Teksti suurus:

Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme ohutusvesti ning kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki kleebise kirjeldus

Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme ohutusvesti ning kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki kleebise kirjeldus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 68, 1004

Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme ohutusvesti ning kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki kleebise kirjeldus

Vastu võetud 19.08.2009 nr 29

Määrus kehtestatakse «Hädaolukorra seaduse» § 33 lõike 3 alusel ja kooskõlas «Erakorralise seisukorra seaduse» § 15 lõikega 8.

§ 1.   Ohutusvesti kirjeldus

  (1) Ohutusvest on isikukaitsevahendile kehtestatud nõuetele vastav kollast või oranži värvi ning helkurpaeltega märguriietus. Ohutusvest peab olema kinnitatav viisil, mis tagab selle püsimise ülesande täitmise lõppemiseni.

  (2) Ohutusvesti vasakul rinna piirkonnas ja seljaosal on musta värvi ja trükitähtedes kirjutatud sõna «KORRAKAITSE», mille:
  1) vähim laius rinna piirkonnas on 10 cm ja seljaosal on 28 cm;
  2) vähim kõrgus rinna piirkonnas on 1,3 cm ja seljaosal on 5 cm;
  3) kirjastiiliks on «Arial»;
  4) mõõtmete suurendamisel suurendatakse kõiki mõõtmeid proportsionaalselt.

§ 2.   Sõiduki kleebise kirjeldus

  (1) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduk tähistatakse valget värvi kleebisega, millele on trükitähtedega kantud musta värvi sõna «KORRAKAITSE». Sõna:
  1) vähim laius on 55 cm;
  2) vähim kõrgus on 13 cm;
  3) kirjastiiliks on «Arial»;
  4) mõõtmete suurendamisel suurendatakse kõiki mõõtmeid proportsionaalselt.

  (2) Kleebisega tähistatakse sõiduki juhi ja kõrvalistuja poolne külg. Kleebise paigutus peab tagama sellel oleva sõna eristamise.

§ 3.   Kulude katmine

  Käesoleva määruse alusel tekkivad kulud kaetakse Siseministeeriumi valitsemisala eelarvest.

Jaak AAVIKSOO
Minister

Riho TERRAS
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json