Teksti suurus:

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.11.2003 nr 300
RT I 2003, 75, 504
jõustumine 06.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2009RT I 2009, 52, 35712.11.2009

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 117 lõike 1 alusel.

§ 1. Stipendiumi suurus

 (1) Ettevalmistusteenistuse ajal makstakse vanglaametnikukandidaadile stipendiumi:
 1) esimesel õppeaastal 1380 krooni kuus;
 2) teisel õppeaastal 1564 krooni kuus;
 3) kolmandal õppeaastal 1840 krooni kuus.
[RT I 2009, 52, 357 - jõust. 12.11.2009]

 (2) Stipendiumi suurust võib suurendada või vähendada kuni 50% ulatuses, lähtudes vanglaametnikukandidaadi õppetöö tulemustest ja õppetööst osavõtust. Kandidaadile määratava stipendiumi suuruse otsustab õppeasutuse juht või tema määratud isik.

§ 2. Stipendiumi maksmine

 (1) Ettevalmistusteenistuse teoreetilise ja praktilise väljaõppe ajal makstakse vanglaametnikukandidaadile stipendiumi.

 (2) Stipendiumi ei maksta vanglaametnikukandidaadile:
 1) ajal, mil tema ettevalmistusteenistus on peatatud;
 2) «Vangistusseaduse» § 117 lõikes 3 nimetatud õppetööst vabal ajal.

 (3) Stipendiumi makstakse kandidaadile üks kord kuus.

§ 3. Loobumise õigus

  Vanglaametnikukandidaadil on õigus stipendiumist loobuda. Loobumise kohta esitab kandidaat kirjaliku avalduse õppeasutuse juhile.

§ 4. Kulude katmise allikas

  Vanglaametnikukandidaadi stipendium makstakse selle õppeasutuse eelarvest, kus ta on ettevalmistusteenistuses.

§ 5. [käesolevast tekstist välja jäetud]