Teksti suurus:

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 41, 279

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega

Vastu võetud 23.07.2009 nr 134

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 21 lõigete 61 ja 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta käiva teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis ning nende nakkushaiguste loetelu, mille kahtluse või diagnoosimise korral on vajalik andmete edastamine koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega.

§ 2. Nende nakkushaiguste loetelu, mille korral edastatakse andmed koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega

(1) Nakkus- ja parasiithaigused ning tõvestusseisundid, mille kohta tuleb esitada teavet, on:
1) koolera (A00);
2) kõhutüüfus (A01.0);
3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
4) salmonelloos (A02);
5) shigelloos (A03);
6) E. coli soolenakkus (A04.0; A04.1; A04.2; A04.4), sh Enterohemorraagilise E. coli nakkus (A04.3);
7) kampülobakterenteriit (A04.5);
8) jersinioos (Y.enterocolitica enteriit A04.6);
9) botulism (A05.1);
10) soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused (A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.1–A08.3; A08.5);
11) rotaviirusenteriit (A08.0);
12) soole täpsustamata bakter- ja viirusnakkused (A04.9; A05.9; A08.4);
13) giardiaas (lambliaas) (A07.1);
14) krüptosporidioos (A07.2);
15) tuberkuloos (A15–A19), sh hingamiselundite tuberkuloos (A15–A16.9);
16) katk (A20);
17) tulareemia (A21);
18) siberi katk (A22);
19) brutselloos (A23);
20) leptospiroos (A27);
21) leepra (A30);
22) listerioos (A32);
23) teetanus (A33–A35);
24) difteeria (A36);
25) läkaköha (A37.0);
26) sarlakid (A38);
27) meningokokknakkus (A39);
28) pneumokokknakkus (Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia A40.3; pneumokokkmeningiit G00.1, Streptococcus pneumoniae tekkene kopsupõletik J13);
29) H. influenzae nakkus (Haemophilus influenzae septitseemia A41.3, Haemophilus influenzae tekkene meningiit G00.0, Haemophilus influenzae tekkene kopsupõletik J14, täpsustamata paikme Haemophilus influenzae nakkus A49.2);
30) leegionärihaigus (A48.1);
31) süüfilis (A50–A53);
32) gonokokknakkus (A54);
33) suguliselt levivad klamüüdiahaigused (A55–A56);
34) anogenitaalsed herpesviirusnakkused (A60);
35) Lyme’i tõbi (A69.2);
36) äge poliomüeliit (A80);
37) Creutzfeldti-Jakobi tõbi (A81.0);
38) marutõbi (A82);
39) puukentsefaliit (A84);
40) muud viirusentsefaliidid ja meningiidid (A85; A87);
41) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99);
42) tuulerõuged (B01);
43) leetrid (B05);
44) punetised (B06; P35.0);
45) viirushepatiidid (B15–B19);
46) mumps (B26);
47) HIV-tõbi (AIDS) (B20–B24);
48) nakkuslik mononukleoos (B27);
49) malaaria (B50-B54);
50) toksoplasmoos (B58; P37.1);
51) ehhinokokoos (B67);
52) difüllobotriaas (B70.0);
53) trihhinelloos (B75);
54) askaridiaas (B77);
55) enterobiaas (B80);
56) sügelised (B86);
57) äge lõtv halvatus (G61.0);
58) ülemiste hingamisteede ägedad nakkused (J06);
59) gripp (J10–J11);
60) loomahammustused (T14.1);
61) HIV-nakkus (Z21);
62) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised).

(2) Nakkushaigus, mille kohta tuleb esitada teavet koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega, peab olema laboratoorselt kinnitatud, välja arvatud teetanus, sarlakid, Creutzfeldti-Jakobi tõbi, tuulerõuged, mumps, sügelised ja ülemiste hingamisteede ägedate nakkushaiguste sporaadilised juhud.

(3) Nakkushaiguse puhangu kindlakstegemiseks on nõutav esimeselt viielt kollektiivis haigestunud isikult võetud uurimismaterjali saatmine laborisse diagnoosi kinnitamiseks. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogiliste andmetega haigusjuhud ei vaja diagnoosi laboratoorset kinnitust. Epideemia korral on nõutav esimeselt kümnelt haigestunud isikult võetud uurimismaterjali saatmine laborisse diagnoosi kinnitamiseks. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogiliste andmetega haigusjuhud ei vaja diagnoosi laboratoorset kinnitust.

