LionsClub

80083595

Sauga Valla Spordiklubi

80073757

Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum

90004639

Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond

90004757

Sihtasutus Uue Kunsti Muuseum

90004237

Sindi Spordiklubi Kalju

80034332

Spordiklubi Altius

80065732

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi

80179651

Spordiklubi Pärnumaa Maleklubi

80104995

Spordiklubi Raudmees

80047116

Spordiklubi Rääma

80042066

Spordiklubi Tervis

80065717

Spordiklubi VAABLANE
80241158

Sõudeklubi Pärnu

80090721

Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus

80058841

Zonta Internationali Pärnu Klubi

80146189

Tantsuklubi Sole

80090359

Tori Kiriku Taastajate Ühendus

80024291

Varjupaikade mittetulundusühing
80249280

Võimlemisklubi Rüht

80073935

Vändra Gümnaasiumi E. Sokolowsky nimeline mittetulundusühing

80065172

Vändra Naisselts

80090371

Vändra Ratsaspordiklubi

80254536

Vändra Sõprade Selts

80254186

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

12. Rapla maakond

 

Eesti Vuti Liiga

80107672

Ingliste Arendusselts

80161622

Järvakandi Arendusselts

80181398

Järvakandi Vibuklubi Ilves

80075437

Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts

80141097

Kohila Turvakeskus

80043319

Kristlik kodu PETRULA

80041007

Käru Hariduse Selts

80067403

Mahtra Rahvakooli Liit

80115289

Mittetulundusühing Elupuu

90005521

Mittetulundusühing Kapa Kohila

80118276

Mittetulundusühing Maidla Lastekodu Toetajate Ühendus

80182239

Mittetulundusühing Noomus

80231268

Mittetulundusühing Rapla Korvpallikool

80213520

Mittetulundusühing RAPLA MEESKOOR

80071451

Mittetulundusühing Segakoor Cantus

80192930

Mittetulundusühing Valtu Küla
80271173

Naiskoor ÕNNEHEIN

80184942

Orienteerumisklubi Orvand

80039306

PahklaCamphilli Küla Sihtasutus

90005337

Rapla Invaspordi Klubi Refleks

80049701

Rapla Maakonna Spordiliit

80085134

Rapla Noorte Nõukoda

80123975

Rapla Rotary Klubi

80056150

Rapla Spordiveteranide Koondis

80028745

Raplamaa Diabeetikute Selts

80064126

Raplamaa Kutsehaigete Ühing

80060364

Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus

80151032

Riinimanda Kooristuudio

80212041

Sihtasutus Eesti Camphilli Küla Fond

90000280

Sihtasutus Juuru Mihkli Kiriku Oreli Fond

90008650

Sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond

90005544

Sutlema Küla Selts
80213224

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

13. Saare maakond

 

EELK Kuressaare Laurentiuse Kiriku Oreli Taastamise Sihtasutus Sauer

90002014

Eesti Hobuse Kaitse Ühing

80125649

Karala Külaelu Arendamise Selts

80094340

Kergejõustikuklubi Saare

80002958

Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühing

80002243

Kuressaare Kristlik Diakooniapunkt

80020583

Kuressaare Kristlik Terviseklubi

80126063

Kuressaare Linnaorkester

80009274

Kuressaare Pereraadio

80073303

Merehariduse Toetamise Sihtasutus
90005030

Mittetulundusühing Aadam ja Eva

80217713

Mittetulundusühing Abbro

80193674

Mittetulundusühing FESTIVO

80235071

MITTETULUNDUSÜHING ISLANDER

80241226

Mittetulundusühing Lions Klubi Kuressaare Piret
80271954

Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus

80225813

Mittetulundusühing Saaremaa Kodukant

80168205

Mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus

80090566

Mittetulundusühing Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu

80217914

Mittetulundusühing Saaremaa Looduskeskus

80204018

Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

80009535

Mittetulundusühing Saaremaa Rahvakultuuriselts

80225434

Mittetulundusühing Spordiklubi Vesse

80042900

Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus

90004958

Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühing

80108817

Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking

80098487

Saaremaa Maleklubi

80020264

Saaremaa Meeskoor SÜM

80047613

Saaremaa Merekultuuri Selts

80009891

Saaremaa Merispordi Selts

80094699

Saaremaa Rahvateater

80109047

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon

80116082

Saaremaa Spordiliit

80159714

Saaremaa Tarbijate Ühistu Volleklubi

80138221

Saaremaa Tenniseklubi Sinnet

80083307

Saaremaa Valdade Spordiliit

80098504

Salme Rahva Maja Selts

80203833

SÜG Sihtasutus

90004556

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

14. Tartu maakond

 

