Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 “Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 56, 818

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 “Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 02.07.2009 nr 71

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 «Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord» (RTL 2004, 130, 2017; 2009; 29, 373) normitehniline viide muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Määruses on arvestatud nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (EÜT L 046, 17.02.1997, lk 25–56), mida on muudetud direktiividega 98/85/EÜ (EÜT L 315, 25.11.1998, lk 14–34), 2001/53/EÜ (EÜT L 204, 28.07.2001, lk 1–28), 2002/75/EÜ (EÜT L 254, 23.09.2002, lk 1–46), 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58), 2008/67/EÜ (ELT L 171, 1.7.2008, lk 16–62) ja 2009/26/EÜ (ELT L 113, 5.05.2009, lk 1–52).»

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json