Teksti suurus:

Anguse, Anna, Ilumetsa, Kaansoo, Külmallika, Lasva, Luiste, Lõõla, Muuga, Nõva, Orava, Padise, Palamulla, Põrsu, Riguldi, Roela, Rägavere, Sooniste, Tudu, Veerksu, Veriora ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2015
Avaldamismärge:

Anguse, Anna, Ilumetsa, Kaansoo, Külmallika, Lasva, Luiste, Lõõla, Muuga, Nõva, Orava, Padise, Palamulla, Põrsu, Riguldi, Roela, Rägavere, Sooniste, Tudu, Veerksu, Veriora ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine1

Vastu võetud 25.06.2009 nr 29
RTL 2009, 53, 778
jõustumine 10.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2009RTL 2009, 67, 98824.08.2009

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk JAHIPIIRKONDADE MOODUSTAMINE 

§ 1.  Anguse jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Anguse jahipiirkonna pindala on 28 390 hektarit.

  (2) Anguse jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Anguse jahipiirkonna piir läheb Pohlaaru–Sonda maantee ja Tallinna–Narva raudtee ristumiskohast mööda Tallinna–Narva raudteed Prügimäe teeni, jätkudes mööda Prügimäe teed endise Sonda–Avinurme–Mustvee raudteeni ning mööda endist Sonda–Avinurme–Mustvee raudteed Raja sihini; siis mööda Raja sihti Põrna teeni; sealt mööda Põrna teed Rakvere–Luige maanteeni, jätkudes mööda Rakvere–Luige maanteed Lääne-Virumaa metskonna kvartali VV182 läänesihini; edasi mööda kvartalite VV182 ja VV137 läänesihti Paasvere–Avinurme kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Mariküla–Ilistvere teeni, jätkudes mööda Mariküla–Ilistvere teed Karja ojani; seejärel mööda Karja oja Kärje–Rasivere maanteeni; sealt mööda Kärje–Rasivere maanteed Rasivere–Saunakünka maanteeni; teeristist mööda Rasivere–Saunakünka maanteed Rannapungerja–Rakvere maanteeni ning mööda Rannapungerja–Rakvere maanteed Rohujahu teeni; seejärel mööda Rohujahu teed Rihula peakraavini, jätkudes mööda Rihula peakraavi Anguse–Rihula maanteeni ning mööda Anguse–Rihula maanteed Rihula–Uljaste maanteeni; teeristist mööda Rihula–Uljaste maanteed Pohlaaru–Sonda maanteeni ning mööda Pohlaaru–Sonda maanteed Tallinna–Narva raudteeni.

§ 2.  Anna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Anna jahipiirkonna pindala on 13 520 hektarit.

  (2) Anna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Anna jahipiirkonna piir läheb Sikkemäe kinnistu idapiiri ning Albu ja Paide valla vahelise piirisihi ristumiskohast mööda Albu ja Paide valla vahelist piirisihti Jägala jõeni, jätkudes mööda Jägala jõge Järvamaa metskonna kvartali PD095 loodenurgani; sealt mööda Järvamaa metskonna kvartalite PD095, PD096 ja PD097 läänesihti Pärnu jõeni ning mööda Pärnu jõge Järvamaa metskonna kvartali PD104 loodenurgani; edasi mööda Järvamaa metskonna kvartali PD104 põhja- ja ida-, kvartali PD118 ida- ning kvartali PD120 ida- ja lõunasihti Pärnu jõeni; siitpeale mööda Pärnu jõge Lasputre ojani ning mööda Lasputre oja Järvamaa metskonna kvartali PD164 edelanurgani, jätkudes mööda kvartalite PD164 ja PD165 lõunasihti Rakvere–Paide maanteeni; sealt mööda Rakvere–Paide maanteed Lasputre ojani ning mööda Lasputre oja Vodja jõeni; edasi mööda Vodja jõge Tartu–Tallinna maanteeni; seejärel mööda Tartu–Tallinna maanteed Mäo teeristini; siitpeale mööda Mäo–Paide maanteed Paide linna piirini, jätkudes mööda Paide linna piiri lääne suunas Pärnu jõeni ning mööda Pärnu jõge Eivere peakraavi suudmeni; Eivere peakraavi suudmest mööda Eivere peakraavi Järvamaa metskonna kvartali PD192 lõunasihini; seejärel mööda Järvamaa metskonna kvartalite PD192 ja PD191 lõunasihti Prääma turbaraba idapiirini; edasi mööda Prääma turbaraba ida- ja põhjapiiri Järvamaa metskonna kvartali PD181 lõunasihini; sealt mööda Järvamaa metskonna kvartali PD181 lõunasihti kvartali PD181 edelanurgani, jätkudes mööda Järvamaa metskonna kvartalite PD181, PD175 ja PD171 läänesihti Leedu peakraavini ning mööda Leedu peakraavi Reopalu jõeni; siitpeale mööda Reopalu jõge Suuresaare teeni; siis mööda Suuresaare teed Lintsi–Ussisoo teeni ning mööda Lintsi–Ussisoo teed Tartu–Tallinna maanteeni; teeristist mööda Tartu–Tallinna maanteed vana Tartu–Tallinna maanteeni Järvamaa metskonna kvartali VT129 loodenurgas; siis mööda vana Tartu–Tallinna maanteed uue Tartu–Tallinna maanteeni Matsimäel, jätkudes mööda uut Tartu–Tallinna maanteed Mustla–Saarnakõrve teeni; seejärel mööda Mustla–Saarnakõrve teed Lintsi jõeni ning mööda Lintsi jõge Tõrvaaugu kinnistu lõunapiirini; edasi mööda Tõrvaaugu kinnistu lõunapiiri Kasesalu teeni; siitpeale mööda Kasesalu teed Mustla raba sihini; seejärel mööda Mustla raba sihti Järvamaa metskonna kvartali VT030 edelanurgani; sealt mööda Järvamaa metskonna kvartalite VT030 ja VT029 edelasihti Järvamaa metskonna kvartali VT027 kagusihini; siis mööda Järvamaa metskonna kvartalite VT027, VT026, VT025 ja VT024 kagusihti Järvamaa metskonna kvartali VT031 loodesihini, jätkudes mööda Järvamaa metskonna kvartali VT031 loodesihti kvartali VT031 kirdesihini ning mööda kvartalite VT031, VT032 ja VT033 kirdesihti Reopalu jõeni; edasi mööda Reopalu jõge Järvamaa metskonna kvartali VT018 läänesihini; sealt mööda kvartalite VT018 ja VT017 läänesihti Sikkemäe kinnistu idapiirini ning mööda Sikkemäe kinnistu idapiiri Albu ja Paide valla vahelise piirisihini.

