Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. augusti 2008. a määruse nr 88 "Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 832

Põllumajandusministri 25. augusti 2008. a määruse nr 88 "Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid" muutmine

Vastu võetud 07.07.2009 nr 74

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 102 lõike 2 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 25. augusti 2008. a määruse nr 88 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid» (RTL 2008, 73, 1017) §-s 3 asendatakse tekstiosa «4 krooni ja 60 senti» tekstiosaga «3 krooni ja 60 senti».

§ 2. Määruse lisa 2 punktis 2 toodud tabelites asendatakse read

Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni

järgmiste ridadega:

Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,2–2,5%) l krooni
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5–3%) kg krooni

ning read

Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni
Maitsestatud hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni
Keefir (rasvasisaldus 2,5%) l krooni

järgmiste ridadega:

Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni
Maitsestatud hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni
Keefir (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni

§ 3. Määrus jõustub 1. septembril 2009. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

/otsingu_soovitused.json