Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametisse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2013
Avaldamismärge:

Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametisse nimetamine

Vastu võetud 19.06.2008 nr 278
RTL 2008, 53, 748
jõustumine 19.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.07.2009RTL 2009, 58, 86609.07.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.07.2009

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 55 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 21 lõike 2 punktiga 51 ja «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» § 10 lõikega 11:
[RTL 2009, 58, 866 - jõust. 09.07.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.07.2009 ]

1. Nimetada Rita Annus Keskkonnaministeeriumi kantsleriks määratud ajaks viieks aastaks alates 21. juunist 2008. a kuni 20. juunini 2013. a.

2. Kantsleri palk on 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast. Kantslerile ei maksta lisatasusid.

[RTL 2009, 58, 866 – jõust. 9.07.2009] – rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.07.2009

3. [Kehtetu – RTL 2009, 58, 866 – jõust. 9.07.2009] – rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.07.2009

4. Rita Annuse avaliku teenistuse staaž 21. juuni 2008. a seisuga on 11 aastat 10 kuud ja 7 päeva.