§ 3.  Ilumetsa jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Ilumetsa jahipiirkonna pindala on 14 880 hektarit.

  (2) Ilumetsa jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Ilumetsa jahipiirkonna piir läheb Leevi asulast mööda Räpina–Võru maanteed Karisilla–Põlva maanteeni ning mööda Karisilla–Põlva maanteed Veerksu ojani, jätkudes mööda Veerksu oja Väike-Veerksu–Kahkva–Orava maanteeni; sealt mööda Väike-Veerksu–Kahkva–Orava maanteed Rebasmäe ojani ning mööda Rebasmäe oja Kamnitsa–Ilumetsa maanteeni; seejärel mööda Kamnitsa–Ilumetsa maanteed Kahkva–Lepassaare maanteeni; teeristist mööda Kahkva–Lepassaare maanteed Lõo teeni ning mööda Lõo teed Lõo kinnistu lõunapiirini; siitpeale mööda Lõo kinnistu lõuna- ja läänepiiri Tuderna ojani; siis mööda Tuderna oja Hanikase–Jantra maanteeni, jätkudes mööda Hanikase–Jantra maanteed Mudaküla teeni; teeristist mööda Mudaküla teed Lepassaare–Viluste maanteeni; sealt mööda Lepassaare–Viluste maanteed Kõrgessaare teeni ning mööda Kõrgessaare teed Leevi–Lepassaare maanteeni, jätkudes mööda Leevi–Lepassaare maanteed Räpina–Võru maanteeni Leevi asulas.

§ 4.  Kaansoo jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kaansoo jahipiirkonna pindala on 14 100 hektarit.

  (2) Kaansoo jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kaansoo jahipiirkonna piir läheb Järvamaa metskonna kvartali KB001 põhjanurgast mööda Järvamaa metskonna kvartalite KB001, KB003, KB005, KB008, KB011, KB015, KB019, KB023 ja KB028 idasihti kvartalis KB029 asuva metsateeni; sealt mööda metsateed, läbides Järvamaa metskonna kvartalid KB029, KB034, KB040, KB045, KB052, KB059, KB065 ja KB077 kvartalis KB085 oleva teeristini; teeristist mööda metsateed Tõrvaaugu–Võhma maanteeni, jätkudes mööda Tõrvaaugu–Võhma maanteed Kabala metskonna kontorini; sealt mööda Tõrvaaugu–Jälevere maanteed Navesti jõeni, jätkudes mööda Navesti jõge Suure-Jaani–Vändra maanteeni; edasi mööda Suure-Jaani–Vändra maanteed Vihiküla–Rääka teeni; teeristist mööda Vihiküla–Rääka teed Labida teeni, jätkudes mööda Labida teed Võlli–Suure-Jaani maanteeni; teeristist mööda Võlli–Suure-Jaani maanteed Võlli–Kibaru teeni, jätkudes mööda Võlli–Kibaru teed Kibaruni ning Kibarust loode suunas mööda metsateed Viljandimaa metskonna kvartali KB406 idapiirini; siitpeale mööda Viljandimaa metskonna kvartalite SS014, SS010, SS009 ja SS008 idapiiri Arjadi ojani, jätkudes mööda Arjadi oja Navesti jõeni ning mööda Navesti jõge Kaansoo ojani; siis mööda Kaansoo oja Suure-Jaani–Vändra maanteeni; sealt mööda Suure-Jaani–Vändra maanteed Kaansoo–Pärassaare teeni; teeristist mööda Kaansoo–Pärassaare teed Järvamaa metskonna kvartali KB286 läänesihini, jätkudes mööda kvartalite KB286, KB279 ja KB270 läänesihti kvartali KB262 edelanurka; siis mööda kvartalite KB262, KB254, KB246, KB237, KB227, KB218, KB198, KB180, KB158, KB143, KB134, KB111, KB091, KB081, KB072, KB060, KB054, KB047, KB035, KB030, KB025, KB020, KB017, KB013, KB010 ja KB007 loodesihti Sillajaagu kinnistu loodepiirini; seejärel mööda Sillajaagu kinnistu loodepiiri Järvamaa metskonna kvartali KB003 loodesihini, jätkudes mööda kvartalite KB003 ja KB001 loodesihti kvartali KB001 põhjanurgani.

