Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ning prefektuuride struktuur ja teenistujate koosseis

Siseminister
määrus

lisa 13232745

Lisa 4

  Siseministri 29. oktoobri 2009. a määruse nr 46
«Politsei- ja Piirivalveameti ning prefektuuride struktuur ja teenistujate koosseis»
  lisa 4

Ida Prefektuuri struktuur ja teenistujate koosseis

Struktuuriüksus, ameti- või abiteenistuskoha nimetus Politseiametniku ametikoha teenistusaste ning muu teenistuja ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp Kohtade arv
Prefekt politseikolonel       1
PIIRIVALVEBÜROO    
Büroo juht politseikolonel       1
Välispiiri teabe talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Ohuhinnangu ja riskianalüüsi teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Teabetöö piiriametnik politseileitnant       1
Teabetöö juhtivpiirivalvur komissar       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       4
Kahepoolse koostöö teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Teabetöö vanempiiriametnik politseikapten       1
Teabetöö juhtivpiirivalvur komissar       1
  kokku teenistuses       3
Ebaseadusliku sisserände tõkestamise teenistus     
Teenistuse vanem politseikapten       1
Teabetöö vanempiiriametnik politseikapten       2
Teabetöö juhtivpiirivalvur komissar       6
Vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku teenistuses     11
  kokku talituses     19
Piiriturvalisuse talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Juhtimispunkt    
Juhtimispunkti vanem politseikapten       1
Juhtivpiirivalvur komissar       2
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       2
Piirivalvur vanemkonstaabel       2
  kokku teenistuses       7
Piirihaldusteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       2
Piiriametnik politseileitnant       2
Juhtivpiirivalvur komissar       1
Vanemspetsialist vanemametnik       4
  kokku teenistuses     10
Mereturvalisusteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Juhtivpiirivalvur komissar       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       5
  kokku talituses     23
Valmidusüksus    
Üksuse juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       2
Piiriametnik politseileitnant       1
Vaneminstruktor-juhtivpiirivalvur komissar       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       7
Noorempiirivalvur konstaabel       1
  kokku üksuses     14
Kunda kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel     18
Piirivalvur vanemkonstaabel     11
Noorempiirivalvur konstaabel       9
  kokku kordonis     41
Sillamäe kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       1
Piirivalvur vanemkonstaabel       5
Noorempiirivalvur konstaabel       5
  kokku kordonis     13
Narva-Jõesuu kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Teabetöö piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       3
Piirivalvur vanemkonstaabel     16
Noorempiirivalvur konstaabel       5
Kaatri komandör ülemkonstaabel       2
Kaatri mehaanik ülemkonstaabel       2
Pootsman veebel       2
  kokku kordonis     33
Narva maanteepiiripunkt    
Piiripunkti juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       5
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       7
Piirivalvur vanemkonstaabel     26
Noorempiirivalvur konstaabel     56
Juhtivdokumendiekspert komissar       1
Vanemdokumendiekspert ülemkonstaabel       2
Dokumendiekspert vanemkonstaabel       5
  kokku piiripunktis     104
Narva raudteepiiripunkt    
Piiripunkti juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       7
Piirivalvur vanemkonstaabel     18
Noorempiirivalvur konstaabel     31
  kokku piiripunktis     59
Narva kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Teabetöö piiriametnik politseileitnant       1
Piiriametnik politseileitnant       2
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       8
Piirivalvur vanemkonstaabel     24
Noorempiirivalvur konstaabel     26
  kokku kordonis     63
Mustajõe kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Teabetöö piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       1
Piirivalvur vanemkonstaabel       7
Noorempiirivalvur konstaabel     13
  kokku kordonis     24
Punamäe kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Teabetöö piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       3
Piirivalvur vanemkonstaabel       7
Noorempiirivalvur konstaabel     11
  kokku kordonis     24
Vasknarva kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Teabetöö piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       3
Piirivalvur vanemkonstaabel     10
Noorempiirivalvur konstaabel       8
  kokku kordonis     24
Alajõe kordon    
Kordoni juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Teabetöö piiriametnik politseileitnant       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       2
Piirivalvur vanemkonstaabel       9
Noorempiirivalvur konstaabel       2
Hõljuki komandör ülemkonstaabel       2
Hõljuki mehaanik vanemkonstaabel       2
Kaatri komandör ülemkonstaabel       2
Kaatri mehaanik vanemkonstaabel       2
  kokku kordonis     24
  kokku büroos   466
KRIMINAALBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Organiseeritud ja raskete kuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Erimenetleja vanemkomissar       6
Jälitusametnik komissar       1
  kokku talituses       8
Narkokuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Erimenetleja vanemkomissar     12
Jälitusametnik komissar       3
Kriminaalmenetleja komissar       1
  kokku talituses     17
Korruptsioonikuritegude teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Erimenetleja vanemkomissar       1
Jälitusametnik komissar       1
Kriminaalmenetleja komissar       1
  kokku teenistuses       4
Majanduskuritegude talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Erimenetleja vanemkomissar     11
Jälitusametnik komissar       2
  kokku talituses     14
Lastekaitseteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Erimenetleja vanemkomissar       2
  kokku teenistuses       3
Kriminalistikateenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Kriminalist üleminspektor       7
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       9
Kriminaalteabeteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Jälitusametnik komissar       2
Vanemspetsialist vanemametnik       3
Spetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       7
Jõhvi kriminaaltalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       1
Erimenetleja vanemkomissar       2
Jälitusametnik komissar     14
Kriminaalmenetleja komissar     21
  kokku talituses     39
Narva kriminaaltalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       2
Vanemjälitusametnik politseileitnant       3
Erimenetleja vanemkomissar       4
Jälitusametnik komissar     16
Kriminaalmenetleja komissar     15
  kokku talituses     41
Rakvere kriminaalteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemjälitusametnik politseileitnant       1
Vanemkriminaalmenetleja politseileitnant       1
Erimenetleja vanemkomissar       2
Jälitusametnik komissar       9
Kriminaalmenetleja komissar     11
  kokku teenistuses     25
  kokku büroos   168
KORRAKAITSEBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Piirkondliku politseitöö talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik       5
Politseiteabeametnik konstaabel       2
Ennetusteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Korrakaitseametnik vanemkomissar       2
Vanemliiklusametnik politseileitnant       6
  kokku teenistuses       9
  kokku talituses     19
Juhtimiskeskus    
Keskuse juht politseimajor       1
Vanemkorrapidaja vanemkomissar       8
Vanemspetsialist vanemametnik     15
Spetsialist vanemametnik       9
  kokku keskuses     33
Liiklusjärelevalvetalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemliikluspolitseinik vanemkomissar       1
Liikluspolitseinik ülemkonstaabel       5
  kokku talituses       7
Kriisireguleerimisteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Korrakaitseametnik vanemkomissar       1
  kokku teenistuses       2
Lubadeteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemspetsialist vanemametnik       2
Lubadeametnik ülemkonstaabel       1
Relvur konstaabel       1
  kokku teenistuses       5
Arestimaja     
Arestimaja juht politseimajor       1
Jõhvi kamber    
Arestipunkti vanem vanemkomissar       1
Konvoipolitseinik konstaabel     19
Spetsialist vanemametnik     17
  kokku üksuses     37
Narva kamber    
Arestipunkti vanem vanemkomissar       1
Konvoipolitseinik konstaabel       7
Spetsialist vanemametnik       5
  kokku üksuses     13
Rakvere kamber    
Arestipunkti vanem vanemkomissar       1
Konvoipolitseinik konstaabel       3
Spetsialist vanemametnik       5
  kokku üksuses       9
  kokku arestimajas     60
Rakvere politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Välijuht vanemkomissar       5
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     32
Avariipolitseinik ülemkonstaabel       5
  kokku teenistuses     43
Rakvere konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     15
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       3
  kokku teenistuses     19
Väike-Maarja konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       6
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       1
  kokku teenistuses       8
Tapa konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       3
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       1
  kokku teenistuses       5
  kokku politseijaoskonnas     76
Narva politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Välijuht vanemkomissar       6
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     54
Avariipolitseinik ülemkonstaabel       6
  kokku teenistuses     67
Narva konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     20
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       9
  kokku teenistuses     30
Sillamäe konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       8
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       1
  kokku teenistuses     10
  kokku politseijaoskonnas   108
Jõhvi politseijaoskond    
Politseijaoskonna juht politseimajor       1
Patrullteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Välijuht komissar       6
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     44
Avariipolitseinik ülemkonstaabel       5
  kokku teenistuses     56
Jõhvi konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel     16
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       3
  kokku teenistuses     20
Kiviõli konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       4
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       1
  kokku teenistuses       6
Kohtla-Järve konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       8
Noorsoopolitseinik ülemkonstaabel       1
  kokku teenistuses     10
Iisaku konstaablijaoskond    
Piirkonnavanem politseileitnant       1
Piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel       5
  kokku teenistuses       6
  kokku politseijaoskonnas     99
  kokku büroos   410
KODAKONDSUS- JA MIGRATSIOONIBÜROO    
Büroo juht kõrgem ametnik       1
Migratsioonijärelevalve talitus    
Talituse juht kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       2
Peainspektor vanemametnik       1
Vaneminspektor vanemametnik       4
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses       9
Jõhvi teenindus    
Teenindusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       4
Vanemspetsialist vanemametnik       9
  kokku teeninduses     14
Narva teenindus    
Teenindusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       3
Vanemspetsialist vanemametnik       8
  kokku teeninduses     12
Rakvere teenindus    
Teeninduse vanem vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       2
Vanemspetsialist vanemametnik       3
  kokku teeninduses       6
  kokku büroos     42
KOORDINATSIOONIBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Planeerimisteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Politseivanemametnik politseileitnant       1
  kokku teenistuses       2
Analüüsiteenistus    
Teenistuse vanem vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik       2
  kokku teenistuses       4
  kokku büroos       7
  kokku prefektuuris 1094
  neist politseiametnike ametikohti   975

 

/otsingu_soovitused.json