Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 85, 1236

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal

Vastu võetud 12.11.2009 nr 62

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 11, 111 ja 12, § 19 lõike 3, «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 33 lõike 4, § 39 lõigete 3 ja 6 ja § 41 lõike 2 alusel ning tuginedes Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja Keskkonnainstituudi, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

1. peatükk REGULEERIMISALA 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2010. aastaks:
  1) piirkonnad, kus harrastuslikul kalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda ning nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite ja kalastuskaartide piirarv;
  2) ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil;
  3) harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel.

  (2) Määrus reguleerib harrastuslikku kalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk HARRASTUSLIK KALAPÜÜK NAKKEVÕRGU JA ÕNGEJADAGA JA AJUTISED PÜÜGIKITSENDUSED HARRASTUSLIKUL KALAPÜÜGIL 

§ 2.  Lubatud püügivahendite piirarv ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Läänemerel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on:
  1) Harju maakonnas – 100;
  2) Hiiu maakonnas – 120;
  3) Lääne maakonnas – 100;
  4) Lääne-Viru maakonnas – 10;
  5) Pärnu maakonnas – 60;
  6) Saare maakonnas – 200.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Harju maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 100;
  2) veebruaris – 130;
  3) märtsis – 150;
  4) aprillis – 250;
  5) mais – 350;
  6) juunis – 470;
  7) juulis – 600;
  8) augustis – 630;
  9) septembris – 600;
  10) oktoobris – 500;
  11) novembris – 250;
  12) detsembris – 120.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Hiiu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 175.

  (4) Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 60;
  2) veebruaris – 90;
  3) märtsis – 140;
  4) aprillis – 140;
  5) mais – 180;
  6) juunis – 240;
  7) juulis – 180;
  8) augustis – 170;
  9) septembris – 180;
  10) oktoobris – 130;
  11) novembris – 90;
  12) detsembris – 80.

  (5) Harrastuslikul kalapüügil Lääne maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 35;
  2) veebruaris – 40;
  3) märtsis – 70;
  4) aprillis – 90;
  5) mais – 100;
  6) juunis – 150;
  7) juulis – 180;
  8) augustis – 180;
  9) septembris – 160;
  10) oktoobris – 140;
  11) novembris – 65;
  12) detsembris – 50.

  (6) Harrastuslikul kalapüügil Lääne-Viru maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 70.

  (7) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 140.

  (8) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 200;
  2) veebruaris – 200;
  3) märtsis – 200;
  4) aprillis – 350;
  5) mais – 350;
  6) juunis – 500;
  7) juulis – 500;
  8) augustis – 500;
  9) septembris – 500;
  10) oktoobris – 350;
  11) novembris – 350;
  12) detsembris – 200.

  (9) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv saarte kaupa on:
  1) Abruka – 12;
  2) Haldi – 3;
  3) Kihnu – 45;
  4) Manilaid – 15;
  5) Naissaar – 16;
  6) Prangli – 90;
  7) Ruhnu – 15;
  8) Suur-Pakri ja Väike-Pakri – 9;
  9) Vilsandi – 21;
  10) Vormsi – 45.

  (10) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv saarte kaupa on:
  1) Abruka – 10;
  2) Haldi – 3;
  3) Kihnu – 45;
  4) Manilaid – 15;
  5) Ruhnu – 30;
  6) Vilsandi – 5;
  7) Vormsi – 45.

  (11) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 1–8 nimetatud piirkondades on:
  1) nakkevõrguga püügil – 100 krooni;
  2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil – 35 krooni.

  (12) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 nimetatud piirkondades on:
  1) nakkevõrguga püügil – 50 krooni;
  2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil – 25 krooni.

§ 3.  Lubatud püügivahendite piirarv, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel ajavahemikul 15. märts – 5. mai kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 174;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 121;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 228;
  4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 249;
  5) Piirissaart ümbritseval veealal kaldast kuni 1 km kaugusel – 100.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel – 10;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel – 10;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel – 10;
  4) Tartu maakonnas Peipsi ja Lämmijärvel – 10.

