Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 59, 872

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Vastu võetud 10.07.2009 nr 71

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad» (RTL 2005, 57, 807; 2008, 61, 875) lisas 1 olevat I nimekirja täiendatakse tähestikulises järjekorras eesti ja inglise keeles järgmiste ridadega:

JWH-018 Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon JWH-018 Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon
CP 47497 5-(1,1-dimetüülheptüül)-
2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497 5-(1,1-dimethylheptyl)-
2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C6-homoloog 5-(1,1-dimetüülheksüül)-
2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C6-homologe 5-(1,1-dimethylhexyl)-
2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C8-homoloog 5-(1,1-dimetüüloktüül)-
2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C8-homologe 5-(1,1-dimethyloctyl)-
2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C9-homoloog 5-(1,1-dimetüülnonüül)-
2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C9-homologe 5-(1,1-dimethylnonyl)-
2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
HU-210 (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-
6,6-dimetüül-3-(2-metüüloktaan-2-üül)-
6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool
HU-210 (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-
6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-
6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json