Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 54, 790

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine

Vastu võetud 29.06.2009 nr 68

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrust nr 66 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» (RTL 2007, 39, 665) muudetakse järgmiselt:

1) määruse lisa 1 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» tabelit täiendatakse ridadega 40–50 järgmises sõnastuses:

40. Lasalotsiidnaatrium

40.1. Söödamaterjalid 1,25
40.2. Koerte, vasikate, küülikute, hobuslaste, lüpsiloomade, munalindude, kalkunite (alates 12. nädalast), munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) segasööt 1,25
40.3. Broilerkanade, munakanade (noorlinnud kuni 16 nädalat) ja kalkunite (kuni 12 nädalat) segasööt tapmiseelsel perioodil, kui lasalotsiidnaatriumi kasutada on keelatud (keeluajasööt) 1,25
40.4. Teiste loomaliikide segasööt 3,75
40.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada lasalotsiidnaatriumi Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

41. Narasiin

41.1. Söödamaterjalid 0,7
41.2. Kalkunite, küülikute, hobuslaste, munalindude ja munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) segasööt 0,7
41.3. Broilerkanade segasööt tapmiseelsel perioodil, kui narasiini kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,7
41.4. Teiste loomaliikide segasööt 2,1
41.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada narasiini Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

42. Salinomütsiinnaatrium

42.1. Söödamaterjalid 0,7
42.2. Hobuslaste, kalkunite, munalindude ja munakanade (noorlinnud alates 12. nädalast) segasööt 0,7
42.3. Broilerkanade, munakanade (noorlinnud kuni 12 nädalat) ja broilerküülikute segasööt tapmiseelsel perioodil, kui salinomütsiinnaatriumi kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,7
42.4. Teiste loomaliikide segasööt 2,1
42.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada salinomütsiinnaatriumi Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

43. Monensiinnaatrium

43.1. Söödamaterjalid 1,25
43.2. Hobuslaste, koerte, väikemäletsejaliste, nagu lambad ja kitsed, partide, veiste, lüpsikarja, munalindude, munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) ning kalkunite (alates 16. nädalast) segasööt 1,25
43.3. Broilerkanade, munakanade (noorlinnud kuni 16 nädalat) ja kalkunite (kuni 16 nädalat) segasööt tapmiseelsel perioodil, kui monensiinnaatriumi kasutada on keelatud (keeluajasööt) 1,25
43.4. Teiste loomaliikide segasööt 3,75
43.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada monensiinnaatriumi Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

44. Semduramütsiinnaatrium

44.1. Söödamaterjalid 0,25
44.2. Munalindude ja munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) segasööt 0,25
44.3. Broilerkanade segasööt tapmiseelsel perioodil, kui semduramütsiinnaatriumi kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,25
44.4. Teiste loomaliikide segasööt 0,75
44.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada semduramütsiinnaatriumi Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

45. Maduramütsiinammoonium alfa

45.1. Söödamaterjalid 0,05
45.2. Hobuslaste, küülikute, kalkunite (alates 16. nädalast), munalindude ja munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) segasööt 0,05
45.3. Broilerkanade ja kalkunite (kuni 16 nädalat) segasööt tapmiseelsel perioodil, kui maduramütsiinammooniumi alfa kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,05
45.4. Teiste loomaliikide segasööt 0,15
45.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada maduramütsiinammooniumi alfa Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

46. Robenidiinhüdrokloriid

46.1. Söödamaterjalid 0,7
46.2. Munalindude ja munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) segasööt 0,7
46.3. Broilerkanade, broilerküülikute, aretusküülikute ja kalkunite segasööt tapmiseelsel perioodil, kui robenidiinhüdrokloriidi kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,7
46.4. Teiste loomaliikide segasööt 2,1
46.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada robenidiinhüdrokloriidi Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

47. Dekokvinaat

47.1. Söödamaterjalid 0,4
47.2. Munalindude ja munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) segasööt 0,4
47.3. Broilerkanade segasööt tapmiseelsel perioodil, kui dekokvinaadi kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,4
47.4. Teiste loomaliikide segasööt 1,2
47.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada dekokvinaadi Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

48. Halofuginoonvesinikbromiid

48.1. Söödamaterjalid 0,03
48.2. Munalindude, munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) ja kalkunite (alates 12. nädalast) segasööt 0,03
48.3. Broilerkanade ja kalkunite (kuni 12 nädalat) segasööt tapmiseelsel perioodil, kui halofuginoonvesinikbromiidi kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,03
48.4. Teiste loomaliikide segasööt, v.a munakanade (kuni 16 nädalat) segasööt 0,09
48.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada halofuginoonvesinikbromiidi Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

49. Nikarbasiin

49.1. Söödamaterjalid 0,5
49.2. Hobuslaste, munalindude ja munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) segasööt 0,5
49.3. Broilerkanade segasööt tapmiseelsel perioodil, kui nikarbasiini kasutada (koos narasiiniga) on keelatud (keeluajasööt) 0,5
49.4. Teiste loomaliikide segasööt 1,5
49.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada narasiin/nikarbasiini Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

50. Diklasuriil

50.1. Söödamaterjalid 0,01
50.2. Munalindude, munakanade (noorlinnud alates 16. nädalast) ja broilerkalkunite (alates 12. nädalast) segasööt 0,01
50.3. Broiler- ja aretusküülikute segasööt tapmiseelsel perioodil, kui diklasuriili kasutada on keelatud (keeluajasööt) 0,01
50.4. Teiste loomaliikide segasööt, v.a munakanade (noorlinnud kuni 16 nädalat), broilerkanade ja broilerkalkunite (kuni 12 nädalat) segasööt 0,03
50.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud kasutada diklasuriili Aine piirmäär eelsegus on kontsentratsioon, mis ei anna eelsegu kasutamisjuhendi järgimise korral tulemuseks ainekogust, mis on sööda kohta kehtestatud piirmäärast suurem kui 50%

2) määruse normitehnilist märkust 1 täiendatakse pärast tekstiosa «2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40)» tekstiosaga «, 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25)».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Välissuhete ja arenduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Peeter SEESTRAND

/otsingu_soovitused.json