  (3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest nakkevõrguga püügil Peipsi, Pihkva ning Lämmijärvel on:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 15. märts – 5. mai – 100 krooni;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 15. märts – 5. mai – 50 krooni.

  (4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirkondades on 100 krooni.

  (5) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse eraldi iga lõigetes 3 ja 4 nimetatud piirkonna eest.

§ 4.  Lubatud püügivahendite piirarv Võrtsjärvel

  Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud püügivahendite piirarv on:
  1) nakkevõrk – 40;
  2) 100 õngekonksuga õngejada – 60.

§ 5.  Lubatud kalastuskaartide piirarv Harju maakonna siseveekogudel

  Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Harju maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Kahala järvel – 26;
  2) Klooga järvel – 23;
  3) Maardu järvel – 26;
  4) Männiku karjääris – 9;
  5) Soodla veehoidlal – 30;
  6) Tänavjärvel – 23.

§ 6.  Lubatud püügivahendite piirarv Ida-Viru maakonna sise- ja piiriveekogudel

  Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas Narva veehoidlas ja Narva jõe ülemjooksul üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 40.

§ 7.  Lubatud kalastuskaartide piirarv Jõgeva maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Jõgeva maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Elistvere järvel – 20;
  2) Kaiavere järvel – 10;
  3) Kuremaa järvel – 26.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonnas Kuremaa järvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 2.

§ 8.  Lubatud kalastuskaartide piirarv Lääne maakonna siseveekogudel

  Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Lääne maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Veskijärvel – 20;
  2) Hindaste järvel – 10.

§ 9.  Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Põlva maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Põlva maakonnas Meelva järvel on ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas 13.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonnas on Meelva, Jõksi, Kooraste Suurjärvel, Valgjärvel, Piigandi, Erastvere, Järvepää, Kiidjärvel, Orava, Tilsi Kõrbjärvel, Tilsi Pikkjärvel, Uiakatsi, Värska, Mutsina järvel ning Räpina, Leevaku, Leevijõe ja Põlva paisjärvel ühes kalendrikuus lubatud kasutada ühte 100 õngekonksuga õngejada.

§ 10.  Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Pärnu maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Pärnu maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Ermistu järvel – 30;
  2) Tõhela järvel – 50;
  3) Kaisma järvel – 23.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:
  1) Ermistu järvel – 6;
  2) Kaisma järvel – 2.

§ 11.  Lubatud püügivahendite piirarv Saare maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:
  1) Karujärvel – 5;
  2) Suurlahel – 5;
  3) Mullutu lahel – 5;
  4) Undu lahel – 4.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas Suurlahel on üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv 5.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

§ 12.  Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Tartu maakonna siseveekogudel ja Saadjärvel ning püügikitsendused harrastuspüügil

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel kuni 35 m pikkuse nakkevõrguga ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Pangodi järvel – 38;
  2) Keeri järvel – 6;
  3) Soitsjärvel – 20;
  4) Lahepera järvel – 10.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonnas Suur Emajõel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud kuni 35 m pikkuste nakkevõrkude piirarv on 10.

  (4) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv Suurel Emajõel on 10.

  (5) Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri. Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel kuni 35 m pikkuse nakkevõrguga ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas on 46.

  (6) Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 5.

§ 13.  Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Valga maakonna siseveekogudel ja püügikitsendused harrastuspüügil

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga on Valga maakonnas Aheru järvel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas 120.

  (2) Aheru järvel on keelatud kasutada väiksema silmasuurusega nakkevõrku kui 100 mm.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:
  1) Aheru järvel, Nõuni järvel ja Tündre järvel – 5;
  2) Väike Emajõel – 30;
  3) Pikre järvel, Udsu järvel, Virtsjärvel, Koorküla Valgjärvel, Kadastiku järvel, Korijärvel, Juusa järvel, Inni järvel, Pörja Porijärvel, Pilkuse järvel, Kiidjärvel ja Karula Pikkjärvel – 2.

