Teksti suurus:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord

Justiitsminister
määrus

lisa 13206477

Lisa 8

 

 

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57
«Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 8
(Kehtestatud justiitsministri 28.detsembri 2006. a määrusega nr 41)

 

 

Menetluskulude arvestuse leht

 

MENETLUSKULUDE ARVESTUS TSIVIILASJAS nr.________________________

KULULIIK

Kelle poolt tasutud

Kelle poolt kuulub tasumisele

HAGEJA

KOSTJA

RIIGI

HAGEJA

KOSTJA

Riigilõiv

 

 

 

 

 

Tunnistajatasu

 

 

 

 

 

Eksperditasu

 

 

 

 

 

Tõlgitasu

 

 

 

 

 

Tõendite nõud-
misekulud

 

 

 

 

 

Paikvaatlus

 

 

 

 

 

Kostja sund-
toomine

 

 

 

 

 

Advokaaditasu

 

 

 

 

 

Dokumentide paljundamine või väljaprint

 

 

 

 

 

POSTIKULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2007, 3, 45 – jõust. 15.01.2007]

/otsingu_soovitused.json