Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 2008. a määruse nr 152 „Kutselise kalapüügi võimalused ning „Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe“ alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.08.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 44, 296

Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 2008. a määruse nr 152 „Kutselise kalapüügi võimalused ning „Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe“ alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks“ muutmine

Vastu võetud 13.08.2009 nr 141

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 134 lõike 32 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 2008. a määruse nr 152 «Kutselise kalapüügi võimalused ning «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks» (RT I 2008, 45, 254; 2009, 9, 58) § 14 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
«1) siig – 7 tonni;»;

2) punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:
«5) koha – 600 tonni;»;

3) punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:
«8) ahven – 850 tonni;».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Margus MATT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json