Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ning prefektuuride struktuur ja teenistujate koosseis

Siseminister
määrus

lisa 13232743

Lisa 2

  Siseministri 29. oktoobri 2009. a määruse nr 46
«Politsei- ja Piirivalveameti ning prefektuuride struktuur ja teenistujate koosseis»
  lisa 2

Põhja Prefektuuri struktuur ja teenistujate koosseis

Struktuuriüksus, ameti- või abiteenistuskoha nimetus Politseiametniku ametikoha teenistusaste ning muu teenistuja ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp Kohtade
arv
Prefekt politseikolonel       1
PIIRIVALVEBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Välispiiri teabe talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Ebaseadusliku sisserände tõkestamise teenistus     
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       2
Piiriametnik politseileitnant       1
Noorempiiriametnik vanemkomissar       2
Uurija vanemametnik       1
  kokku teenistuses       7
Ohuhinnangu ja riskianalüüsi teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Noorempiiriametnik vanemkomissar       1
Uurija vanemametnik       1
  kokku teenistuses       4
Kahepoolse koostöö teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Noorempiiriametnik vanemkomissar       1
  kokku teenistuses       4
  kokku talituses     16
Piiriturvalisuse talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Piirihaldusteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       3
Piiriametnik politseileitnant       1
Noorempiiriametnik vanemkomissar       3
  kokku teenistuses       8
Mereturvalisusteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Noorempiiriametnik vanemkomissar       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       5
  kokku teenistuses       9
Piiriolukorra juhtimiskeskus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Noorempiiriametnik vanemkomissar       6
  kokku teenistuses       7
  kokku talituses     25
Valmidusüksus    
Üksuse juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       3
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       2
Piirivalvur vanemkonstaabel       5
Noorempiirivalvur konstaabel       4
  kokku üksuses     16
Tallinna piiripunkt    
Piiripunkti juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel     10
Piirivalvur vanemkonstaabel     42
Noorempiirivalvur konstaabel     27
  kokku piiripunktis     83
Tallinna kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       4
Piirivalvur vanemkonstaabel     23
Noorempiirivalvur konstaabel     18
  kokku kordonis     48
Muuga kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       5
Piirivalvur vanemkonstaabel     17
Noorempiirivalvur konstaabel       6
  kokku kordonis     31
Paldiski kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       5
Piirivalvur vanemkonstaabel     11
Noorempiirivalvur konstaabel       8
  kokku kordonis     27
  kokku büroos   247
KRIMINAALBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Organiseeritud ja raskete kuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemerimenetleja politseikapten       5
Erimenetleja vanemkomissar     20
Jälitusametnik komissar       2
Kriminaalmenetleja komissar       1
  kokku talituses     29
Narkokuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemerimenetleja politseikapten       6
Erimenetleja vanemkomissar     14
Jälitusametnik komissar       8
Kriminaalteabe analüütik vanemkomissar       1
  kokku talituses     30
Korruptsioonikuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Erimenetleja vanemkomissar       2
Jälitusametnik komissar       2
Kriminaalmenetleja komissar       2
  kokku talituses       7
Majanduskuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemerimenetleja politseikapten       3
Erimenetleja vanemkomissar     20
Jälitusametnik komissar       2
Kriminaalmenetleja komissar     13
  kokku talituses     39
Lastekaitsetalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Erimenetleja vanemkomissar       2
Jälitusametnik komissar       1
Kriminaalmenetleja komissar       3
  kokku talituses       7
Kriminalistikatalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemmenetleja politseileitnant       4
Menetleja komissar     20
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Kriminalistikateenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemkriminalist vanemkomissar       3
Kriminalist üleminspektor     17
  kokku teenistuses     21
  kokku talituses     47
Üldkuritegude  talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemerimenetleja politseikapten       3
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       2
Erimenetleja vanemkomissar     10
Jälitusametnik komissar       1
Kriminaalmenetleja komissar     17
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       3
  kokku talituses     38
Varavastaste kuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Keskteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemerimenetleja politseikapten       4
Erimenetleja vanemkomissar     17
Jälitusametnik komissar       4
Kriminaalmenetleja komissar       3
  kokku teenistuses     29
Ida teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemjälitusametnik politseileitnant       3
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       1
Jälitusametnik komissar     13
Kriminaalmenetleja komissar     18
  kokku teenistuses     36
Kesklinna teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemjälitusametnik politseileitnant       2
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       2
Jälitusametnik komissar     12
Kriminaalmenetleja komissar     26
  kokku teenistuses     43
Lääne teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemjälitusametnik politseileitnant       3