(4) Nakkushaiguse diagnoosinud arst edastab andmed Tervisekaitseinspektsioonile 24 tunni jooksul pärast lõppdiagnoosi selgumist järgmiselt:
1) lõikes 1, välja arvatud punktides 47 ja 61, loetletud nakkushaiguste kohta paberkandjal lisas 1 toodud vormil või elektrooniliselt lisas 3 toodud andmekoosseisus;
2) HIV-tõve (AIDS) (B20–B24) ja HIV-nakkuse (Z21) kohta elektrooniliselt lisas 6 toodud andmekoosseisus.

(5) Patoloog teavitab Tervisekaitseinspektsiooni kohalikku asutust lahangul avastatud nakkushaiguse diagnoosist.

(6) Kaitseministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium ja Keskkonnaministeerium teevad Tervisekaitseinspektsioonile teatavaks nakkushaiguste esinemise ja haigustega seotud ohutegurid nende haldusalas olevates asutustes.

§ 3. Nende uurimistulemuste loetelu, mille kohta peavad teavet esitama laborid

(1) Laborid teavitavad Tervisekaitseinspektsiooni positiivsetest uuringutulemustest 24 tunni jooksul pärast uuringutulemuste selgumist paberkandjal lisas 2 toodud vormil või elektrooniliselt lisas 5 toodud andmekoosseisus koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega järgmiste nakkushaiguste tekitajate suhtes:
1) hingamiselundkonna nakkushaiguste tekitajad;
2) seedetrakti nakkushaiguste tekitajad;
3) toidumürgistuse tekitajad;
4) hepatiiditekitajad;
5) sugulisel teel levivad nakkushaiguste tekitajad;
6) verest ja liikvorist isoleeritud nakkushaiguste tekitajad;
7) teised bakterid;
8) teised viirused;
9) parasiidid;
10) mükobakterid;
11) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised).

(2) Hingamiselundkonna nakkustekitajad on:
1) Chlamydia pneumoniae;
2) Mycoplasma pneumoniae;
3) Legionella;
4) adenoviirus;
5) A-gripiviirus;
6) B-gripiviirus;
7) paragripiviirus;
8) respiratoor-süntsütiaalne viirus;
9) Bordetella pertussis;
10) Bordetella parapertussis.

(3) Seedetrakti nakkustekitajad on:
1) Salmonella typhi;
2) Salmonella paratyphi;
3) teised salmonellad;
4) Shigella;
5) Yersinia;
6) Campylobacter;
7) Clostridium difficile;
8) Clostridium perfringens;
9) Clostridium botulinum;
10) E. coli EHEC;
11) Vibrio;
12) rotaviirus;
13) adenoviirus;
14) caliciviirused;
15) astroviirus;
16) Cryptosporidium;
17) Giardia lamblia;
18) Entamoeba histolytica.

(4) Toidumürgistuse tekitajad on:
1) Bacillus cereus;
2) Staphylococcus;
3) Pseudomonas;
4) Plesiomonas;
5) Citrobacter;
6) Morganella;
7) Klebsiella;
8) Enterobacter;
9) Enterococcus;
10) Proteus.

(5) Hepatiiditekitajad on:
1) A-hepatiidiviirus;
2) B-hepatiidiviirus;
3) C-hepatiidiviirus;
4) D-hepatiidiviirus;
5) E-hepatiidiviirus.

(6) Sugulisel teel levivad nakkustekitajad on:
1) Chlamydia trachomatis;
2) Neisseria gonorrhoeae;
3) Treponema pallidum;
4) HIV;
5) herpesviirused;
6) papilloomiviirus.

(7) Verest ja liikvorist isoleeritud nakkustekitajad on:
1) Streptococcus pneumoniae;
2) Streptococcus pyogenes;
3) Streptococcus agalactiae;
4) Listeria monocytogenes;
5) Neisseria meningitidis;
6) Haemophilus influenzae b.

(8) Teised bakterid on:
1) Borrelia burgdorferi;
2) Corynebacterium diphtheriae;
3) Clostridium tetani;
4) Francisella tularensis;
5) Leptospira spp;
6) Brucella spp;
7) Bacillus anthracis;
8) Acinetobacter.

