Teksti suurus:

Kohtuniku ja kohtukordniku ametiriietuse kirjeldus ning kohtukordniku ametiriietuse kandmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2020
Avaldamismärge:RTL 2009, 65, 964

Kohtuniku ja kohtukordniku ametiriietuse kirjeldus ning kohtukordniku ametiriietuse kandmise kord

Vastu võetud 29.07.2009 nr 30

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 85 lõike 3 ja § 1271 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtuniku ja kohtukordniku ametiriietuse kirjeldus ning kohtukordniku ametiriietuse kandmise kord.

2. peatükk KOHTUNIKU AMETIRIIETUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Kohtuniku ametiriietus

  (1) Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtuniku ametiriietuseks on talaar, millele on lisatud žaboo.

  (2) Ringkonnakohtu kohtunik kannab lisaks talaarile ja žaboole õlalinti.

§ 3.  Talaar

  (1) Talaar valmistatakse mustast villasest kergest riidest.

  (2) Talaaril on kinnine kahekordne mahakeeratud krae. Krae laius on taga 5 cm ja ees 7 cm. Krae nurkade vahe on 10 cm.

  (3) Talaaril on rinnal 13 nööpi, millest kolm ülemist on kinnitamisnööbid, kolm alumist peidetud kinnitamisnööbid ning ülejäänud ilunööbid. Nööbid ulatuvad poole talaarini. Nööbi läbimõõt on 2 cm.

  (4) Talaari käis on alt 13 cm laiuselt pealekeeratud otsaga, mis kinnitatakse kahe nööbiga käise külge. Käise allääre ümbermõõt on 80 cm.

  (5) Talaari õlapealis on sile, taga kraest arvates 20 cm pikk, ja ees kaelaaugust arvates 16 cm pikk. Õlapealisest jookseb allapoole üks kahe poolega volt kummalgi hõlmal ja kaks volti taga. Voldi laius on 1/3 õlapealise veere laiusest.

  (6) Talaari allääre kõrgus maast on 15–25 cm.

§ 4.  Žaboo

  Žaboo on valge plisseeritud siidrinnaesine, mis on 25 cm pikk ja 17 voldiga. Žaboo laius on üleval 6 cm ja all 20 cm. Žaboo kinnitatakse talaari krae alla kahe nööbiga.

§ 5.  Õlalint

  (1) Õlalint on hõbehallist puuvillasest riidest ja seda kantakse üle vasaku õla. Õlalindi pikkus ilma narmasteta mõõdetuna on õlalt selja taha 31 cm ja õlalt rinna peale 56 cm. Õlalindi laius on õla peal 5 cm ning ees all 11 cm. Taga moodustab õlalint kolm volti kogulaiusega 20 cm. Õlalint kinnitatakse talaari õlapealise külge takjakinnisega.

  (2) Keset õlga on õlalindil 4 cm läbimõõduga rosett. Õlalindi otstes on 7 cm pikkused kuldnarmad. Õlalindi eesosal õlast 24 cm allpool on suure riigivapi kujutis lindi laiuses.

3. peatükk KOHTUKORDNIKU AMETIRIIETUSE KIRJELDUS 

§ 6.  Kohtukordniku ametiriietus

  Kohtukordniku ametiriietusse kuuluvad:
  1) pintsak;
  2) püksid;
  3) naiste vest;
  4) seelik;
  5) särk;
  6) lips;
  7) kingad;
  8) vöörihm;
  9) ametitunnused.

§ 7.  Pintsak

  (1) Pintsak on tumesinisest poolvillasest kangast, kergelt taljesse töödeldud, klassikalise lõikega.

  (2) Pintsak on üherealine, suletav eest kahe nööbiga.

  (3) Pintsaku esihõlmadel on kaks horisontaalset klapiga küljetaskut ja üks kaldsuunaline liistuga rinnatasku.

  (4) Varrukate allääres on lõhikud ja kolm nööpi.

  (5) Pintsak on töödeldud voodrile.

§ 8.  Püksid

  (1) Püksid on tumesinisest poolvillasest kangast klassikalised sirgelõikelised pikad viigipüksid.

  (2) Meeste viigipükstel on kaks sissetöödeldud küljetaskut ja nööbitav tagatasku ning rihma-aasadega värvel.

  (3) Naiste viigipükstel on kaks sissetöödeldud küljetaskut ja rihma-aasadega värvel. Tasku kohal on värvli vahel lahtine avarusvolt.

§ 9.  Naiste vest

  Vest on tumesinisest poolvillasest kangast, lahtise nurkkaelusega, üherealine, kergelt taljesse töödeldud. Vest on voodriga ja suletav eest nelja väikese nööbiga. Esihõlmadel on kaks sissetöödeldud, liistkinnisega taskut, mis on suletavad väikese nööbiga.

