Teksti suurus:

Arengukava „Eesti merenduspoliitika“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 66, 981

Arengukava „Eesti merenduspoliitika“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 06.08.2009 nr 338

Vastavalt «Riigieelarve seaduse» § 10 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 «Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord»:

1. Kiita heaks ettepanek koostada arengukava «Eesti merenduspoliitika» (edaspidi arengukava).

2. Määrata arengukava koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks kõik ministeeriumid.

3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil esitada arengukava koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 30. märtsiks 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json