Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 950

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.07.2009 nr 74

Määrus kehtestatakse «Tartu Ülikooli seaduse» § 7 lõigete 2 ja 5 ning «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 20 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruses nr 56 «Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord» (RTL 2001, 70, 946; 2004, 110, 1754) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

«81) meditsiinigeneetika;»;

2) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolev määrus kehtib ka kliinilise immunoloogia residentuuri läbiviimisel.».

§ 2. Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruses nr 110 «Eriarstiabi erialade loetelu» (RTL 2001, 130, 1880) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) restauratiivne hambaravi.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

«111) meditsiinigeneetika;».

§ 3. Määruse § 2 jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json