§ 14.  Lubatud püügivahendite piirarv Viljandi maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:
  1) Õisu järvel – 3;
  2) Veisjärvel – 3;
  3) Ruhijärvel – 2;
  4) Parika järvel – 2.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:
  1) Õisu järvel – 5;
  2) Veisjärvel – 3;
  3) Ruhijärvel – 4;
  4) Parika järvel – 2;
  5) Kariste järvel – 3;
  6) Päidre järvel – 3;
  7) Mäeküla järvel – 2;
  8) Kuuni järvel – 1.

§ 15.  Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Võru maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Võru maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Vagula järvel – 48;
  2) Tamula järvel – 70;
  3) Hino järvel – 50;
  4) Ähijärvel – 30;
  5) Lõõdla järvel – 16.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonnas Uhtjärvel, Kahrila, Rõuge Suurjärvel, Rõuge Ratasjärvel, Tsolgo Pikkjärvel, Väimela Mäejärvel, Vaskna, Palujüri ja Kavadi järvel ühes kalendrikuus kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 1.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonnas Tamula, Vagula, Hino, Ähijärve, Pabra, Lõõdla, Murati, Kirikumäe, Pullijärvel ja Võhandu jõel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 4.

§ 16.  Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv väikejärvedes

  Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega käesoleva määruse §-s 5, § 7 lõikes 2, §-s 8, § 9 lõikes 1, § 10 lõikes 1, § 12 lõikes 2 ja § 15 lõikes 1 nimetatud siseveekogudes ei anta ühes kalendrikuus rohkem kalastuskaarte, kui on käesoleva määruse lisas 1 toodud vastava veekogu suuruse kohta üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv.

§ 17.  Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Võrtsjärvel ja teistel sise- ja piiriveekogudel

  (1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse §-des 4–6, 8–11 ja 13–15 nimetatud sise- ja piiriveekogudel on:
  1) nakkevõrguga püügil – 150 krooni;
  2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil Võrtsjärvel – 227 krooni;
  3) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil teistel siseveekogudel – 200 krooni.

  (2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse § 7 lõikes 2 ja § 12 lõigetes 2 ja 5 nimetatud veekogudel kuni 35-meetrise nakkevõrguga püügil on 100 krooni.

3. peatükk HARRASTUSLIK KALAPÜÜK LIIVI JA KUURITSAGA 

§ 18.  Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu siseveekogudes harrastuslikul kalapüügil liivi ja kuuritsaga

  (1) Harrastuslikuks kalapüügiks liivi ja kuuritsaga antakse kalastuskaarte väikejärvedele pindalaga alates 10 ha.

  (2) Liivi ja kuuritsaga püük on 2010. aastal keelatud kuni 31. maini ja 1. septembrist 31. detsembrini.

  (3) Kalastuskaarte liivi ja kuuritsaga püügiks ei väljastata 2010. aastal vooluveekogudele, Võrtsjärvele, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvele, Narva veehoidlale ja kaitsealade sihtkaitsevööndisse jäävatele veekogudele.

  (4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel püügiks liivi ja kuuritsaga on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks – 30 krooni;
  2) kalapüügiõiguse eest kuni üheks nädalaks – 50 krooni.

4. peatükk HARRASTUSLIK KALAPÜÜK HARPUUNPÜSSI JA HARPUUNIGA 

§ 19.  Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Jõgeva ja Tartu maakonnas harpuunpüssi ja harpuuniga

  (1) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse Jõgeva ja Tartu maakonnas järgmistele veekogudele:
  1) Kuremaa järv;
  2) Saadjärv.

  (2) Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud kõigis keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» nimetatud veekogudes või nende lõikudes.

  (3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel püügiks harpuunpüssi ja harpuuniga on:
  1) kalapüügiõiguse eest kuni 3 päevaks – 75 krooni;
  2) kalapüügiõiguse eest kuni üheks nädalaks – 100 krooni;
  3) kalapüügiõiguse eest kuni 30 päevaks – 300 krooni.