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       1
Jälitusametnik komissar       9
Kriminaalmenetleja komissar     25
  kokku teenistuses     39
  kokku talituses   148
Isikuvastaste kuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Ida teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemjälitusametnik politseileitnant       1
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       2
Jälitusametnik komissar       6
Kriminaalmenetleja komissar     11
  kokku teenistuses     21
Kesklinna teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemjälitusametnik politseileitnant       2
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       2
Jälitusametnik komissar       9
Kriminaalmenetleja komissar     19
  kokku teenistuses     33
Lääne teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemjälitusametnik politseileitnant       1
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       1
Jälitusametnik komissar       6
Kriminaalmenetleja komissar     15
  kokku teenistuses     24
  kokku talituses     79
Kriminaalteabeteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemkriminaalametnik politseileitnant       2
Politseianalüütik vanemkomissar       5
Jälitusteabeametnik üleminspektor       2
Juhtivspetsialist vanemametnik       5
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik       3
  kokku teenistuses     19
  kokku büroos   444
KORRAKAITSEBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Piirkondliku politseitöö talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Ennetusteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemkorrakaitseametnik politseileitnant       1
Liikluspolitseinik ülemkonstaabel       2
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       3
Väärteomenetleja ülemkonstaabel       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       9
Korrakaitseteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemkorrakaitseametnik politseileitnant       8
  kokku teenistuses       9
  kokku talituses     19
Juhtimiskeskus    
Keskuse juht politseimajor       1
Korrakaitseametnik vanemkomissar       1
Vanemkorrapidaja vanemkomissar       4
Korrapidaja komissar       5
Politseioperaator vanemkonstaabel     21
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       5
Spetsialist vanemametnik     34
  kokku keskuses     72
Liiklusjärelevalve talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Liiklusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Liiklusametnik vanemkomissar       1
Välijuht vanemkomissar       5
Liikluspolitseinik ülemkonstaabel     34
  kokku teenistuses     41
Veeliiklusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Liikluspolitseinik ülemkonstaabel       5
  kokku teenistuses       6
Künoloogiateenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Kiirreageerija ülemkonstaabel     12
Talitaja lihttööline       1
  kokku teenistuses     14
Kiirreageerimisteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Vanemkiirreageerija vanemkomissar       2
Kiirreageerija ülemkonstaabel     17
  kokku teenistuses     20
  kokku talituses     82
Liiklusmenetlustalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemväärteomenetleja vanemkomissar       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel       4
Spetsialist vanemametnik       1
Menetlusteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel     14
Vanemspetsialist vanemametnik       2
Spetsialist vanemametnik       2
  kokku teenistuses     19
  kokku talituses     26
Avariitalitus    
Talituse juht politseimajor 1
Avariiteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Liiklusametnik vanemkomissar       1
Vanemavariipolitseinik vanemkomissar       4
Avariipolitseinik ülemkonstaabel     25
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik       2
  kokku teenistuses     34
Menetlusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel       9
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses     11
  kokku talituses     46
Kriisireguleerimisteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Kriisireguleerija vanemkomissar       3
  kokku teenistuses       4
Lubadetalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Lubadeametnik ülemkonstaabel       5
Vanemspetsialist vanemametnik       9
  kokku talituses     15
Arestimaja    
Arestimaja juht politseimajor       1
Arestimaja administraator konstaabel       3
Konvoipolitseinik konstaabel       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Konvoiteenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Vanemliikluspolitseinik vanemkomissar       1
Liiklusametnik vanemkomissar       2
Liikluspolitseinik ülemkonstaabel     26
  kokku teenistuses     30
Korrapidamisteenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Arestipunkti vanem vanemkomissar       4
Konvoipolitseinik konstaabel       7
Vanemspetsialist vanemametnik       4
Spetsialist vanemametnik       7
  kokku teenistuses     23
Kainestusmajateenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Arestipunkti vanem vanemkomissar       5
Konvoipolitseinik konstaabel       6
Vanemspetsialist vanemametnik       4
Spetsialist vanemametnik       6
  kokku teenistuses     22
  kokku arestimajas     81
Lõuna politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Menetlusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel     11
Politseioperaator vanemkonstaabel       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik       7
  kokku teenistuses     21
Noorsooteenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel     10
  kokku teenistuses     11
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Välijuht vanemkomissar       4
Korrapidaja komissar       5