(9) Teised viirused on:
1) polioviirus ja teised enteroviirused;
2) parvoviirus;
3) puukentsefaliidiviirus;
4) leetriteviirus;
5) punetisteviirus;
6) Epstein-Barri viirus;
7) Rhabdoviirus;
8) lülijalgse levitatavad viiruspalavike ja hemorraagiliste viiruspalavike tekitajad.

(10) Parasiidid on:
1) Toxoplasma gondii;
2) Plasmodium spp;
3) Echinococcus;
4) Ascaris lumbricoides;
5) Balantidium coli;
6) Trichiuris trichiura;
7) Hymenolepis nana;
8) Diphyllobothrium latum;
9) Fasciola hepatica;
10) Enterobius vermicularis;
11) Taenia saginata;
12) Taenia solium;
13) Trichinella spiralis.

(11) Mükobakterid on:
1) Mycobacterium tuberculosis;
2) atüüpiline mükobakter;
3) Mycobacterium bovis;
4) Mycobacterium leprae.

(12) Laborid teavitavad Tervisekaitseinspektsiooni üks kord kuus lisas 2 toodud vormi kohase laboriteatisega uuringutulemustest järgmiste ravimresistentsete nakkustekitajate suhtes:
1) Escherichia coli (ESBL);
2) Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA);
3) Staphylococcus epidermidis (MRSE);
4) Streptococcus pneumoniae (penR);
5) Enterococcus faecalis/faecium (VRE);
6) Pseudomonas aeruginosa;
7) Klebsiella pneumoniae ESBL;
8) teised ravimresistentsed haiglanakkuste tekitajad.

(13) Laborid teavitavad Tervisekaitseinspektsiooni ravimresistentsuse määramise tulemustest 24 tunni jooksul pärast uuringutulemuste selgumist elektrooniliselt lisas 5 toodud andmekoosseisu kohaselt koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega järgmiste nakkustekitajate suhtes:
1) Salmonella;
2) Campylobacter;
3) Shiga-/verotoksiini tootev E. coli (STEC/VTEC);
4) Neisseria meningitidis;
5) Streptococcus pneumoniae.

§ 4. Teabe edastamise erijuhud

(1) Teatist nakkushaige kohta ei saadeta Tervisekaitseinspektsioonile gripi ega ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste haigestumise tõusuperioodil (oktoobrist aprillini). Haigestunute arvu suurenemise perioodidel esitatakse Tervisekaitseinspektsioonile andmeid haigete arvu kohta üks kord nädalas elektrooniliselt lisas 8 toodud andmekoosseisus.

(2) HIV-nakkuse laboriteatise täidab labor elektrooniliselt lisas 5 toodud andmekoosseisus 24 tunni jooksul ainult pärast HIV-referentlaborist saadud kinnituse saamist. Labor saadab teatise uuringu tellinud arstile ja Tervisekaitseinspektsioonile.

(3) Nakkushaigust diagnoosinud arst ja labor teavitavad kohe Tervisekaitseinspektsiooni elektrooniliselt lisas 4 toodud andmekoosseisus järgmiste nakkushaiguste kahtluse korral:
1) koolera (A00);
2) kõhutüüfus (A01.0);
3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
4) botulism (A05.1);
5) katk (A20);
6) tulareemia (A21);
7) siberi katk (A22);
8) leptospiroos (A27);
9) leepra (A30);
10) difteeria (A36);
11) meningokokknakkus (A39);
12) äge poliomüeliit (A80);
13) marutõbi (A82);
14) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99);
15) leetrid (B05);
16) trihhinelloos (B75);
17) äge lõtv halvatus (G61.0);
18) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised).

(4) Nakkushaiguse diagnoosinud arst ja labor teavitavad kohe Tervisekaitseinspektsiooni elektrooniliselt lisas 7 toodud andmekoosseisus inimeste rühmaviisilise haigestumise kahtluse korral.

§ 5. Toidutoorme ja toidu käitlemise eri etappides inimest tõvestavate mikroorganismide avastamisest ja zoonooside levikust teavitamine

Toidutoorme ja toidu käitlemise eri etappides inimest tõvestavate mikroorganismide avastamisest ja zoonooside levikust teavitatakse «Loomatauditõrje seaduse» §-s 40 sätestatud korras.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määrus nr 297 «Nakkushaiguste esinemise ja haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis» (RT I 2003, 76, 512) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine ja rakendamine

(1) Määrus jõustub 1. oktoobril 2009. a.