§ 10.  Seelik

  Seelik on tumesinine, poolvillasest kangast, sirgelõikeline, värvliga. Seelikul on kaks sissetöödeldud küljetaskut. Tasku kohal on värvli vahel lahtine avarusvolt. Seeliku tagakeskõmbluse allosas on lahtine volt. Seelik ulatub põlveõndlani.

§ 11.  Särk

  Särk on helesinisest puuvillasest või segakiust riidest, eest nööbitav, kõva nurkkraega, kahe pealeõmmeldud, nööbiga suletava rinnataskuga, pikkade või lühikeste käistega.

§ 12.  Lips

  Lips on tagant kummiga, tumesinisest elastikriidest, teravnurkse 80 mm laiuse alumise otsaga.

§ 13.  Vöörihm

  Vöörihm on mustast nahast, ühe keelega ning metallpandlaga.

§ 14.  Kingad

  (1) Meeste kingad on mustast nahast, paksema talla ja madala kontsaga ning pealt kinnised.

  (2) Naiste kingad on mustast nahast, paksema talla ja madala või poolkõrge kontsaga ning pealt poolkinnised.

§ 15.  Ametitunnused

  Kohtukordniku ametiriietusel kasutatavateks ametitunnusteks on pildiga töötõend ja nimesilt.

4. peatükk KOHTUKORDNIKU AMETIRIIETUSE KANDMISE KORD 

§ 16.  Kohtukordniku ametiriietuse kandmise üldnõuded

  (1) Kohtukordnik kannab ametikohustuste täitmise ajal ainult käesoleva määrusega ettenähtud ametiriietust. Katseajal lähtub kohtukordnik riietumisel käesoleva määrusega ettenähtud kohtukordniku ametiriietuse üldisest kirjeldusest.

  (2) Kohtukordniku ametiriietust hoitakse väljaspool tööaega kohtus.

  (3) Kohtukordnik võib kanda ametiriietust väljaspool tööaega ainult kohtudirektori loal.

  (4) Kohtukordnik kannab ametikohustusi täites ametiriietusele lisaks paremal pool rinnas pildiga töötõendit või nimesilti.

  (5) Pükste peal kantakse vöörihma.

  (6) Särki kantakse pükste või seeliku sees.

  (7) Lips kuulub nii meeste kui naiste vormiriietuse juurde.

  (8) Lipsu kantakse koos pintsaku või vestiga nii pikkade kui ka lühikeste käistega särgiga, ilma pintsakuta vaid pikkade käistega särgiga.

§ 17.  Kohtukordniku ametiriietuse eest hoolitsemine

  (1) Ametiriietuse korrasoleku ja pesemise eest vastutab ametiriietuse kasutaja.

  (2) Ametiriietuse keemilise puhastamise korraldab ja selle vajaduse ning sageduse määrab kohtudirektor või tema volitatud isik.

  (3) Kasutaja süül erandkorras keemilist puhastust vajavate riietusesemete puhastuse korraldab kasutaja.

  (4) Kui ametiriietusse kuuluv riietusese kaob või muutub kasutuskõlbmatuks kasutaja süül, hüvitab kasutaja kohtule kas kaotatud või kasutuskõlbmatu ametiriietuse maksumuse või asemele antava uue riietuseseme maksumuse.

§ 18.  Kohtukordniku ametiriietuse tagastamine

  (1) Ametiriietuse kasutaja tagastab ametiriietuse kohtule, kui riietusese asendatakse või kui kasutaja vabastatakse teenistusest.

  (2) Kui ametiriietuse kasutaja jätab teenistusest vabastamisel ametiriietuse tagastamata, nõutakse temalt sisse ametiriietuse soetusmaksumus.

  (3) Kohtule tagastatud riietuseseme edasise kasutamise kõlbulikkuse otsustab kohtudirektor või tema volitatud kohtuteenistuja.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) justiitsministri 25. juuni 2003. a määrus nr 47 «Maa-, linna- ja halduskohtu ning ringkonnakohtu kohtuniku ametiriietuse kirjeldus» (RTL 2003, 79, 1157);
  2) justiitsministri 7. oktoobri 2002. a määrus nr 66 «Maa-, linna- ja halduskohtu ning ringkonnakohtu kohtukordniku ametiriietuse kirjelduse ja ametiriietuse kandmise kord» (RTL 2002, 118, 1713).

Sotsiaalminister
justiitsministri ülesannetes Hanno PEVKUR


Asekantsler
kantsleri ülesannetes Marko AAVIK

/otsingu_soovitused.json