Aita Eesti Peret

80012419

Ajalookirjanduse Sihtasutus «Kleio»

90001184

Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus

80001232

B. G. Forseliuse Selts
80012678

Balti Investeeringute Grupi Panga Mittetulundusühing

80134329

BRUNO O´YA nimelise Eesti Noorte Näitlejate Abistamise Sihtasutus

90007750

Eesti Aerutamisföderatsioon

80071801

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts

80232463

Eesti Akadeemiline Spordiliit

80030498

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts

80062050

Eesti Arstiteadusõpilaste Selts

80068213

Eesti Autismiühing

80101488

Eesti Endiste Metsavendade Liit

80084710

Eesti Epilepsialiit

80068934

Eesti Füüsika Selts

80046424

Eesti Gaidide Liidu Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus

90001670

Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon

80012980

Eesti Goethe-Selts

80120416

Eesti Hemofiiliaühing

80016222

Eesti Hüpertensiooni Ühing

80134080

Eesti Ingerisoomlaste Liit

80082012

EESTI INTERLINGVISTIKA SELTS

80016133

Eesti Keele Kaitse Ühing

80120899

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

80068963

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon

80046306

Eesti Kirjanduse Selts

80085016

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

80006672

Eesti Kutsehaigete Liit

80012632

Eesti Kutsekoolispordi liit

80110180

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

80101712

EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES

80006078

Eesti Matemaatika Selts

80051520

Eesti Meistri Oreli sihtasutus
90011208

Eesti Mikrobioloogide Ühendus

80084809

Eesti Maaülikooli Spordiklubi

80037537

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

80112411

Eesti Ornitoloogiaühing

80041898

Eesti Perinatoloogia Selts

80101270

Eesti Psühhiaatrite Selts

80026686

Eesti Põllumajandusmuuseumi Edendamise Selts

80230056

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts

80077198

Eesti Straussi Ühing

80072491

Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing Lootus

80186303

Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing

80037879

Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing

80041409

Eesti-Tiibeti Kultuuriselts

80006436

Elva Laskespordiklubi

80072775

Elva Naisselts

80012224

Elva Spordiliit

80149466

Elva Suusaklubi

80139965

Elva Võrkpalliklubi Sponte

80145037

Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu

80178226

Jalgpalliklubi Fauna

80117696

Jalgpalliklubi Tammeka

80078915

Johannes Esto Ühing

80051201

Kambla Laulu- ja Mänguselts

80001485

Kammerkoor Solenne

80051879

Karateklubi FALCO

80068555

Karlova selts

80257351

Keskkonnaklubi Scarabaeus

80084212

Klubi Tartu Maraton

80037038

Korvpalliklubi Taba 89

80019077

Kristlik Mittetulundusühing Agape Eesti

80005715

Liivimaa Ratsaklubi

80087647

Lõuna-Eesti Invakeskus

80001580

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing

80016825

Maadlusklubi Jaan

80112865

Maarja Kooli Lastevanemate Ühendus

80051553

MEERI KÜLA ARENDAMISE SELTS

80179065

Metsahoiu Sihtasutus

90007193

Mittetulundusühing Agathe

80012402

Mittetulundusühing Amme Kannel

80248694

Mittetulundusühing Aus Mäng

80186409

Mittetulundusühing BC Fausto

80237609

Mittetulundusühing Eesti Fenüülketonuuria Ühing

80041846

Mittetulundusühing Eesti Folkloori Instituut

80134186

Mittetulundusühing Eesti Harjutuskohtu Selts

80019870

Mittetulundusühing Eesti Kiirabi Liit

80041941

Mittetulundusühing Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskus AUDIERE