(2) Määruse lisad 1 ja 2 kehtivad kuni 31. detsembrini 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 1

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 2

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 3

Elektrooniline teatis nakkushaige kohta

1. Teatise ID;

2. Registreerimise koht (maakond/linn);

3. Isikuandmed:
3.1. isikukood;
3.2. välisriigi isikukood (märge);
3.3. eesnimi;
3.4. perekonnanimi;
3.5. sünnikuupäev;
3.6. vanus;
3.7. sugu;
3.8. elukoht – maakond;
3.9. elukoht – linn/vald;
3.10. elukoht – küla/alevik/linnaosa;
3.11. elukoht – tänav/maja/korter;
3.12. maa/linnaelanik;
3.13. töö- või õppekoht;
3.14. amet;

4. Teatise esitaja andmed:
4.1. tervishoiuasutus;
4.2. täitmise kuupäev;

5. Diagnoos:
5.1. haigestumise kuupäev;
5.2. lõppdiagnoos;
5.3. diagnoosi kinnituse meetod – mikrobioloogiline;
5.4. diagnoosi kinnituse meetod – seroloogiline;
5.5. diagnoosi kinnituse meetod – kliiniline;
5.6. diagnoosi kinnituse meetod – epidemioloogiline;
5.7. laboratoorse kinnituse kuupäev;
5.8. lõppdiagnoosi kuupäev;
5.9. diagnoosi kinnitanud arsti ees- ja perekonnanimi;
5.10. diagnoosi kinnitanud arsti telefoninumber;
5.11. hepatiidi levikutee;
5.12. suguhaiguste levikutee;
5.13. muude haiguste levikutee;
5.14. haiguse tekitaja/tekitaja alamliik;
5.15. tekitaja muu alamliik;
5.16. haiguse lõpe;
5.17. surma kuupäev;
5.18. rasedus;
5.19. raseduse nädal (arvuna);
5.20. lööbe tekkimise kuupäev;
5.21. lööbe kestus (päevades);
5.22. leetrite kliiniline pilt – palavik;
5.23. leetrite kliiniline pilt – köha/nohu/konjuktiviit;
5.24. leetrite kliiniline pilt – lööve;
5.25. leetrite kliiniline pilt – muu;
5.26. leetrite tüsistused – entsefaliit;
5.27. leetrite tüsistused – kurnatus;
5.28. leetrite tüsistused – kopsupõletik;
5.29. leetrite tüsistused – kõhulahtisus;
5.30. leetrite tüsistused – muu;
5.31. mumpsi tüsistus – mumpsiorhiit;
5.32. mumpsi tüsistus – mumpsimeningiit;
5.33. mumpsi tüsistus – mumpsipankreatiit;
5.34. mumpsi tüsistus – muud mumpsitüsistused;
5.35. antiviraalsete ravimite kasutamine viimase 14 päeva jooksul;
5.36. kemoprofülaktika;

6. Andmed haigestumise kohta:
6.1. välisriik;
6.2. välisriigi piirkond/linn;
6.3. välismaal viibimise alguskuupäev;
6.4. välismaal viibimise lõppkuupäev;

7. Andmed loomahammustuse ja puugiründe kohta:
7.1. loomahammustuse/puugiründe kuupäev;
7.2. esmase pöördumise kuupäev;
7.3. hammustaja/ründaja liik;
7.4. looma jälgimine;
7.5. puugiründe koht;

8. Andmed immuniseerimise kohta:
8.1. immuniseeritud diagnoositud haiguse vastu;
8.2. dooside arv;
8.3. viimase immuniseerimise kuupäev;

9. Haige ravimise koht:
9.1. haige ravimise koht;
9.2. hospitaliseerimise koht;
9.3. hospitaliseerimise kuupäev;

10. Muud andmed:
10.1. labori analüüsi kood;
10.2. referentslabori analüüsi kood;
10.3. VTA-le zoonoosi teatise väljastamise kuupäev;

11. Märkus.

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 4

Elektrooniline teatis nakkushaiguse kahtluse kohta

1. Teatise ID;

2. Registreerimise koht (maakond/linn);

3. Isikuandmed:
3.1. isikukood;
3.2. välisriigi isikukood (märge);
3.3. eesnimi;
3.4. perekonnanimi;
3.5. vanus;
3.6. sugu;
3.7. elukoht – maakond;
3.8. elukoht – linn/vald;
3.9. elukoht – küla/alevik/linnaosa;
3.10. elukoht – tänav/maja/korter;
3.11. töö- või õppekoht;
3.12. tegevusala;

