Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 79, 1145

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 15.10.2009 nr 15

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõigete 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord» ja Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2009. a määrusega nr 97 «Kaisma valla ja Vändra valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruse muutmine».

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuse nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2009, 64, 947) kinnitatud lisas «Asustusüksuste nimistu» tehakse järgmised muudatused:

1) Pärnu maakonna asustusüksuste nimistust jäetakse välja sõnad:

«KAISMA vald
Külad
Kaisma
Kergu
Kõnnu
Metsaküla
Metsavere
Rahkama
Sohlu»;

2) Pärnu maakonna Vändra valla asustusüksuste nimistu sõnastatakse järgmiselt:

«VÄNDRA vald
Külad
Allikõnnu
Aluste
Kaansoo
Kadjaste
Kaisma
Kalmaru
Kergu
Kirikumõisa
Kobra
Kose
Kullimaa
Kurgja
Kõnnu
Leetva
Luuri
Lüüste
Massu
Metsaküla
Metsavere
Mustaru
Mädara
Oriküla
Pärnjõe
Rae
Rahkama
Rahnoja
Reinumurru
Rõusa
Rätsepa
Samliku
Sikana
Sohlu
Suurejõe
Säästla
Tagassaare
Vaki
Venekuusiku
Veskisoo
Vihtra
Viluvere
Võidula
Võiera
Ünnaste».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub Vändra Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Minister Siim Valmar KIISLER

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

/otsingu_soovitused.json