Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 74, 1089

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 25.09.2009 nr 78

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2009, 64, 948) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. oktoobril 2009. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.09.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-04727.

Lisa 13221255 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json