Teksti suurus:

Veekaabelliiniga koormamiseks nõusoleku andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 70, 1042

Veekaabelliiniga koormamiseks nõusoleku andmine

Vastu võetud 27.08.2009 nr 365

Korraldus kehtestatakse «Veeseaduse» § 222 lõike 1 alusel.

Anda nõusolek Elering OÜ-le Läänemere koormamiseks rajatava merepõhjale toetuva EstLink 2 veekaabelliiniga vastavalt «Veeseadusele» ja projektdokumentatsioonile.

Korralduse peale võib «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json