Teksti suurus:

Haiglavõrgu arengukava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Haiglavõrgu arengukava

Vastu võetud 02.04.2003 nr 105
RT I 2003, 35, 223
jõustumine 14.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2004RT I 2004, 86, 58624.12.2004
06.08.2009RT I 2009, 43, 28914.08.2009

Määrus kehtestatakse « Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse » § 55 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja erihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).

  (2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Eesti Haigekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.
[RT I 2004, 86, 586 - jõust. 24.12.2004]

§ 2.  Haiglate loetelu

  (1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
  1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
  2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
  3) SA Tallinna Lastehaigla.

  (2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
  1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
  2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
  3) SA Ida-Viru Keskhaigla;
  4) SA Pärnu Haigla.

  (3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
  1) AS Järvamaa Haigla;
  2) Kuressaare Haigla SA;
  3) SA Läänemaa Haigla;
  4) AS Rakvere Haigla;
  5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
  6) SA Narva Haigla;
  7) SA Viljandi Haigla;
  8) AS Valga Haigla;
  9) SA Hiiumaa Haigla;
  10) AS Põlva Haigla;
  11) SA Rapla Maakonnahaigla.

  (4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
  1) SA Jõgeva Haigla;
  2) ja 3)
[Kehtetud – RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

§ 3.  Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

  (1) Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate loetelus nimetatud haiglate hoonete ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks on kokku 4,3 miljardit krooni. Toodud hinnanguline maksumus ei sisalda investeeringuid, mis on vajalikud hooldusravi teenuste osutamiseks. Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate lõikes on toodud määruse lisas.

  (2) Vajalike investeeringute maksumus kinnitatakse sotsiaalministri käskkirjaga iga haigla puhul eraldi pärast haigla funktsionaalse arengukava, mis arvestab hädaolukorraks valmisoleku vajadusi ning ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa, kinnitamist.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Haiglavõrgu arengukava kehtestatakse 15 aastaks.

  (2) ja (3)

 

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105
«Haiglavõrgu arengukava»
lisaINVESTEERINGUTE HINNANGULINE MAHT

HAIGLA Aktiivravivoodeid,
sh taastusravi ja
päevameditsiin*
Hooldusravi- ja
geriaatriavoodeid
Kokku
voodeid
Investeeringuvajadus
akuut
Investeeringuvajadus
hooldus
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 1028       0 1028 1 096 166 000                   0
SA Tallinna Lastehaigla   189       0   189    168 876 000                   0
SA Tartu Ülikooli Kliinikum   892   155 1047 1 131 905 000 117 975 000
AS Ida-Tallinna Keskhaigla   378   160   538    296 586 000 133 100 000
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla   448     60   508    426 558 000   36 300 000
Ida-Virumaa keskhaigla   302     55   357    354 516 000   51 425 000
SA Pärnu Haigla   243     87   330    228 259 000   70 785 000
AS Järvamaa Haigla     49     46     95       38 252 000   24 035 000
Kuressaare Haigla SA     84     69   153       51 315 000   43 890 000
SA Läänemaa Haigla     33     31     64       25 029 000   16 197 000
AS Rakvere Haigla     98     61   159       75 350 000   31 872 000
AS Lõuna-Eesti Haigla   114     88   202       65 984 000   56 430 000
SA Narva Haigla   194     55   249    147 847 000   28 737 000
SA Viljandi Haigla   172     76   248    115 620 000   39 710 000
AS Valga Haigla     44     59   103                      0                   0
SA Jõgeva Haigla     24     56     80

      18 623 000

  29 260 000
SA Hiiumaa Haigla     13     17     30

      10 267 000

    8 882 000
AS Põlva Haigla     19     43     62

      14 765 000

  22 467 000
SA Rapla Haigla     42     40     82

     28 762 000

  20 900 000
Kokku 4367 1158 5525

4 294 680 000

731 965 000


* Investeeringuvajaduse arvutamise aluseks võetud minimaalne aktiivravivoodite vajadus 15 aastaks
[Kehtetud – RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

/otsingu_soovitused.json