Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aasta II poolaastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 63, 918

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aasta II poolaastal

Vastu võetud 27.07.2009 nr 40

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 43 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügi komisjoni 28. istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekule.

§ 1. Koha alammõõt

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2009 keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 33 cm või pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 38 cm.

§ 2. Püügikeeld

(1) Peipsi järvel on keelatud püük põhjanoodaga 1. novembrist 31. detsembrini 2009.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük mõrraga 1. novembrist 31. detsembrini 2009.

(3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük pöörinoodaga käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2009.

§ 3. Rakendussäte

Keskkonnaministri 7. jaanuari 2009. a määruse nr 1 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal» (RTL 2009, 5, 58) § 2 ja § 4 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Siim Valmar KIISLER
Looduskaitse ja metsanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV

/otsingu_soovitused.json