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     38
Konvoipolitseinik konstaabel       4
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses     53
Mustamäe konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     15
  kokku konstaablijaoskonnas     16
Nõmme konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       9
  kokku konstaablijaoskonnas     10
Kristiine konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       6
  kokku konstaablijaoskonnas       7
Haabersti konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       6
  kokku konstaablijaoskonnas       7
  kokku politseijaoskonnas   126
Kesklinna politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Menetlusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Korrakaitseametnik vanemkomissar       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel     21
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       3
Spetsialist vanemametnik       9
  kokku teenistuses     36
Noorsooteenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel     11
  kokku teenistuses     12
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Korrakaitseametnik vanemkomissar       2
Välijuht vanemkomissar       4
Korrapidaja komissar     10
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     67
Konvoipolitseinik konstaabel       4
Spetsialist vanemametnik       6
  kokku teenistuses     94
Kesklinna konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     21
  kokku konstaablijaoskonnas     22
Põhja konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     16
  kokku konstaablijaoskonnas     17
  kokku politseijaoskonnas   182
Ida politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Menetlusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel     11
Politseiteabeametnik konstaabel       2
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik       3
  kokku teenistuses     18
Noorsooteenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       8
  kokku teenistuses       9
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Välijuht vanemkomissar       4
Korrapidaja komissar       4
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     38
Konvoipolitseinik konstaabel       2
Spetsialist vanemametnik       5
  kokku teenistuses     54
Lasnamäe konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     22
  kokku konstaablijaoskonnas     23
Pirita-Viimsi konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       6
  kokku konstaablijaoskonnas       7
  kokku politseijaoskonnas   112
Ida-Harju politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Menetlusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel       1
Spetsialist vanemametnik       5
  kokku teenistuses       7
Noorsooteenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       5
  kokku teenistuses       6
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Välijuht vanemkomissar       4
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     29
  kokku teenistuses     34
Maardu konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     10
  kokku konstaablijaoskonnas     11
Rae-Anija konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       9
  kokku konstaablijaoskonnas     10
  kokku politseijaoskonnas     69
Lääne-Harju politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Menetlusteenistus    
Teenistuse vanem politseileitnant       1
Väärteomenetleja ülemkonstaabel       3
  kokku teenistuses       4
Noorsooteenistus    
Teenistuse vanem vanemkomissar       1
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       7
  kokku teenistuses       8
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Välijuht vanemkomissar       4
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     23
Konvoipolitseinik konstaabel       2
Politseioperaator vanemkonstaabel       2
Spetsialist vanemametnik       5
  kokku teenistuses     37
Keila konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     10
  kokku konstaablijaoskonnas     11
Saue konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       9
  kokku konstaablijaoskonnas     10
  kokku politseijaoskonnas     71
  kokku büroos   906
KODAKONDSUS- JA MIGRATSIOONIBÜROO    
Büroo juht kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       2
Migratsioonijärelevalve talitus    
Talituse juht kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       2
Peainspektor vanemametnik       3
Vanemspetsialist vanemametnik       2
Vaneminspektor vanemametnik       7
  kokku talituses     15
Teenindus Narva mnt 5    
Teenindusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       9
Vanemspetsialist vanemametnik       17
  kokku teeninduses     27
Teenindus Vilmsi 59    
Teenindusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       7
Vanemspetsialist vanemametnik       7
  kokku teeninduses     15
Teenindus Lastekodu 48    
Teenindusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       2
Vanemspetsialist vanemametnik       8
  kokku teeninduses     11
Teenindus Sõle 61a    
Teenindusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       7
Vanemspetsialist vanemametnik     16
  kokku teeninduses     24
  kokku büroos     96
KOORDINATSIOONIBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Planeerimisteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Staabiametnik politseikapten     11
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses     14
Analüüsiteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Staabiametnik politseikapten       3
Juhtivspetsialist vanemametnik       2
Vanemspetsialist vanemametnik       5
  kokku teenistuses     11
  kokku büroos     26
  kokku prefektuuris 1720
  neist politseiametnike ametikohti 1470