§ 5.  Külmallika jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Külmallika jahipiirkonna pindala on 9130 hektarit.

  (2) Külmallika jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Külmallika jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Pärnu ja Kernu–Kohila maantee ristumiskohast mööda Kernu–Kohila maanteed Hageri–Kodila maanteeni; teeristist mööda Hageri–Kodila maanteed Rabivere peakraavini; edasi mööda Rabivere peakraavi Kasari jõeni ning mööda Kasari jõge Jutapere ojani; siis mööda Jutapere oja Mustu peakraavini, jätkudes mööda Mustu peakraavi Mustu–Kustja–Haiba teeni; seejärel mööda Mustu–Kustja–Haiba teed Kernu–Riisipere maanteeni; teeristist mööda Kernu–Riisipere maanteed Mõnuste teeni ning mööda Mõnuste teed Haiba–Pohla maanteeni; siitpeale mööda Haiba–Pohla maanteed Kernu–Riisipere maanteeni, jätkudes mööda Kernu–Riisipere maanteed Tallinna–Pärnu maanteeni ning mööda Tallinna–Pärnu maanteed Kernu–Kohila maanteeni.

§ 6.  Lasva jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Lasva jahipiirkonna pindala on 9880 hektarit.

  (2) Lasva jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Lasva jahipiirkonna piir läheb Põlvamaa metskonna kvartali QB060 edelanurgast Võhandu jõe kaldal mööda kvartali QB060 lõunasihti Põlvamaa metskonna kvartali QB063 läänesihini; edasi mööda Põlvamaa metskonna kvartalite QB063 ja QB064 läänesihti Võrumaa metskonna kvartali QB071 loodenurgani; seejärel mööda Võrumaa metskonna kvartalite QB071 ja QB072 põhjasihti kvartali QB072 kirdenurgani, jätkudes mööda Võrumaa metskonna kvartalite QB072, QB076 ja QB079 kirdesihti Eha teeni; sealt mööda Eha teed Leevi–Lepassaare maanteeni, jätkudes mööda Leevi–Lepassaare maanteed Kõrgessaare teeni; siis mööda Kõrgessaare teed Lepassaare–Viluste maanteeni; edasi mööda Lepassaare–Viluste maanteed Leevi–Lepassaare maanteeni, jätkudes mööda Leevi–Lepassaare maanteed Otsa–Lepassaare maanteeni; teeristist mööda Otsa–Lepassaare maanteed Obinitsa–Võru maanteeni ning mööda Obinitsa–Võru maanteed Võru–Petseri raudteeni; siitpeale mööda Võru–Petseri raudteed Lindora–Lepassaare maanteeni, jätkudes mööda Lindora–Lepassaare maanteed Põlva ja Võru maakonna vahelise piirini ning mööda maakondadevahelist piiri Pelska–Hellekannu maanteeni; edasi mööda Pelska–Hellekannu maanteed Võru–Obinitsa maanteeni; teeristist mööda Võru–Obinitsa maanteed Kõrgesilla–Loosi–Nõnovo maanteeni, jätkudes mööda Kõrgesilla–Loosi–Nõnovo maanteed Iskna jõeni; sealt mööda Iskna jõge Võru ja Lasva valla vahelise piirini; siitpeale mööda Võru ja Lasva valla vahelist piiri Märssoo peakraavini ning mööda peakraavi Iskna jõeni; edasi mööda Iskna jõge Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Põlvamaa metskonna kvartali QB060 edelanurgani.

§ 7.  Luiste jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Luiste jahipiirkonna pindala on 10 420 hektarit.

  (2) Luiste jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Luiste jahipiirkonna piir kulgeb Koluverest mööda Koluvere–Märjamaa maanteed Kiristu kraavini (Jüri bussipeatuseni), jätkudes mööda Kiristu kraavi Loodna peakraavini ning mööda Loodna peakraavi Luiste kraavini; sealt mööda Luiste kraavi Krahvi teeni; edasi mööda Krahvi teed Klausimetsa kraavini; seejärel mööda Klausimetsa, Jõe ja Kõki kraavi Pokuti ojani, jätkudes mööda Pokuti oja Luiste jõeni ning mööda Luiste jõge Kõrtsu kraavini; siitpeale mööda Kõrtsu ja Nurme kraavi Nurme talu teeni; siis mööda Nurme talu teed Silla–Jädivere maanteeni ning mööda Silla–Jädivere maanteed Loodna–Vigala maanteeni; teeristist mööda Loodna–Vigala maanteed Kasari jõeni; edasi mööda Kasari jõge Laastreni;Laastrest mööda Laastre–Üdruma teed Virtsu–Risti maanteeni ning mööda Virtsu–Risti maanteed Koluvereni.

§ 8.  Lõõla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Lõõla jahipiirkonna pindala on 10 950 hektarit.

