Teksti suurus:

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.03.2010
Avaldamismärge:

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri1

Vastu võetud 07.07.2004 nr 116
RTL 2004, 96, 1503
jõustumine 18.07.2004

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.09.2005 nr 96 (RTL 2005, 101, 1552) 7.10.2005

21.02.2008 nr 12 (RTL 2008, 17, 240) 1.03.2008

14.10.2008 nr 9 (RTL 2008, 86, 1198) 26.10.2008

9.11.2009 nr 105 (RTL 2009, 84, 1233) 1.12.2009

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse»  § 4 lõike 3 alusel.

[RTL 2005, 101, 1552 – jõust. 7.10.2005]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ohtlike taimekahjustajate nimekiri.

§ 2. Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

Ohtlikud taimekahjustajad on nimetatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) lisas I ning kui need ohtlikud taimekahjustajad esinevad taimedel või taimsetel saadustel või muudel objektidel, on need nimetatud lisas II.

[RTL 2008, 17, 240 – jõust. 1.03.2008]

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2004. a.

1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 9.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 3.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 5.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 2.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 7.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 28.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.2.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.9.2009, lk 51–54) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).

[RTL 2009, 84, 1233 – jõust. 1.12.2009] 

 

/otsingu_soovitused.json