4. Teatise täitja andmed:
4.1. tervishoiuteenuse osutaja;
4.2. täitmise kuupäev;

5. Diagnoos:
5.1. oletatav diagnoos;
5.2. oletatava diagnoosi püstitamise kuupäev;
5.3. surma kuupäev;

6. Andmed haigestumise kohta:
6.1. haigestumise kuupäev;
6.2. välisriik;
6.3. välisriigi piirkond/linn;
6.4. välismaal viibimise alguskuupäev;
6.5. välismaal viibimise lõppkuupäev;
6.6. loomahammustuse kuupäev;
6.7. esmase pöördumise kuupäev;
6.8. looma liik;

7. Haige ravimise koht:
7.1. haige ravimise koht;
7.2. hospitaliseerimise koht;
7.3. hospitaliseerimise kuupäev;
7.4. patsiendi seisund teavitamise ajal;

8. Lisainfo.

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 5

Elektrooniline laboriteatis

1. Teatise ID;

2. Isikuandmed:
2.1. isikukood;
2.2. välisriigi isikukood (märge);
2.3. eesnimi;
2.4. perekonnanimi;
2.5. vanus;
2.6. sugu;

3. Andmed laboritulemuste kohta:
3.1. labor (nimetus);
3.2. täitmise kuupäev;
3.3. saatediagnoos;
3.4. materjali võtmise kuupäev;
3.5. uurimismaterjali nimetus;
3.6. saatja arst;
3.7. tekitaja/tekitaja alamliik;
3.8. tekitaja muu alamliik;
3.9. täpsustus tekitaja kohta;
3.10. uuringu meetod;
3.11. märkus uuringu tulemuse kohta;
3.12. labori analüüsi kood;
3.13. antimikroobne tundlikkus:
3.13.1. antibiootikum;
3.13.2. tundlik;
3.13.3. mõõdukalt tundlik;
3.13.4. resistentne;
3.13.5. määramata.

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 6

HIV teatis

1. Teatise ID;

2. Teatise tüüp (HIV-nakkus/HIV-tõbi);

3. Isikuandmed:
3.1. isikukood;
3.2. välisriigi isikukood (märge);
3.3. vanus (automaatselt isikukoodist);
3.4. eesnimi;
3.5. perekonnanimi;
3.6. sünniaeg;
3.7. sugu;
3.8. omab ravikindlustust;
3.9. elukoht – maakond;
3.10. elukoht – linn/vald;
3.11. elukoht – küla;
3.12. elukoht – riik;
3.13. sünnikoht – maakond;
3.14. sünnikoht – linn/vald;
3.15. sünnikoht – küla;
3.16. sünnikoht – riik;
3.17. rahvus;
3.18. sotsiaal-majanduslik seisund;
3.19. amet töötaval isikul;

4. Testimise põhjus:
4.1. patsienti on HIV nakkuse suhtes varem testitud – jah;
4.2. patisenti on HIV nakkuse suhtes varem testitud – ei;
4.3. viimane negatiivne test (kuupäev);
4.4. käesoleva testimise põhjus – HIV infektsiooni kliiniline kahtlus;
4.5. käesoleva testimise põhjus – kontakt teadaoleva HIV positiivsega (ka ema);
4.6. käesoleva testimise põhjus – kinnipidamisasutuses viibimine;
4.7. käesoleva testimise põhjus – kutsetöö käigus tekkinud nakatumisoht;
4.8. käesoleva testimise põhjus – suguhaiguse põdemine;
4.9. käesoleva testimise põhjus – B-hepatiidi põdemine;
4.10. käesoleva testimise põhjus – C-hepatiidi põdemine;
4.11. käesoleva testimise põhjus – tuberkuloosi põdemine;
4.12. käesoleva testimise põhjus – süstitavate narkootikumide tarbimine;
4.13. käesoleva testimise põhjus – seksuaalvahekord samasoolise inimesega;
4.14. käesoleva testimise põhjus – seksuaalvahekord raha või narkootikumide eest;
4.15. käesoleva testimise põhjus – rasedus (v.a abortlõppega);
4.16. käesoleva testimise põhjus – abortlõppega rasedus;
4.17. käesoleva testimise põhjus – vere/organdoonorlus;
4.18. käesoleva testimise põhjus – välislähetus (turism, töö, kaitsevägi);
4.19. muu testimise põhjus;

