Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 "TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 62, 905

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 "TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 20.07.2009 nr 5

Määrus kehtestatakse «Eesti Panga seaduse» § 2 lõike 1 ja § 14 punkti 3 ning «Krediidiasutuste seaduse» § 87 lõike 2 alusel.

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 «TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine» (RTL 2008, 38, 548) lisas «TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused» tehakse järgmised muudatused:

1) artiklis 1 täiendatakse krediidiasutuse mõistet ja sõnastatakse see järgmiselt:

«krediidiasutus – (credit institution) – a) krediidiasutus krediidiasutuste seaduse § 3 lõike 1 tähenduses, kelle üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus; või b) muu asutus Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 101 lõike 2 tähenduses, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel;»

2) artikli 24 lõike 2 punkt a muudetakse ja sõnastatakse see järgnevalt:

« (2) a) CAI režiimis antakse igale CAI rühma liikmele ja tema keskpangale rühma liikmete maksemoodulite kontode nimekiri ning järgmine CAI rühma tasandil konsolideeritud lisateave:
i) päevasisene laen (kui on);
ii) kontode ja allkontode jäägid;
iii) käive;
iv) arveldatud maksed;
v) järjekorras olevad maksejuhised.»

President Andres LIPSTOK

/otsingu_soovitused.json