80200262

Mittetulundusühing Eesti Rahvapärimuse Kool
80262145

Mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine

80001670

Mittetulundusühing Eesti Semiootika Selts

80093263

Mittetulundusühing Eesti Uneapnoe Haigete Ühing

80249021

Mittetulundusühing Erkmaa Korvpallikool

80224854

Mittetulundusühing FC Santos

80237354

Mittetulundusühing ForseliusBowling

80135033

Mittetulundusühing «Hea Algus»

80072462

Mittetulundusühing Heategevusgrupp

80132419

Mittetulundusühing «Iisraeli sõbrad»

80051023

Mittetulundusühing Iluuisutamisklubi «Tartu»

80253407

Mittetulundusühing Imelised
80279795

Mittetulundusühing Invatakso

80082041

Mittetulundusühing Iseseisev Elu

80001775

Mittetulundusühing JCI Toomemäe

80112765

Mittetulundusühing «Johannes Mihkelsoni Keskus»

80093754

Mittetulundusühing Kirjandusfestival Prima Vista
80240416

Mittetulundusühing Kompass

80139769

Mittetulundusühing Kõrvekülaline

80253423

Mittetulundusühing LC Tartu Tamme

80081878

Mittetulundusühing Palu Puhkajate Looduskeskus

80207732

Mittetulundusühing Persona

80124503

Mittetulundusühing Piiri Peal
80200227

Mittetulundusühing Puhkpilliorkester Tartu

80077488

Mittetulundusühing Rannavolle

80186929

Mittetulundusühing rehabilitatsioonikeskus Valge Eesti
80215068

Mittetulundusühing TAARATAR

80186645

Mittetulundusühing TARTU EPILEPSIAÜHENDUS

80001143

Mittetulundusühing Tartu Kassikaitse

80253459

Mittetulundusühing TARTU PALLIKLUBI
80207614

Mittetulundusühing Tartu Pimedate Abi

80030914

Mittetulundusühing Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts

80149911

Mittetulundusühing TARTU UJUMISKLUBI

80155277

Mittetulundusühing Tartu Üliõpilassegakoor

80245023

Mittetulundusühing Tibetoloogia Instituut

80214643

Mittetulundusühing Tähe Piljardikool

80253502

Mittetulundusühing Vabatahtlike Ühing Kilpkonn

80241031

Mittetulundusühing VALGUSKIIR
80248441

Mittetulundusühing Vene Kool Eestis

80194805

Mittetulundusühing Vikerkaare Selts

80084436

Mittetulundusühing Värske Rõhk

80244176

Mittetulundusühing Wassula
80262926

Mittetulundusühing «Öökull»

80084519

Mittetulundusühing Ühendus Abi

80046525

Mittetulundusühing ZZ Noortekas

80165583

MP Tempera MTÜ

80207749

MTÜ AUH
80279565
MTÜ Laulu- ja pillimänguselts CON VIVO
80006979

MTÜ Naabrusvalve Keskus

80124489

MTÜ Noored Toredate Mõtetega

80165885

MTÜ Spordiklubi Rüütel

80186734

MTÜ Vahtramägi

80134677

Naiskoor Emajõe Laulikud

80191053

Mittetulundusühing «Händikäpp»

80046499

Mittetulundusühing Going UP

80190799

Nõo Sulgpalliklubi

80041191

Orienteerumisklubi Ilves

80101146

Peedu Kooli Selts

80186220

Peipsi Koostöö Keskus

80101672

Peipsiveere Arengu Sihtasutus

90001262

Poksiklubi Ring

80026672

Poksiklubi SIRGE

80155811

Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing

80016802

Segakoor «Ave»

