Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 948

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 23.07.2009 nr 72

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2009, 50, 748) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Rakendussätted

Eesti Haigekassa lähtub määruse lisas toodud ravimpreparaatide hüvitamisel eelnimetatud lisas kirjeldatust alates 1. juulist 2009. a.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

 

Sotsiaalministri 23. juuli 2009. a määruse nr 72
«Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine»
lisa

«Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muudatused:

Loetelus tehakse muudatused järgmistes ridades:

1) muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1353282 sunitiniib L01XE04 SUTENT kapsel 50 mg N28 Pfizer Enterprises Sarl 50%                             100% C64* *rv onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV st heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1353293 sunitiniib L01XE04 SUTENT kapsel 25 mg N28 Pfizer Enterprises Sarl 50%         100% C64* *rv onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV st heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1353305 sunitiniib L01XE04 SUTENT kapsel 12,5 mg N28 Pfizer Enterprises Sarl 50%         100% C64* *rv onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV st heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

2) muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

1098918 tsetirisiin R06AE07 CETIRIZIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N30 UAB Actavis Baltics 50%                                                 

Lühendite selgitus:
rv – ravimi väljakirjutamise õigus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json