Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 “Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 61, 887

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 “Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 15.07.2009 nr 79

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 38 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruses nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine» (RTL 1999, 163, 2360; 2008, 59, 825) punktiga 1 kinnitatud «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» I peatükki muudetakse järgmiselt:

1) 2. osa 1. jao punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) salmonelloos (Salmonella spp.);»;

2) 2. osa 4. jao punkt 9, 5. jao punkt 7 ning 6. jao punktid 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) 2. osa 7. jagu täiendatakse punktidega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« 2) väike tarumardikas (Aethina tumida);
3) lest liigist Tropilaelaps.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

/otsingu_soovitused.json