  (2) Lõõla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Lõõla jahipiirkonna piir läheb Saueaugult mööda Saueaugu–Paide maanteed Järvamaa metskonna kvartali VT265 edelanurgani, jätkudes mööda Järvamaa metskonna kvartali VT265 lõunasihti Palivere sihini ning mööda Palivere sihti Palivere teeni; sealt mööda Palivere teed Reopalu jõeni ning mööda Reopalu jõge Leedu peakraavini; edasi mööda Leedu peakraavi Järvamaa metskonna kvartali PD170 kirdenurgani; seejärel mööda kvartalite PD170, PD174 ja PD180 idasihti Järvamaa metskonna kvartali PD181 edelanurgani; sealt mööda kvartali PD181 lõunasihti Prääma turbarabani, jätkudes mööda Prääma turbaraba põhja- ja idapiiri Järvamaa metskonna kvartali PD191 edelanurgani; siitpeale mööda kvartalite PD191 ja PD192 lõunasihti Eivere peakraavini; edasi mööda Eivere peakraavi Pärnu jõeni ning mööda Pärnu jõge Järvamaa metskonna kvartali PD202 kagunurgani; siis mööda kvartali PD202 lõunasihti Prääma turbaraba kagunurgani, jätkudes mööda Prääma turbaraba lõunapiiri Järvamaa metskonna kvartali PD201 kagunurgani; sealt mööda kvartali PD201 lõuna- ja läänesihti Prääma Saeveski kinnistu kagupiirini, jätkudes mööda Prääma Saeveski kinnistu kagupiiri Järvamaa metskonna kvartali PD200 kagunurgani; seejärel mööda kvartali PD200 lõunasihti Reopalu jõeni ning mööda Reopalu jõge Pärnu jõeni, jätkudes mööda Pärnu jõge Kopliotsa kinnistu piirini; sealt mööda sihti Paide–Türi maanteeni; seejärel üle maantee mööda Järvamaa metskonna kvartali PD220 põhja- ja läänesihti Mihkli II kinnistu kagunurgani, jätkudes mööda Mihkli II, Risti, Allika 2, Aru I, Aru-Põllu ja Aru II kinnistu lõunasihti Lokuta jõeni; edasi mööda Lokuta jõge Lassi kinnistu kagunurgani, jätkudes mööda Lassi kinnistu lõunapiiri Türi–Väätsa maantee ja Sõeru kinnistu piiri ristumiskohani; seejärel mööda Sõeru, Lepiku ja Tüve kinnistu lõunapiiri Järvamaa metskonna kvartali TY017 kagunurgani; sealt mööda kvartali TY017 lõuna- ja läänesihti Kõlli kinnistu kagunurgani; edasi mööda Kõlli ja Raja kinnistu lõunapiiri Lintsi jõeni, jätkudes mööda Lintsi jõge Kõrgepingi kinnistu kagunurgani; siitpeale mööda Kõrgepingi kinnistu lõunapiiri Piiumetsa–Vahastu maanteeni ning mööda Piiumetsa–Vahastu maanteed Vahastuni; Vahastust mööda Vahastu–Saueaugu maanteed Saueauguni.

§ 9.  Muuga jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Muuga jahipiirkonna pindala on 5880 hektarit.

  (2) Muuga jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Muuga jahipiirkonna piir läheb Rakvere–Luige maantee ja Muuga–Pasti maantee ristumiskohast mööda Muuga–Pasti maanteed Rasivere–Kärje maanteeni; teeristist mööda Rasivere–Kärje maanteed Karja ojani ning mööda Karja oja Mariküla–Ilistvere teeni, jätkudes mööda Mariküla–Ilistvere teed Paasvere–Avinurme kõrgepingeliini trassini; edasi mööda kõrgepingeliini trassi Lääne-Virumaa metskonna kvartali VV137 läänesihini; sealt mööda kvartalite VV137 ja VV182 läänesihti Rakvere–Luige maanteeni ning mööda Rakvere–Luige maanteed Muuga–Pasti maanteeni.

§ 10.  Nõva jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Nõva jahipiirkonna pindala on 39 020 hektarit.

  (2) Nõva jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Nõva jahipiirkonna piir läheb Läänemere rannajoone ja Ristna–Maissoo tee ristumiskohast mööda Ristna–Maissoo teed Kobru–Puismaa teeni, jätkudes mööda Kobru–Puismaa teed Harju-Risti–Nõva maanteeni ning mööda Harju-Risti–Nõva maanteed Tänavjärve teeni; teeristist mööda Tänavjärve teed Soo-otsa teeni ning mööda Soo-otsa teed Aareni sillale viiva metsateeni; siitpeale mööda metsateed Aareni sillani Vihterpalu jõel; sealt mööda Vihterpalu jõge Piirsalu jõeni ning mööda Piirsalu jõge Kaldamäe ojani, jätkudes mööda Kaldamäe oja Läänemaa metskonna kvartali PI004 põhjasihini; edasi mööda Läänemaa metskonna kvartalite PI004 ja PI005 põhjasihti Keila–Haapsalu maanteeni; seejärel Keila–Haapsalu maanteed mööda Linsi sõjaväebaasi teeni; siitpeale mööda Linsi sõjaväebaasi teed Linsi sõjaväebaasi väravani, jätkudes mööda Turvaste metsateed Lepasteni ning mööda Lepaste–Ellamaa teed Ääsmäe–Haapsalu maanteeni; teeristist mööda Ääsmäe–Haapsalu maanteed Risti–Kuijõe maanteeni, jätkudes mööda Risti–Kuijõe maanteed Keila–Haapsalu maanteeni ning mööda Keila–Haapsalu maanteed Valgeristini; Valgeristilt mööda Valgeristi–Nõva maanteed Valgepostini; edasi mööda Seljaküla teed Mäe taluni (majani); siitpeale mööda kraavi Läänemaa metskonna kvartali PI055 idasihini; seejärel mööda Läänemaa metskonna kvartali PI055 ida- ja lõunasihti ning kvartalite VP107, VP106 ja VP105 lõunasihti Viluvereni, jätkudes mööda Viluvere–Metsküla–Höbringi teed Haapsalu–Nõva maanteeni; teeristist mööda Haapsalu–Nõva maanteed Saunamäe teeni ning mööda Saunamäe teed Tõldsillani; sealt mööda Nõva jõge Kase trassini ning mööda Kase trassi Veskijõeni; edasi mööda Veskijõge Harju-Risti–Nõva–Riguldi maanteeni; siis mööda Harju-Risti–Nõva–Riguldi maanteed Peraküla teeni, jätkudes mööda Peraküla teed Läänemere rannajooneni ning mööda Läänemere rannajoont Ristnani (jahipiirkonna juurde kuulub mereakvatooriumi osa koos laidudega, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest).

