Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 52, 355

Avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seadus

Vastu võetud 29.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. novembri 2009. a otsusega nr 547

Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 2009, 49, 330) § 74 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 74. Piirangud teenistusse või liikmeks astumisel

(1) Ametist vabastatud riigiametnik ei või kolme aasta jooksul, arvates ametist vabastamise päevast, astuda selle tööandja teenistusse või tulundusühenduse liikmeks, kelle üle ta viimase kolme aasta jooksul süstemaatiliselt teostas järelevalvet. Ta ei või ka kolme aasta jooksul, arvates ametist vabastamise päevast, saada niisuguselt tööandjalt või tulundusühenduselt tulu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirang ei laiene töötamisele riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json