80139976

Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing

80078080

Sihtasutus «Eesti Mõtteloo» Sihtkapital

90001285

Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik

90007336

Sihtasutus Arstide Täiendkoolituse Fond

90007164

Sihtasutus B. G. Forseliuse Fond

90001210

Sihtasutus BengtBjörksten Fond

90001865

Sihtasutus Eesti Agrenska Fond 

90007514

Sihtasutus Eesti Kunsti Toetusfond

90008301

Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond

90007980

Sihtasutus Eesti Teatri Festival

90008560

Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond

90001457

Sihtasutus FestivitasCanens

90001635

Sihtasutus Geenikeskus

90001569

Sihtasutus Iuridicum

90001233

Sihtasutus Korp! Sakala Stipendiumifond

90001902

Sihtasutus Luke Mõis

90008100

Sihtasutus Maarja Päikesekodu
90011237

Sihtasutus Mälestusfond Ristideta Hauad

90007158

Sihtasutus Peipsi Kogukonna Fond

90007690

Sihtasutus R-arhiiv

90001782

Sihtasutus Tartu Eluasemefond

90001090

Sihtasutus Tartu Jaani Kirik

90001380

Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus

90007247

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital

90001291

Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik

90007885

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

90007431

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

90001931

Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa

90007572

Sihtasutus Tuberkuloositõrje Programm

90001575

Sihtasutus Vara Sport

90007661

Soome-Ugri Rahvaste Noorsoo Assotsiatsiooni Eesti Ühendus
80248599

Spordiklubi Airi

80051193

Spordiklubi «DO»

80051098

Spordiklubi Duo

80016669

Spordiklubi Livonia

80041622

Spordiklubi «Välk 494»

80055340

Sportmängude Kohtunike Klubi Vile

80077778

Sulgpalliklubi Triiton

80081596

Sõudmise ja Aerutamise klubi «Tartu»

80006152

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus

80207502

Südamekirurgia Arendusühing

80041071

Tantsuklubi «STIIL»

80077420

Tantsuklubi Tango

80112196

Tantsuselts TOOME

80112227

Tartu Akadeemiline Meeskoor

80006011

Tartu Autismiühing

80109283

Tartu Diabeetikute Selts

80068584

Tartu Esperanto Selts

80012359

Tartu Juudi Kogukond

80051649

Tartu Kaasaegse Viievõistluse Klubi Pentathlon

80079004

Tartu Kehalise Kasvatuse Liit

80120362

Tartu Kergejõustikuveteranide Klubi Kevek

80093079

Tartu Kivisilla Taastamise Selts

80101809

Tartu Klaveriõpetuse Arenduskeskus

80081573

Mittetulundusühing Tartu Koidu Keskus

80077459

Tartu Kristlik Noortekodu

80129096

Tartu Kurtide Spordiselts Kaar

80037661

Tartu Laste Tugikeskus

80001410

Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühing

80072901

Tartu Linna Maadlusselts

80101169

TARTU LIONS KLUBI
80072456

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus

90007402

Tartu Motokrossiklubi

80026717

Tartu Mänguasjamuuseumi Sõprade Selts

80149495

Tartu naiskoor Ave

80055370

Tartu Noortekoor

80155478

Tartu Parkinsoni Haiguse Selts

80068928

Tartu Pereliit

80084885

Tartu Pereraadio Ühing

80062423

Tartu Puuetega Eksmeedikute Ühing «Halastus»

80006092

Tartu Puuetega Inimeste Koda

80041390

TARTU ROTARY KLUBI

80072114

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

80078045

Tartu SclerosisMultiplex’i Ühing

80149360

Tartu Spordiselts «KALEV»

80068087

Tartu Spordiveteranide Koondis

80084637

Tartu Suusaklubi

80093530

Tartu Zonta Klubi

80078826

Tartu Tarbijakaitseühing

80062506

Tartu Toome Rotary Klubi

80144227

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts

80078364

Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus

80120209

Tartu Vaegurite Ühing

80006910

TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE NAISKOOR

80124302

Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

80072321

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel

80257925

Tartu Ülikooli Sihtasutus

90001138

Tartu Üliõpilasmaja

80087452

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

80051218

Tartumaa Kurtide Ühing

80081521

Tartumaa Kutsehaigete Ühing

80068609

Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing

80117549

Tartumaa Spordiklubi Jõud

80041875

Tartumaa  Spordiliit

80046022

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus DomusDorpatensis

90007342

Tähtvere Lions Klubi

80062110

Ujumise Spordiklubi MTÜ

80200598

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus

80169730

Eesti Vaegkuuljate Liidu Tartu organisatsioon

80019769

Vanatehnika Klubi «Levatek»