5. Nakkuse leviku andmed:
5.1. nakkuse peamine oletatav levikutee;

6. Parenteraalne nakatumine:
6.1. parenteraalse nakatumise viis;
6.2. muu parenteraalse nakatumise viis;

7. Seksuaalsel teel nakatumine:
7.1. seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika riskirühma kuulumine;
7.2. muu riskirühm;

8. Perinataalne nakatumine:
8.1. emalt nakkuse saanu ema oletatav nakatumise viis;
8.2. muu nakatumise viis;
8.3. sünnituse meetod;
8.4. ARV ravi raseduse ajal – jah;
8.5. ARV ravi raseduse ajal – ei;
8.6. vastsündinu saab/sai spetsiifilist profülaktikat – jah;
8.7. vastsündinu saab/sai spetsiifilist profülaktikat – ei;
8.8. ema toidab/toitis vastsündinut rinnaga – jah;
8.9. ema toidab/toitis vastsündinut rinnaga – ei;

9. Nakkusallika elukoht:
9.1. nakkusallika (ka ema) elukohariik;
9.2. nakkusallika elukoht teadmata;
9.3. Nakatumise koht ja aeg:
9.4. nakatumise koht – maakond;
9.5. nakatumise koht – linn/vald;
9.6. nakatumise koht – küla;
9.7. nakatumise koht – riik;
9.8. nakatumise riik teadmata;
9.9. nakatumise aeg – kuu;
9.10. nakatumise aeg – aasta;
9.11. nakatumise aeg teadmata;

10. Diagnostilised andmed:
10.1. esmalabori kood;
10.2. referentlabori positiivse HIV antikehade/antigeeni/RNA vastuse kuupäev;
10.3. viiruse subtüüp;
10.4. nakkuse staadium;
10.5. AIDS-i indikaatorhaigused;
10.6. muu haigus;
10.7. diagnoosi kinnitamise kuupäev;
10.8. surma kuupäev (surmajärgsel nakkuse diagnoosimisel);

11. Teatise täitja andmed:
11.1. diagnoosi kinnitanud arst – eesnimi;
11.2. diagnoosi kinnitanud arst – perekonnanimi;
11.3. arsti registreerimistõendi number;
11.4. arsti eriala;
11.5. asutuse nimi;
11.6. äriregistrikood;
11.7. FIE isikukood;
11.8. asutuse/allüksuse tüüp;
11.9. muu asutus/allüksus;
11.10. teatise täitmise kuupäev.

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 7

Elektrooniline teatis nakkushaiguse puhangu kahtluse kohta

1. Teatise ID;

2. Registreerimise koht (maakond/linn);

3. Täitmise kuupäev;

4. Esmane diagnoos;

5. Esimese haigestumise aeg;

6. Haigestumise aja täpsustus;

7. Haiguse sümptomid;

8. Haigete arv;

9. Hospitaliseeritud haigete arv;

10. Hospitaliseerimise koht;

11. Hospitaliseerimise kuupäevad;

12. Võimaliku nakatumise maakond:

13. Võimaliku nakatumise linn/vald;

14. Võimaliku nakatumise küla;

15. Nakatumise koha täpsustus;

16. Nakatumise oletatavad kuupäevad (ajavahemik);

17. Samas tingimustes nakatuda võinud isikute arv;

18. Võimalik levikufaktor;

19. Haiged laboratoorselt uuritud – jah;

20. Haiged laboratoorselt uuritud – ei;

21. Laboratoorium;

22. Proovide võtmise kuupäevad;

23. Uurimisele võetud materjal;

24. Muud asjaolud;

25. Teatise esitaja andmed:
25.1. tervishoiuteenuse osutaja.

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega»
lisa 8

Elektrooniline teatis gripi ja ägedate respiratoorsete haiguste kohta

1. Teatise ID;

2. Registreerimise koht (maakond);

3. Tervishoiuteenuse osutaja;

4. Nädal;

5. Täitmise kuupäev;

6. Kinnitatud gripijuhtumite arv:
6.1. sugu;
6.2. vanusegrupp;

7. Kinnitamata gripijuhtumite arv:
7.1. sugu;
7.2. vanusegrupp;

8. ÄRH juhtumite arv:
8.1. sugu;
8.2. vanusegrupp.

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

/otsingu_soovitused.json