§ 11.  Orava jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Orava jahipiirkonna pindala on 12 460 hektarit.

  (2) Orava jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Orava jahipiirkonna piir läheb Karisilla–Põlva maantee ja Kahkva–Lepassaare maantee ristumiskohast mööda Karisilla–Põlva maanteed Mädajõeni; edasi mööda Mädajõge Soe–Orava maanteeni ning mööda Soe–Orava maanteed Räpina–Koidula maanteeni; teeristist mööda Räpina–Koidula maanteed Piusa jõeni ning mööda Piusa jõge Võrumaa metskonna kvartali VS060 idanurgani; seejärel mööda kvartali VS060 kagusihti sama kvartali lõunanurgani, jätkudes mööda Võrumaa metskonna kvartali VS060 edelasihti Obinitsa–Võru maanteeni ning mööda Obinitsa–Võru maanteed Lindora–Lepassaare maanteeni; teeristist mööda Lindora–Lepassaare maanteed Võru–Petseri raudteeni; sealt mööda Võru–Petseri raudteed Obinitsa–Võru maanteeni ning mööda Obinitsa–Võru maanteed Otsa–Lepassaare maanteeni; teeristist mööda Otsa–Lepassaare maanteed Lepassaare–Leevi maanteeni, jätkudes mööda Lepassaare–Leevi maanteed Lepassaare–Viluste teeni ning mööda Lepassaare–Viluste teed Mudaküla teeni; edasi mööda Mudaküla teed Hanikase–Jantra maanteeni, jätkudes mööda Hanikase–Jantra maanteed Tuderna ojani ning mööda Tuderna oja Lõo kinnistu läänepiirini; sealt mööda Lõo kinnistu lääne- ja lõunapiiri Lõo teeni ning mööda Lõo teed Lepassaare–Kahkva maanteeni; siis mööda Lepassaare–Kahkva maanteed Kamnitsa–Ilumäe maanteeni; seejärel mööda Kamnitsa–Ilumäe maanteed Rebasmäe ojani, jätkudes mööda Rebasmäe oja Lepassaare–Kahkva maanteeni ning mööda Lepassaare–Kahkva maanteed Karisilla–Põlva maanteeni.

§ 12.  Padise jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Padise jahipiirkonna pindala on 29 460 hektarit.

  (2) Padise jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Padise jahipiirkonna piir läheb Läänemere rannajoone ja Ristna–Maissoo tee ristumiskohast mööda mere rannajoont Vasalemma jõe suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub mereakvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest), jätkudes mööda Vasalemma jõge Lennuraja kraavini; sealt mööda Lennuraja kraavi Ämari lennuvälja teeni ning mööda Ämari lennuvälja teed Suurkülani; Suurkülast mööda Suurküla teed Kasepere–Paldiski maanteeni, jätkudes mööda Kasepere–Paldiski maanteed Keila–Haapsalu maanteeni; teeristist mööda Keila–Haapsalu maanteed Keila suunas vana Keila–Haapsalu maanteeni Rummu alevikus; edasi mööda vana Keila–Haapsalu maanteed Rummu karjääri lõunapiiri tähistava teeni, jätkudes mööda teed Sõeru kraavini ning mööda Sõeru kraavi Kloostri peakraavini; seejärel mööda Kloostri peakraavi Laiassoo teeni ning mööda Laiassoo teed Tiidu teeni, jätkudes mööda Tiidu teed Kasepere–Aude teeni; teeristist mööda Kasepere–Aude teed Surnumäe sihini ning mööda Surnumäe sihti Kobru–Munalaskme teeni; sealt mööda Kobru–Munalaskme teed Kloostri jõeni, jätkudes mööda Kloostri jõge Harjumaa metskonna kvartali KL169 kagunurgani; siis mööda kvartalite KL169, KL164, KL163 ja KL162 lõunasihti Padise–Kivitammi maanteeni; sealt mööda Padise–Kivitammi maanteed Siimika–Lintsi metsateeni; teeristist mööda Siimika–Lintsi metsateed Keila–Haapsalu maanteeni ning mööda Keila–Haapsalu maanteed Haapsalu suunas Metsavahi sihini; sealt mööda Metsavahi sihti Kaldamäe ojani ning mööda Kaldamäe oja selle suudmeni Piirsalu jões; siis mööda Piirsalu jõge Vihterpalu jõeni ning mööda Vihterpalu jõge Aareni sillani; Aareni sillalt mööda metsateed Soo-otsa teeni ning mööda Soo-otsa teed Tänavjärve teeni, jätkudes mööda Tänavjärve teed Harju-Risti–Nõva maanteeni; teeristilt mööda Harju-Risti–Nõva maanteed Kobru–Puismaa teeni; edasi mööda Kobru–Puismaa teed Ristna–Maissoo teeni ning mööda Ristna–Maissoo teed Läänemere rannajooneni.

