Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 39, 263

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 08.07.2009 nr 118

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 «Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded» (RT I 2004, 31, 224; 2006, 52, 392) § 9 lõike 1 punkt 5, § 12 lõike 1 punkt 5, § 15 lõike 1 punkt 4 ja § 17 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

«tootja nimi ja asukohariik või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja nimi ja aadress;».

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Riigisekretär Heiki LOOT