Teksti suurus:

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Vastu võetud 20.11.2000 nr 46
RTL 2000, 121, 1892
jõustumine 01.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2003RTL 2003, 41, 59201.04.2003
14.02.2007RTL 2007, 18, 27926.02.2007
12.06.2008RTL 2008, 50, 70021.06.2008
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» paragrahvi 112 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vangla peainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:

1) vangla direktor;2) vangla direktori asetäitja;3) Sisekaitseakadeemia justiitskolled˛i direktor ning erialaõppetooli juhataja;4) [kehtetu – RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]5) relvastatud üksuse juht;

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]6) väljaõppe juht.
[RTL 2009, 58, 859 – jõust. 20.07.2009]

§ 2.  I klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:

1) osakonna ja talituse juhataja ning peaspetsialist vangla koosseisus määratud kohal;2) Sisekaitseakadeemia justiitskolled˛i erialaõppejõud;


[RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

3) vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juht ja korrektsiooni erialaõppejõud.

§ 3.  II klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:

1) inspektor;2) spetsialist vangla koosseisus määratud kohal.

§ 4.  I klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:

1) vanemvalvur;2) vanemsaatja.

§ 5.  II klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:

1) valvur;2) saatja.

§ 6.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json