Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal

Vastu võetud 07.01.2009 nr 1
RTL 2009, 5, 58
jõustumine 18.01.2009

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.07.2009 nr 40 (RTL 2009, 63, 918) 3.08.2009


Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3 ja § 44 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ning Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni 27. istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1. Püük nakkevõrkudega

(1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal on 2009. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega käesoleva määruse jõustumisest 14. märtsini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 56–72 mm.

(2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 m on 2009. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega väiksemat silmasuurust kui 110 mm.

§ 2. [Kehtetu - RTL 2009, 63, 918 – jõust. 3.08.2009]

§ 3. Koha kaaspüük

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest 5. maini 2009. a lubatud alamõõdulise koha kaaspüük jääalusel võrgupüügil kuni 15% arvuliselt kohasaagist ning jäävabal ajal toimuval võrgupüügil kuni 30% arvuliselt kohasaagist.

§ 4. Püügikeelud

(1) Peipsi järvel on 2. aprillist 30. aprillini 2009. a keelatud kalapüük põhjanoodaga, välja arvatud jääalune püük.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 2009. aastal keelatud:
1) [Kehtetu – RTL 2009, 63, 918 – jõust. 3.08.2009]
2) püük kaldanoodaga 6. maist 15. juunini;
3) rääbise püük.

/otsingu_soovitused.json