§ 13.  Palamulla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Palamulla jahipiirkonna pindala on 11 270 hektarit.

  (2) Palamulla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Palamulla jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Pärnu maantee ja Kasari jõe ristumiskohast (Ruunavere silla juurest) mööda Kasari jõge Rabivere peakraavini, jätkudes mööda Rabivere peakraavi Hageri–Kodila maanteeni ning mööda Hageri–Kodila maanteed Alu–Varbola maanteeni; teeristist mööda Alu–Varbola maanteed Ohukotsu–Nõmmealuse maanteeni; sealt mööda Ohukotsu–Nõmmealuse maanteed Pärnu–Tallinna maanteeni ning mööda Pärnu–Tallinna maanteed Kasari jõeni.

§ 14.  Põrsu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Põrsu jahipiirkonna pindala on 12 660 hektarit.

  (2) Põrsu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Põrsu jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Pärnu ja Ääsmäe–Hageri maantee ristumiskohast (Haruteel) mööda Ääsmäe–Hageri maanteed Maidla–Kiisa maanteeni, jätkudes mööda Maidla–Kiisa maanteed Hageri–Tõdva maanteeni ning mööda Hageri–Tõdva maanteed Tallinna–Rapla maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Rapla maanteed Tagadi–Kurtna maanteeni, jätkudes mööda Tagadi–Kurtna maanteed Nõela teeni ning mööda Nõela teed Saia kraavini; sealt mööda Saia kraavi Tallinna–Rapla raudteeni; siis mööda Tallinna–Rapla raudteed Kohila–Hageri maanteeni, jätkudes mööda Kohila–Hageri maanteed Tallinna–Pärnu maanteeni; seejärel mööda Tallinna–Pärnu maanteed Muusika teeni; teeristist mööda Muusika teed Turba–Kiisa kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Tallinna–Pärnu maanteeni; edasi mööda Tallinna–Pärnu maanteed Ääsmäe–Hageri maanteeni Haruteel.

§ 15.  Riguldi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Riguldi jahipiirkonna pindala on 9290 hektarit.

  (2) Riguldi jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Riguldi jahipiirkonna piir läheb Läänemere rannajoone ja Peraküla tee ristumiskohast mööda Peraküla teed Riguldi–Nõva–Harju-Risti maanteeni, jätkudes mööda Riguldi–Nõva–Harju-Risti maanteed Veski ojani ning mööda Veski oja Kase trassini; sealt mööda Kase trassi Nõva jõeni; edasi mööda Nõva jõge Tõldsillani ning Tõldsillalt mööda Saunamäe teed Nõva–Haapsalu maanteeni; teeristist mööda Nõva–Haapsalu maanteed Riguldi jõeni; seejärel mööda Riguldi jõge selle suudmeni Läänemeres, jätkudes mööda Läänemere rannajoont Peraküla teeni (jahipiirkonna juurde kuulub mereakvatooriumi osa koos laidudega, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest).

  (3) Jahipiirkonna juurde kuulub Osmussaar mereakvatooriumi osaga, mis ulatub 200 meetri kaugusele saare rannajoonest.

§ 16.  Roela jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Roela jahipiirkonna pindala on 13 070 hektarit.

  (2) Roela jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Roela jahipiirkonna piir läheb Rakvere–Luige maantee ja Küti–Anguse maantee ristumiskohast mööda Küti–Anguse maanteed Rakvere–Rannapungerja maanteeni, jätkudes mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Saunakünka–Rasivere maanteeni ning mööda Saunakünka–Rasivere maanteed Rasivere–Kärje maanteeni; teeristist mööda Rasivere–Kärje maanteed Pasti–Muuga maanteeni; seejärel mööda Pasti–Muuga maanteed Rakvere–Luige maanteeni ning mööda Rakvere–Luige maanteed Triigi metskonna kvartali RO124 lõunasihini; edasi mööda Triigi metskonna kvartalite RO124, RO123, RO121, RO120, RO116, RO115, RO113 ja RO112 lõunasihti Rahkla–Viru-Jaagupi maanteeni; seejärel mööda Rahkla–Viru-Jaagupi maanteed Aruküla–Kulina maanteeni, jätkudes mööda Aruküla–Kulina maanteed Rakvere–Luige maanteeni (Kulina) ning mööda Rakvere–Luige maanteed Küti–Anguse maanteeni.

§ 17.  Rägavere jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Rägavere jahipiirkonna pindala on 9780 hektarit.

  (2) Rägavere jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Rägavere jahipiirkonna piir läheb Nurkse–Põlula maantee ja Tallinna–Narva raudtee ristumiskohast mööda Tallinna–Narva raudteed Sonda–Pohlaaru maanteeni, jätkudes mööda Sonda–Pohlaaru maanteed Uljaste–Rihula maanteeni ning mööda Uljaste–Rihula maanteed Rihula–Anguse maanteeni; teeristist mööda Rihula–Anguse maanteed Rihula peakraavini ning mööda Rihula peakraavi Rohujahu teeni; seejärel mööda Rohujahu teed Rakvere–Rannapungerja maanteeni; edasi mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Anguse–Küti maanteeni ning mööda Anguse–Küti maanteed Männikvälja–Roostava teeni, jätkudes mööda Männikvälja–Roostava teed Rakvere–Rannapungerja maanteeni; edasi mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Nurkseni; Nurksest mööda Nurkse–Põlula maanteed Narva–Tallinna raudteeni.