80101560

Vanemuise Selts

80041616

Vanemuise Tantsu- ja Balletikool

80155509

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

90001552

Vara Valla Lastekaitse Ühing

80194308

Vomax Teadusselts

80240675

Võimlemisklubi «Rütmika»

80046097

Võimlemisklubi Janika

80072404

Võrkpalliklubi Panter

80041378

Võrtsjärve Sihtasutus

90001813

Õpetatud Eesti Selts

80084790

Õppekeskus Tõru

80041183

Ühendus Eesti Elulood

80041027

[RTL 2009, 51, 754 – 1.07.2009]

15. Valga maakond

 

Karula Muinsuskaitse Selts

80087305

Karula Naisselts

80120818

Klubi Kekkose rada

80144983

Käsipalliklubi KÄVAL

80093174

Mittetulundusühing Eesti Eriolümpia

80039022

Mittetulundusühing ELK

80144262

Mittetulundusühing Helme Valla Pensionäride Ühendus

80019278

Mittetulundusühing KUULUTAJA ÜHING

80190552

Mittetulundusühing Stuudio JOY

80051773

MTÜ OTI SPORDIKLUBI

80087624

Orienteerumisklubi Juku-Peedu
80262257

Otepää Naisselts

80037572

Segakoor Rõõm

80072976

Sihtasutus Tõrva Kirik-Kammersaal

90001204

Sihtasutus Valga Linna Arengufond

90001374

Spordiklubi Karula

80134312

Spordiklubi Kolmvedu

80149549

Spordiklubi «Maret-Sport»

80072611

Tantsuklubi Mathilde

80155314

Tõrva Võrkpalliklubi

80072380

Valga Spordiselts «Kalev»

80084910

VALGA TURNIIRIBRIDˇI ja MÄLUMÄNGU KLUBI

80055087

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts

80219304

Valgamaa Spordiliit

80109509

Valgamaa Spordiveteranide Selts

80084643

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

16. Viljandi maakond

 

C. R. Jakobsoni nim Gümnaasiumi Arengufond

90004131

Jalgpalliklubi FC Tarvastu

80090709

Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus

80034349

Karksi-Nuia Rattaklubi

80094765

Kuhjavere Küla Selts

80094558

Mesimummu lasteaia sõprade selts
80275900

Mittetulundusühing Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit

80225241

 Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus

80116582

Mittetulundusühing Evestuudio
80034094
Mittetulundusühing Inglilapsed
80266999

Mittetulundusühing Kodupaik Metsküla

80257693

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut

80108482

Mittetulundusühing Männimäe Lasteaed

80203125

Mittetulundusühing Oma Stuudio

80179349

Mittetulundusühing SK Kirm

80020181

Mittetulundusühing Viljandimaa Kammerkoor

80257865

Mittetulundusühing Viljandimaa Nõustamis- ja õpiabikeskus Vasem-parem

80253850

Mittetulundusühing Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad

80203409

Mittetulundusühing Viljandi Maleselts

80065284

Mittetulundusühing Viljandimaa Naisliit

80025008

Mittetulundusühing Viljandimaa Singel

80047145

Mittetulundusühing VILTEK

80258043

Mittetulundusühing Väikemõisa Sõbrad

80262524

Mulkide Selts

80047041

Pereselts Paistel

80034208

Puiatu Haridusselts

80168506

Rahvusvaheline Artur Kapp’i Ühing

80159157

Sihtasutus BRITTANNIA

90007939

Sihtasutus Eesti Luterliku Kiriku Toetusfond

90004786

Sihtasutus Johann Köleri Fond

90004208

Spordiklubi «RAMSI»

