Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 61, 884

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» muutmine

Vastu võetud 15.07.2009 nr 75

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» (RTL 2005, 28, 390; 2007, 8, 128) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) nimekirjas tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Marsruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
3.353.1 13204 Pagari–Tarakuse–Illuka 7,644 0,000 7,644 7,644
3.508.1 15121 Lehtse jaama tee 0,571 0,000 0,571 0,571
3.509.1 15122 Kurge–Pruuna 2,162 0,000 2,162 2,162
3.527.1 15148 Lehtse–Kurge–Läste 4,384 0,000 4,384 4,384
3.575.1 15197 Läpi–Aru–Ojaküla 5,034 0,000 5,034 5,034
3.576.1 15198 Jäneda–Kalijärve 0,826 0,000 0,826 0,826
3.898.1 19102 Nurme–Vana-Pärnu 8,912 0,000 8,912 8,912
3.1502.1 23255 Kirikumõisa–Keskuse 0,574 0,000 0,574 0,574
3.1767.1 19122 Sulu–Papsaare 1,591 0,000 1,591 1,591

2) nimekirja lisatakse järgnevad read:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Marsruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
3.1777.1 19123 Nurme–Papsaare 7,795 0,000 7,795 7,795
3.1778.1 20210 Järlepa tee 1,189 0,000 1,189 1,189
4.96.1   1134 Mõigu 0,202 0,000 0,202 0,202
4.97.1   1501 Reopalu ring 0,095 0,000 0,095 0,095
4.98.1   1502 Paide ring 0,066 0,000 0,066 0,066
4.99.1   2001 Pangamaja ring 0,131 0,000 0,131 0,131
4.100.1   2002 Rapla ring 0,055 0,000 0,055 0,055
4.101.1   2003 Sõerumäe ring 0,037 0,000 0,037 0,037
4.102.1   2004 Märjamaa 0,035 0,000 0,035 0,035
4.103.1   2021 Juuru kiriku 0,051 0,000 0,051 0,051
4.104.1   2022 Kolgu 0,033 0,000 0,033 0,033

3) nimekirjas muudetakse järgnevad read ja sõnastatakse järgmiselt:

Jrk nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Marsruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
3.510.1 15123 Tapa–Lehtse–Jäneda 17,983 0,625 17,983 17,358

Rahandusminister
majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes Jürgen LIGI

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json