§ 18.  Sooniste jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Sooniste jahipiirkonna pindala on 13 320 hektarit.

  (2) Sooniste jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Sooniste jahipiirkonna piir läheb Haapsalu–Ääsmäe maantee ja Ellamaa–Laukna maantee ristumiskohast mööda Ellamaa–Laukna maanteed Virutamme kraavini, jätkudes mööda Virutamme kraavi kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Kasari jõeni; sealt mööda Kasari jõge Märjamaa–Koluvere maanteeni; seejärel mööda Märjamaa–Koluvere maanteed Virtsu–Risti maanteeni; teeristist mööda Virtsu–Risti maanteed Haapsalu–Ääsmäe maanteeni ning mööda Haapsalu–Ääsmäe maanteed Ellamaa–Laukna maanteeni.

§ 19.  Tudu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Tudu jahipiirkonna pindala on 5790 hektarit.

  (2) Tudu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Tudu jahipiirkonna piir läheb endise Sonda–Avinurme–Mustvee raudtee ja Tudu metskonna kvartali TU116 idasihi ristumiskohast mööda Tudu metskonna kvartali TU116 idasihti Tudu–Oandu–Lüganuse maanteeni, jätkudes mööda Tudu–Oandu–Lüganuse maanteed Rakvere–Rannapungerja maanteeni ning mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Oonurme–Aadomäe maanteeni; teeristist mööda Oonurme–Aadomäe maanteed endise Sonda–Avinurme–Mustvee raudteeni ning mööda endist Sonda–Avinurme–Mustvee raudteed Tudu metskonna kvartali TU116 idasihini.

§ 20.  Veerksu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Veerksu jahipiirkonna pindala on 7120 hektarit.

  (2) Veerksu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Veerksu jahipiirkonna piir läheb Räpina linna piiri ja Räpina–Koidula maantee ristumiskohast mööda Räpina–Koidula maanteed Mädajõeni, jätkudes mööda Mädajõge Veerksu–Usinitsa maanteeni; edasi mööda Veerksu–Usinitsa maanteed Väike-Veerksu–Pahtpää maanteeni; teeristist mööda Väike-Veerksu–Pahtpää maanteed Veerksu ojani, jätkudes mööda Veerksu oja Tartu–Petseri raudteeni ja mööda Tartu–Petseri raudteed Põlva–Võru maanteeni ning mööda Põlva–Võru maanteed Leesikmäe teeni, jätkudes mööda Leesikmäe teed Kirmsi–Võuküla maanteeni ning mööda Kirmsi–Võuküla maanteed Kassilaane–Rõsna maanteeni; sealt mööda Kassilaane–Rõsna maanteed Rõsna–Võuküla maanteeni; seejärel mööda Rõsna–Võuküla maanteed Jaanikeste–Leevaku maanteeni ning mööda Jaanikeste–Leevaku maanteed Pahtpää jõeni; siis mööda Pahtpää jõge Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Räpina linna piirini, jätkudes mööda Räpina linna piiri Räpina–Koidula maanteeni.
[RTL 2009, 67, 988 - jõust. 24.08.2009]

§ 21.  Veriora jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Veriora jahipiirkonna pindala on 9150 hektarit.

  (2) Veriora jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Veriora jahipiirkonna piir läheb Veriora–Ruusa ja Pindi–Pääsna maantee ristumiskohast mööda Veriora–Ruusa maanteed Tsirski teeni, jätkudes mööda Tsirski teed Leesikmäe teeni ning mööda Leesikmäe teed Põlva–Võru maanteeni; sealt mööda Põlva–Võru maanteed Tartu–Petseri raudteeni; siitpeale mööda Tartu–Petseri raudteed Veerksu ojani, jätkudes mööda Veerksu oja Karisilla–Põlva maanteeni ning mööda Karisilla–Põlva maanteed Põlva–Võru maanteeni; teeristist mööda Põlva–Võru maanteed Leevi–Lepassaare maanteeni, jätkudes mööda Leevi–Lepassaare maanteed Eha teeni ning mööda Eha teed Võrumaa metskonna kvartali QB079 kirdesihini; seejärel mööda Võrumaa metskonna kvartalite QB079, QB076 ja QB072 kirdesihti kvartali QB072 kirdenurgani; sealt mööda Võrumaa metskonna kvartalite QB072 ja QB071 põhjasihti Põlvamaa metskonna kvartali QB064 läänesihini, jätkudes mööda kvartalite QB064 ja QB063 läänesihti Põlvamaa metskonna kvartali QB060 lõunasihini; seejärel mööda Põlvamaa metskonna kvartali QB060 lõunasihti Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Koolma 6 kinnistu kirdenurgani; edasi mööda Koolma 6 kinnistu kirdepiiri Koolma teeni ning mööda Koolma teed Pikkjärve teeni; teeristist mööda Pikkjärve teed Koolma–Tsolgo teeni, jätkudes mööda Koolma–Tsolgo teed Timo–Leevi maanteeni ning mööda Timo–Leevi maanteed karjääri teeni; seejärel mööda karjääri teed Partsi–Timo maanteeni; sealt mööda Partsi–Timo maanteed Karisilla–Põlva maanteeni ning mööda Karisilla–Põlva maanteed Uibujärve teeni; seejärel mööda Uibujärve teed Sillametsa talu teeni, jätkudes mööda Sillametsa talu teed Lepasaare kraavini ning mööda Lepasaare kraavi Ruunasoo peakraavini; siit mööda Ruunasoo peakraavi Tedresaare kinnistu läänepiirini; seejärel mööda Tedresaare kinnistu lääne- ja lõunapiiri Tedresaare talu teeni, jätkudes mööda Tedresaare talu teed Ruusa–Soohara maanteeni; teeristist mööda Ruusa–Soohara maanteed Ruusa–Põlva kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda Ruusa–Põlva kõrgepingeliini trassi Poska peakraavini; siitpeale mööda Poska peakraavi Pääsna–Soohara teeni, jätkudes mööda Pääsna–Soohara teed Pindi–Pääsna maanteeni ning mööda Pindi–Pääsna maanteed Veriora–Ruusa maanteeni.