80168794

Spordiklubi Vanad Olümpiaalad

80179467

Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised

80168535

Tantsuklubi Linavästrik

80098473

Teesoo Laskurklubi

80159855

Tervisespordiklubi Joosu

80034303

VANA-VÕIDU VIBUKLUBI/VILJANDI SK

80047843

Viljandi Diabeetikute Selts

80034543

Viljandi Hokiklubi

80262501

Viljandi Kergejõustikuselts Sakala

80024983

Viljandi Käsipalliklubi HC

80083187

Viljandi Lauatenniseklubi Sakala

80020726

Viljandi Maadlusklubi Tulevik

80020436

Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus

80020941

Viljandi Orienteerumisklubi Lehola

80034384

Viljandi Pensionäride Liit

80043012

Viljandi Rattaklubi

80138356

Viljandi Rotary Klubi

80098757

Viljandi Spordiklubi Fortius

80108846

Viljandi Spordiveteranide Koondis

80058640

Viljandi Sõudeklubi

80058172

Viljandi Zonta Klubi

80065456

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing

80047228

Viljandi Võrkpalliklubi

80179487

Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts

80090129

Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus

80108705

Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus

80009966

Viljandimaa Omavalitsuste Liit

80179941

Viljandi Saalihokiklubi
80262702

Viljandimaa Spordiliit

80066042

Võhma Ajaloo Sõprade Selts

80179668

Võhma Lastekaitse Selts

80002616

Võimlemisklubi Meetrum

80034444

Võrkpalliklubi Amer

80146315

[RTL 2009, 51, 754 – 1.07.2009]

17. Võru maakond

 

Eesti Ellujäämisselts
80155642

Kolme Kandi Klubi

80155538

Lasva Käsitööselts

80006442

Misso Maanaiste Selts

80101956

MITTETULUNDUSÜHING EESTI UNEMEDITSIINI SELTS

80224392

Mittetulundusühing JÄRJEHOIDJA

80155231

Mittetulundusühing Kodukant Võrumaa

80055127

Mittetulundusühing Papa Kreutzwaldi Õueteater

80165844

Mittetulundusühing Päkapikulaps

80244845

Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela
80263015

Mittetulundusühing Võru Piljardispordiklubi

80224794

Motoklubi Sinilind

80078298

mittetulundusühing NÕNOVA PERELASTEKODU

80068510

Orienteerumisklubi Võru

80069037

Parksepa Spordiklubi

80077554

Pimedate Infoühing Helikiri

80016280

Pokumaa Sihtasutus

90001871

SETOMAA VALDADE LIIT

80006577

Sihtasutus «Fr. R. Kreutzwaldi nim Võru I Keskkooli Fond»

90001026

Sihtasutus Eesti Orelikeskus

90001687

Spordiklubi Budokai

80019887

Spordiklubi ProFit

80149874

Spordiklubi Urvaste

80101436

Spordiklubi VäimelaAltius

80026982

Spordiühing Ekstreempark

80165666

Spordiühing Võru Biathlon

80081308

Sõmerpalu Motoklubi

80081337

Tantsuselts Pärliine

80006904

Tsolgo Arendusühing

80178947

Vana-Vastseliina Raamatukogu Selts

80077181

Vastseliina Spordiklubi

80093412

Võro Selts VKKF

80019752

Võru Judoklubi REI

80101152

Võru Kergejõustikuklubi «Lõunalõvi»

80019692

Võru Maakonna Invaühing

80087663

Võru Meeskoor

80117511

Võru Nägemisinvaliidide Ühing

80055624

Võru Raskejõustiku Klubi Strongman
80232434

Võru Segakoor Tervis

80046275

Võru Spordiklubi Küti

80077495

Võru Spordiselts KALEV

80084258

Võru Spordiveteranide Koondis

80101376

Võru Suusaklubi

80072841

Võru Sümfoonilise Muusika Ühing

80194886

Võru Võrkpalliklubi

80081722

Võru Ühisabi

80026120

Võrumaa Koolispordi Ühendus

80117667

Võrumaa Kutsehaigete Ühing

80046074

Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing

80072717

V��rumaa Puuetega Inimeste Koda

80093240

VÕRUMAA SPORDILIIT

80078982

Võrumaa Sõjameeste Ühendus

80081656

Ühing Pikakannu kooli areng
80134565

[RTL 2009, 51, 753 – 1.07.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json