Teksti suurus:

Põlvamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põlvamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 28.07.2009 nr 41
RTL 2009, 64, 938
jõustumine 09.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 10 lõike 6 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

  Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Põlva maakonnas asuvate esindusliku meteoriidikraatri, hüdrogeoloogilise tähtsusega langeallikate rühma ja esteetilise väärtusega põlispuude säilimine.

§ 2. Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

  Põlvamaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid koos neid ümbritseva piiranguvööndiga, mille ulatus on märgitud käesoleva määruse asjaomastes punktides ja mille piir on esitatud kaardil määruse lisas1:
 1) Maaritsa magnoolia Valgjärve vallas – 15 meetrit;
 2) Rõsna kadakas Mikitamäe vallas – 15 meetrit;
 3) Tsõõrikmäe meteoriidikraater Räpina vallas – 50 meetrit;
 4) Himmaste allikad Põlva vallas – 1,49 ha.

§ 3. Üksikobjekti valitseja

  Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4. Kaitsekord

  Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».


1Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee). Kaartide koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkavas 1:10 000), kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja Maakatastri andmeid seisuga jaanuar 2008.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

Lisad