§ 22.  Väätsa jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Väätsa jahipiirkonna pindala on 10 980 hektarit.

  (2) Väätsa jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Väätsa jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Tartu maantee ja Ussisoo–Lintsi tee ristumiskohast mööda Ussisoo–Lintsi teed Suuresaare teeni, jätkudes mööda Suuresaare teed Reopalu jõeni ning mööda Reopalu jõge Palivere teeni; seejärel mööda Palivere teed Palivere sihini; siitpeale mööda Palivere sihti Järvamaa metskonna kvartali VT265 kagunurgani; sealt mööda kvartali VT265 lõunasihti Paide–Saueaugu maanteeni, jätkudes mööda Paide–Saueaugu maanteed Saueauguni; Saueaugult mööda Saueaugu–Vahastu maanteed Järvamaa metskonna kvartali VT213 läänesihini; sealt mööda kvartalite VT213, VT202 ja VT188 läänesihti Järvamaa metskonna kvartali VT188 loodenurgani; seejärel mööda kvartalite VT188, VT174, VT175 ja VT176 põhjasihti Järvamaa metskonna kvartali VT163 loodesihini; edasi mööda kvartalite VT163, VT154, VT145 ja VT143 loodesihti Järvamaa metskonna kvartali VT143 põhjasihini, jätkudes mööda kvartalite VT143 ja VT144 põhjasihti Saueaugu–Saarnakõrve maanteeni ning mööda Saueaugu–Saarnakõrve maanteed Saarnakõrve–Mustla teeni; teeristist mööda Saarnakõrve–Mustla teed Tallinna–Tartu maanteeni ning mööda Tallinna–Tartu maanteed vana Tallinna–Tartu maanteeni Matsimäel; Matsimäelt mööda vana Tallinna–Tartu maanteed uue Tallinna–Tartu maanteeni Järvamaa metskonna kvartali VT129 loodenurgas, jätkudes mööda uut Tallinna–Tartu maanteed Ussisoo–Lintsi teeni.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23. – § 31.[Käesolevast tekstist välja jäetud]


1Külmallika, Palamulla ja Põrsu jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määrusega nr 52 «Hageri, Juuru, Leva, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1»moodustatud Hageri jahipiirkonna baasil; Anguse, Muuga, Roela, Rägavere ja Tudu jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 29. mai 2007. a määrusega nr 38 «Anguse, Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda, Laekvere, Mahu, Nõmmküla, Pajusti, Porkuni, Rakke, Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma, Uhtna, Varangu, Viitna, Vinni, Viru-Nigula, Vohnja ja Väike-Maarja jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» moodustatud Anguse jahipiirkonna baasil; Anna ja Väätsa jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 31. mai 2006. a määrusega nr 36 «Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» moodustatud Väätsa ja Anna jahipiirkondade baasil; Lõõla jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määrusega nr 48 «Järva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» moodustatud Väätsa rendijahipiirkonna ja Väätsa jahipiirkonna baasil; Luiste, Nõva, Sooniste ja Riguldi jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 4. märtsi 2005. a määrusega nr 14 «Keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määruse nr 105 «Urevere ja Nõva-Kullamaa jahipiirkonna moodustamine» muutmine» moodustatud Nõva-Kullamaa jahipiirkonna baasil; Padise jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 31. mai 2006. a määrusega nr 38 «Aegviidu, Ida-Harju, Keila, Kose, Lääne-Harju, Maapaju, Nahe, Nissi, Padise, Paldiski, Põhja-Kõrvemaa, Rae, Siniallika ja Vääna jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» moodustatud Padise ja Nõva-Kullamaa jahipiirkonna baasil; Kaansoo jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määrusega nr 79 «Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» moodustatud Kaansoo jahipiirkonna ümberkorraldamisega; Ilumetsa, Orava, Veerksu ja Veriora jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määrusega nr 51 «Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Orava, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veerksu, Veriora ja Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» moodustatud Orava, Veerksu, Veriora jahipiirkonna baasil ning Ilumetsa jahipiirkonna ümberkorraldamisega; Lasva jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 3. juuni 2005. a määrusega nr 48 «Kääpa, Lasva, Vastseliina, Võhandu ja Väimela jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1» moodustatud Lasva ja Ilumetsa jahipiirkonna baasil.

/otsingu_soovitused.json