Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 „Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 77, 1125

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 „Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 02.10.2009 nr 56

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 33 lõike 1 punktide 2 ja 3 alusel.

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 «Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded» (RTL 2004, 83, 1316; 2009, 11, 131) lisa 1 punkti 3 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Kaadmium ja selle ühendid, väljendatud kaadmiumina (Cd)

kokku 0,05 mg/m3

kokku 0,1 mg/m3*

Tallium ja selle ühendid, väljendatud talliumina (Tl)
Elavhõbe ja selle ühendid, väljendatud elavhõbedana (Hg)
0,05 mg/m3
0,1 mg/m3*
Antimon ja selle ühendid, väljendatud antimonina (Sb)

kokku 0,5 mg/m3

kokku 1 mg/m3*

Arseen ja selle ühendid, väljendatud arseenina (As)
Plii ja selle ühendid, väljendatud pliina (Pb)
Kroom ja selle ühendid, väljendatud kroomina (Cr)
Koobalt ja selle ühendid, väljendatud koobaltina (Co)
Vask ja selle ühendid, väljendatud vasena (Cu)
Mangaan ja selle ühendid, väljendatud mangaanina (Mn)
Nikkel ja selle ühendid, väljendatud niklina (Ni)
Vanaadium ja selle ühendid, väljendatud vanaadiumina (V)

* 1. jaanuarini 2007 keskmised väärtused olemasolevate tehaste puhul, millele on antud käitamisluba enne 31. detsembrit 1996 ja kus põletatakse üksnes ohtlikke jäätmeid.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json