  (4) Kalastuskaart harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel.

5. peatükk LÕHELISTE PÜÜK 

§ 20.  Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu lõhe ja meriforelli harrastuspüügil jõgedel

  (1) Lõhe ja meriforelli harrastuspüügiks antakse kalastuskaarte järgmistele jõgedele:
  1) Pirita jõgi;
  2) Jägala jõgi;
  3) Valgejõgi;
  4) Selja jõgi;
  5) Narva jõgi;
  6) Vääna jõgi;
  7) Purtse jõgi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel harrastusliku kalapüügiõiguse tasu lõhe- ja meriforelli püügiks on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks – 100 krooni;
  2) kalapüügiõiguse eest kuni 3 päevaks – 200 krooni;
  3) kalapüügiõiguse eest kuni 30 päevaks – 1500 krooni.

  (3) Kalastuskaart lõhe ja meriforelli püügiks kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel.

§ 21.  Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil forellijõgedel

  (1) Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
  1) Esna jõel;
  2) Navesti jõel;
  3) Neeva kanalis;
  4) Norra ojas;
  5) Oostriku jõel;
  6) Palu peakraavis;
  7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
  8) Preedi jõel;
  9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
  10) Vodja jõel;
  11) Võlingi ehk Võllinge ojas;
  12) Onga jõel.

  (2) Harrastuslik kalapüük spinningu ja lendõngega on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud kalastuskaardi alusel.

  (3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustel on:
  1) kalapüügiõiguse eest kuni 1 aastaks – 500 krooni;
  2) kalapüügiõiguse eest kuni 30 päevaks – 250 krooni;
  3) kalapüügiõiguse eest kuni 3 päevaks – 100 krooni.

  (4) Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil lõikes 1 nimetatud veekogudel.

6. peatükk KALAPÜÜK LOODUSKAITSEALADEL 

§ 22.  Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Silma looduskaitsealal

  (1) Harrastuslik kalapüük Silma looduskaitsealal on keelatud 1. aprillist 31. juulini (kaasa arvatud).

  (2) Saunja lahel ja Sutlepa merel võib kalastuskaardi anda püügiks spinninguga, käsiõngega, lendõngega või sikutiga.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Silma looduskaitsealal spinninguga, käsiõngega, lendõngega või sikutiga püügiks kuni kolmepäevase kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv 2010. aastal veekogude kaupa on:
  1) Saunja lahel 1. jaanuarist 14. märtsini – 160;
  2) Saunja lahel 1. augustist kuni 31. detsembrini – 260;
  3) Sutlepa merel 1. jaanuarist kuni 28. veebruarini – 130;
  4) Sutlepa merel 1. augustist kuni 31. detsembrini – 150.

  (4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kuni kolmepäevaseks perioodiks on 100 krooni.

  (5) Silma looduskaitsealal on 2010. aastal harrastuslikul kalapüügil keelatud kasutada nakkevõrku.

§ 23.  Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Matsalu rahvuspargis

  (1) Harrastuslikuks kalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piiridesse jäävate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte püügiks spinninguga, käsiõngega, lendõngega või sikutiga järgmiselt:
  1) ajavahemikus 1. jaanuar – 15. veebruar Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – 100 tükki;
  2) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Liivi jõel ja Kasari jõe paremal kaldal Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini ehk piirkonnas A – 150 tükki;
  3) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe paremal kaldal Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni vastaskaldal asuva Sitsi peakraavini, mida nimetatakse ka Karjamaa augu piirkonnaks ehk piirkonnas B – 150 tükki;
  4) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Raana jõel ja Rõude jõel sillast 50 m ulatuses üles- ja allavoolu ehk piirkonnas C – 10 tükki;
  5) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ehk piirkonnas D – 300 tükki;
  6) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe vasakul kaldal Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini ehk Karjamaa augu piirkond ja Kasari jõe vasakul kaldal vastaskaldal asuvast Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini ehk piirkonnas E – 150 tükki;
  7) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kloostri sadamas ehk piirkonnas K – 50 tükki;
  8) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, «Kalatee» sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis vastavalt Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjale ehk piirkonnas M1 – 60 tükki;
  9) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis vastavalt Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjale ehk piirkonnas M2 – 150 tükki;
  10) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Kasari jõel Suitsu jõe suudmest kuni Kasari sillani, Suitsu jõel, Penijõel ja Rõude jõel alates Kasari jõest kuni luha sillani ehk piirkonnas J1 – 150 tükki;
  11) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Raana jõel ehk piirkonnas J2 – 10 tükki;
  12) ajavahemikus 16. november – 31. detsember Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J3 – 100 tükki.

