Teksti suurus:

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 81, 1179

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Vastu võetud 27.10.2009 nr 16

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kinnitatakse maavalitsuste asukohad ja struktuurid ning sätestatakse maavalitsuste struktuuriüksuste täidetavad peamised ülesanded.

§ 2. Harju Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Harju Maavalitsus asub Tallinnas Roosikrantsi 12, postiindeks on 15077.

(2) Harju Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 3. Hiiu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Hiiu Maavalitsus asub Kärdlas Leigri väljak 5, postiindeks on 92401.

(2) Hiiu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 4. Ida-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Ida-Viru Maavalitsus asub Jõhvis Keskväljak 1, postiindeks on 41594.

(2) Ida-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 5. Jõgeva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Jõgeva Maavalitsus asub Jõgeval Suur 3, postiindeks on 48306.

(2) Jõgeva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist; (õ) 5.11.2009 12:42
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 6. Järva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Järva Maavalitsus asub Paides Rüütli 25, postiindeks on 72713.

(2) Järva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 7. Lääne Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Lääne Maavalitsus asub Haapsalus Lahe 8, postiindeks on 90503.

(2) Lääne Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas, maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
2) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
3) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.

§ 8. Lääne-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Lääne-Viru Maavalitsus asub Rakveres Kreutzwaldi 5, postiindeks on 44314.

(2) Lääne-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 9. Põlva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Põlva Maavalitsus asub Põlvas Kesk 20, postiindeks on 63308.

(2) Põlva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 10. Pärnu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Pärnu Maavalitsus asub Pärnus Akadeemia 2, postiindeks on 80088.

(2) Pärnu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.

§ 11. Rapla Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Rapla Maavalitsus asub Raplas Tallinna mnt 14, postiindeks on 79513.

(2) Rapla Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 12. Saare Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Saare Maavalitsus asub Kuressaares Lossi 1, postiindeks on 93816.

(2) Saare Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas, maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist, raamatupidamist, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi ning riiklike investeeringute alast tegevust;
2) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
3) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.

§ 13. Tartu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Tartu Maavalitsus asub Tartus Riia 15, postiindeks on 51010.

(2) Tartu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 14. Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Valga Maavalitsus asub Valgas Kesk 12, postiindeks on 68203.

(2) Valga Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, raamatupidamist, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 15. Viljandi Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Viljandi Maavalitsus asub Viljandis Vabaduse plats 2, postiindeks on 71020.

(2) Viljandi Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste üleannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas;
5) raamatupidamise ja personaliarvestuse osakond – korraldab maavalitsuste ja maavalitsuste hallatavate asutuste raamatupidamist, personali- ja palgaarvestust.

§ 16. Võru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

(1) Võru Maavalitsus asub Võrus Jüri 12, postiindeks on 65620.

(2) Võru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
2) rahandusosakond – korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, raamatupidamist, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 17. Määruse muutmine

Regionaalministri 14. detsembri 2006. a määruses nr 8 «Maavanema ajutise asendamise kord» (RTL 2006, 89, 1664) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maavanema teenistussuhte peatumisel «Avaliku teenistuse seaduse» §-s 108 sätestatud alusel pannakse maavanema ülesanded ühele maavalitsuse osakonnajuhatajatest, osakonnajuhataja asetäitjale, talituse juhatajale või maasekretärile.»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui maavanem teenistuslähetuse või muu ajutise takistuse tõttu ei saa oma ülesandeid täita, võib maavanem oma ülesanded panna ühele maavalitsuse osakonnajuhatajatest, osakonnajuhataja asetäitjale, talituse juhatajale või maasekretärile.».

§ 18. Määruse kehtetuks tunnistamine

Regionaalministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 1 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RTL 2006, 33, 594; 2009, 35, 458) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Määruse rakendamine

(1) Määruse § 2 lõike 2 punkt 2, § 3 lõike 2 punkt 2, § 4 lõike 2 punkt 2, § 5 lõike 2 punkt 2, § 6 lõike 2 punkt 2, § 8 lõike 2 punkt 2, § 9 lõike 2 punkt 2, § 10 lõike 2 punkt 2, § 11 lõike 2 punkt 2, § 13 lõike 2 punkt 2, § 14 lõike 2 punkt 2, § 15 lõike 2 punkt 2 ning § 16 lõike 2 punkt 2 kehtivad 31. detsembrini 2009.

(2) Määruse § 7 lõike 2 punktist 1, § 12 lõike 2 punktist 1 ja § 14 lõike 2 punktist 1 jäetakse 1. jaanuarist 2010. a välja sõna «raamatupidamist,».

(3) Määruse § 2 lõike 2 punkti 1, § 3 lõike 2 punkti 1, § 4 lõike 2 punkti 1, § 5 lõike 2 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 1, § 8 lõike 2 punkti 1, § 9 lõike 2 punkti 1, § 10 lõike 2 punkti 1, § 11 lõike 2 punkti 1, § 13 lõike 2 punkti 1, § 14 lõike 2 punkti 1, § 15 lõike 2 punkti 1 ja § 16 lõike 2 punkti 1 täiendatakse 1. jaanuarist 2010. a pärast sõnu «rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist,» sõnadega «maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist,».

§ 20. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. detsembril 2009. a.

(2) Määruse § 15 lõike 2 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Siim Valmar KIISLER

Kantsler Märt KRAFT

Õiend

Lugeda RTL 2009, 81, 1179 avaldatud regionaalministri 27.10.2009.a määruse nr 16 "Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine" § 5 punkti 3 tekst õigeks järgmiselt:

"3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;".

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 31 p 2 ja Siseministeeriumi 30.10.2009. a e-kiri.

/otsingu_soovitused.json