Teksti suurus:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avaldusele kantavate andmete ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avaldusele kantavate andmete ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avaldusele kantavate andmete ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 08.04.2009 nr 31
RTL 2009, 35, 459
jõustumine 01.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2009RTL 2009, 52, 76005.07.2009


Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötuskindlustushüvitise (edaspidi hüvitis) taotlemise avaldusele kantavate andmete ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.  Avaldusele kantavad andmed

  Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja e-posti aadress, pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise kohta.

§ 3.  Avaldusele lisatavad dokumendid

  (1) Avaldusele lisatakse tööandja tõend(id) kindlustatule.

  (2) Töötuskindlustushüvitist taotlev isik esitab töötukassa nõudmisel muid hüvitise määramiseks vajalikke dokumente, muuhulgas tema viimase töösuhte või teenistusstaaži pikkust ning viimase töö- või teenistussuhte lõppemise alust ja aega, võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu lõppemise aega, abikaasatasu maksmise lõpetamise aega, rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsendaja puhkusel või lapsehoolduspuhkusel viibimise aega tõendavaid dokumente.

  (3) Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted või digitaalselt allkirjastatud elektroonilised dokumendid.
[RTL 2009, 52, 760 - jõust. 05.07.2009]

§ 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json