Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 84, 1233

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.11.2009 nr 105

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 4 lõike 3, § 6 lõike 4, § 26 lõike 3, § 38 lõike 2, § 40 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 94 «Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld1» (RTL 2004, 68, 1122; 2008, 86, 1198), põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 «Ohtlike taimekahjustajate nimekiri1» (RTL 2004, 96, 1503; 2008, 86, 1198) ja põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 118 «Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil1» (RTL 2004, 96, 1505; 2008, 86, 1198) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35)» tekstiosaga «2008/109/EÜ (ELT L 319, 28.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.2.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.9.2009, lk 51–54)».

§ 2. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord1» (RTL 2004, 68, 1124; 2009, 25, 324) ja põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 «Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad läbima taimetervise kontrolli1» (RTL 2004, 68, 1125; 2009, 25, 322) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.2.2009, lk 12–18)» tekstiosaga «2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.9.2009, lk 51–54)».

§ 3. Määrus jõustub 1. detsembril 2009. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json