Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.09.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 45, 298

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.08.2009 nr 143

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I 2003, 34, 219; 2006, 4, 17) § 142 sõnastatakse järgmiselt:

« § 142. Püügiandmete esitamine Peipsi järvel põhjanoodapüügilt ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel mõrrapüügilt naasmisel

(1) Kaluri kalapüügiloa alusel põhjanoodapüügi kohta Peipsi järvel ning mõrrapüügi kohta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel tuleb esitada Keskkonnainspektsioonile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse või randa saabumist järgmised andmed:
1) loa number, mille alusel püük toimus, ja kaluri nimi;
2) sadamasse või randa saabumise aeg ja koht;
3) püütud kalakogused kilogrammides liikide kaupa vähemalt 100 kg täpsusega.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi teel või elektronpostiga.

(3) Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult esitada, edastatakse lõikes 1 nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil.».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json