Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele 2009. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Riigimetsa majandajatele 2009. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 24.03.2009 nr 15
RTL 2009, 31, 401
jõustumine 03.04.2009

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.07.2009 nr 35 (RTL 2009, 57, 829) 20.07.2009

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas 2009. aastal uuendusraiega raiuda lubatav optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd Kuusk Kask Haab Teised
puuliigid
Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus 3728 1085 2613 632 405 8463

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond 29 10 36 4   79
Luua Metsanduskool 6,8 10,1 8,1 3,7   28,7
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 15 9 23 3 2 52
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool   4,1 0,8 4,5 0,8 10,2
Vana-Antsla Kutsekeskkool   0,4     0,5 0,9
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool   1,2       1,2
Võrumaa Kutsehariduskeskus       0,3   0,3

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Keskpolügoon 9,1 10,8 11,6 1,6 2 35,1
Kikepera harjutusväli 4 1,4 9     14,4
Nursipalu harjutusväli 30,3 6,9 9,7 0,3 0,3 47,5
KOKKU 3322,2 1138,9 3211,2 649,4 410,6 8732,3

[RTL 2009, 57, 829 - jõust. 20.07.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json