Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. mai 2001. a määruse nr 48 «Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 64, 973

Teede- ja sideministri 9. mai 2001. a määruse nr 48 «Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 29.05.2002 nr 32

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234) § 47 lõike 4 alusel.

Teede- ja sideministri 9. mai 2001. a määruse nr 48 «Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord» (RTL 2001, 60, 830) § 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva määruse § 3 lõike 4 kohast erandlikku külgnähtavuse nõuet on lubatud rakendada kogu suurendatud sõidukiirusega teelõigu ulatuses kuni 2006. aasta 1. maini.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Margus LEIVO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json