Teksti suurus:

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 68, 1009

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 14.08.2009 nr 51

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 27 lõike 1 ja § 40 lõike 11 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 «Käibedeklaratsiooni vorm» (RTL 2004, 44, 750; 2009, 50, 745) lisas kehtestatud «Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend» asendatakse käesoleva määruse lisa kohase «Käibedeklaratsiooni vormi ja täitmise juhendiga».

§ 2. Rahandusministri 28. detsembri 2005. a määrust nr 92 «Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord» (RTL 2006, 3, 43; 2009, 50, 745) täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Korrigeerimine 2009. aastal

(1) Keskmise marginaali alusel kajastatud ning «Käibemaksuseaduse» § 15 lõikes 1 sätestatud määra alusel maksustatava väärtuse korrigeerimisel arvestatakse asjaoluga, et kuni 2009. aasta 30. juunini maksustatakse käive 18% määraga ja 2009. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini 20% määraga.

(2) Kui korrigeerimise tulemus on positiivne arv, deklareeritakse täiendavalt arvestatud käibemaks detsembrikuu käibedeklaratsiooni lahtris 10. Kui korrigeerimise tulemus on negatiivne arv, deklareeritakse täiendavalt mahaarvamisele kuuluv käibemaks detsembrikuu käibedeklaratsiooni lahtris 11.».

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 19.08.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-04161.

Lisa

/otsingu_soovitused.json