Teksti suurus:

Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord

Vastu võetud 28.12.2005 nr 92
RTL 2006, 3, 43
jõustumine 09.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2009RTL 2009, 50, 74501.07.2009
14.08.2009RTL 2009, 68, 100930.08.2009

Määrus kehtestatakse « Käibemaksuseaduse » § 40 lõike 11 alusel.

§ 1.  Tulude ja kulude kajastamine reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra rakendamisel

  (1) Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra (edaspidi erikord) rakendamisel kirjendatakse eraldi «Käibemaksuseaduse» § 40 alusel reisiteenuse käibemaksu võrra vähendatud väljamüügihind (tulu) ja reisiteenuse osutamiseks ettevõtlusega tegelevalt Eesti või välisriigi isikult soetatud kaupadele või saadud teenustele tehtud kulutused (kulu) reisiteenuse maksumäärade kaupa.

  (2) Tulu kajastatakse erikorra rakendamisel vastavalt «Käibemaksuseaduse» §-s 11 sätestatud käibe tekkimise ajale.

  (3) Kulu kajastatakse erikorra rakendamisel siis, kui kulu on tehtud ja kuludokument on olemas. Dokumente käsitatakse kuludokumentidena sarnaselt raamatupidamise algdokumentidega. Kulu kanne peab sisaldama viidet kuludokumendile.

§ 2.  Reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimine

  (1) Kalendriaastal käibedeklaratsioonil keskmise marginaali alusel kajastatud maksustatavat väärtust korrigeeritakse kalendriaasta lõpul kogu kalendriaasta ulatuses, lähtudes «Käibemaksuseaduse» § 40 lõike 4 kohaselt arvutatud reisiteenuse maksustatavast väärtusest.

  (2) Reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimiseks leitakse määruse § 1 lõike 1 kohaselt kajastatud tulu ja kulu alusel kalendriaasta jooksul osutatud reisiteenuse kogu maksustatav väärtus maksumäärade lõikes. Keskmise marginaali alusel deklareeritud maksustatavat väärtust korrigeeritakse maksumäärade lõikes.

§ 3.  Korrigeerimise tulemuste kajastamine

  (1) Korrigeerimise tulemus kajastatakse detsembrikuu käibedeklaratsioonil. Korrigeerimise tulemus kajastatakse vastavalt maksumäärale käibedeklaratsiooni lahtris 1 või 3 (vastavalt 20% või 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud).
[RTL 2009, 50, 745 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Kui korrigeerimise tulemus on negatiivne arv, vähendatakse käibedeklaratsiooni lahtris 1 või 3 reisiteenuse erikorra alusel leitud maksustatavat väärtust nullini.

  (3) Käibedeklaratsioonil kajastamata negatiivne maksustatav väärtus kantakse edasi järgnevatesse maksustamisperioodidesse. Reisiteenuse maksustatavat väärtust vähendatakse negatiivse maksustatava väärtuse võrra järgnevatel maksustamisperioodidel kuni nullini.

  (4) Eelmise kalendriaasta korrigeerimise tulemuse kohta, sealhulgas käibedeklaratsioonil kajastamata negatiivse korrigeerimise tulemuse kohta, koostab maksukohustuslane õiendi. Õiend esitatakse maksuhaldurile järgmise aasta 20. jaanuariks. Juhul kui maksukohustuslane soovib jätkata keskmise marginaali kasutamist, esitatakse järgmisel kalendriaastal kasutatava keskmise marginaali taotlus koos õiendiga.

§ 31.    Korrigeerimine 2009. aastal

  (1) Keskmise marginaali alusel kajastatud ning «Käibemaksuseaduse» § 15 lõikes 1 sätestatud määra alusel maksustatava väärtuse korrigeerimisel arvestatakse asjaoluga, et kuni 2009. aasta 30. juunini maksustatakse käive 18% määraga ja 2009. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini 20% määraga.

  (2) Kui korrigeerimise tulemus on positiivne arv, deklareeritakse täiendavalt arvestatud käibemaks detsembrikuu käibedeklaratsiooni lahtris 10. Kui korrigeerimise tulemus on negatiivne arv, deklareeritakse täiendavalt mahaarvamisele kuuluv käibemaks detsembrikuu käibedeklaratsiooni lahtris 11.
[RTL 2009, 68, 1009 - jõust. 30.08.2009]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2006. aasta 1. jaanuarist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json