Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel 2009. aasta II poolaastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 76, 1105

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel 2009. aasta II poolaastal

Vastu võetud 28.09.2009 nr 54

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3 ja § 43 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikomisjoni 27. ja 28. istungi soovitusi ning tuginedes Keskkonnainspektsiooni ja TÜ Eesti Mereinstituudi ettepanekule.

§ 1. Koha alammõõt

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2009 keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 33 cm või pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 38 cm.

§ 2. Nõuded silmasuurusele

(1) Peipsi järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. oktoobrini keelatud kasutada, põhjanooda ehk mutnikuga püügil, noodapäras mitte vähem kui 5 m ulatuses pära lõpuosast väiksemat silmasuurust kui 80 mm.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. oktoobrini keelatud kasutada mõrdade juht- ja karjaaias väiksemat silmasuurust kui 80 mm.

§ 3. Püügikeeld

(1) Peipsi järvel on keelatud püük põhjanoodaga 1. novembrist kuni 31. detsembrini 2009.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük mõrraga 1. novembrist 31. detsembrini 2009.

§ 4. Rakendussätted

Keskkonnaministri 27. juuli 2009. a määrus nr 40 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aasta II poolaastal» (RTL 2009, 63, 918) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json