  (2) Kalapüügiks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–12 toodud tingimustel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu 100 krooni. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igal nimetatud ajavahemikul ning veealal.

  (3) Matsalu rahvuspargis on harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal keelatud kasutada nakkevõrku.

§ 24.  Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Endla looduskaitsealal

  (1) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini antakse üheks kalendrikuuks või üheks päevaks järgmistele veekogudele:
  1) Endla järv;
  2) Sinijärv.

  (2) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. juulist 30. novembrini antakse üheks kalendrikuuks:
  1) Endla järvele – 40 tükki;
  2) Sinijärvele – 20 tükki.

  (3) Harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. juulist 30. novembrini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte maksimaalse piirarvuga kaks kaarti päevas:
  1) Endla järvele – 50 tükki;
  2) Sinijärvele – 50 tükki.

  (4) Harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. detsembrist 31. detsembrini antakse kalastuskaarte üheks kalendrikuuks:
  1) Endla järvele – 40 tükki;
  2) Sinijärvele – 20 tükki.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks sikuti.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks sikuti, spinning või lendõng.

  (8) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks kalendrikuuks on 100 krooni ja üheks päevaks 50 krooni.

  (9) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igal käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud veealal ja ajavahemikul.

7. peatükk VÄHIPÜÜK 

§ 25.  Kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv

  (1) Harrastuslikul kalapüügil vähinata või vähimõrra (edaspidi vähipüügivahendite) kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv 2010. aastal on:
  1) Harju maakonnas – 200;
  2) Hiiu maakonnas – 100;
  3) Ida-Viru maakonnas – 100;
  4) Jõgeva maakonnas – 300;
  5) Järva maakonnas – 100;
  6) Põlva maakonnas – 300;
  7) Pärnu maakonnas – 100;
  8) Saare maakonnas – 600;
  9) Tartu maakonnas – 200;
  10) Valga maakonnas – 400;
  11) Viljandi maakonnas – 100;
  12) Võru maakonnas – 200.

  (2) Vähipüügivahendi ööpäev on ööpäevades arvestatud kalastuskaardi kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis.

§ 26.  Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest ühe vähipüügivahendiga Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

  (1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi või Võru maakonnas on 30 krooni.

  (2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga Saare maakonnas on 40 krooni.

§ 27.  Ajutised püügikitsendused vähipüügil

  (1) Vähipüük on 2010. aastal keelatud kuni 31. juulini ja 1. septembrist 31. detsembrini.

  (2) Lääne, Lääne-Viru ja Rapla maakonnas on 2010. aastal vähipüük keelatud.

  (3) Saare maakonnas on 2010. aastal vähipüük keelatud Põduste jões ja Laugi peakraavis.

  (4) Harju maakonnas on 2010. aastal vähipüük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes.

  (5) 2010. aastal on keelatud püüda vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni, lakakarvakesi arvestamata, on väiksem kui 11 cm.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS


Keskkonnaministri 12. novembri 2009. a määruse nr 62
«Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal»

lisa


Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv Eesti väikejärvedes

Veekogu pindala (ha) või järv Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv
75–105 3
106–140 4
141–175 5
176–210 6
211–245 7
246–282 8
Saadjärv 16 (kuni 35 m)
Kahala 10
Vagula 12
Veisjärv 11
Kuremaa 6 (kuni 35 m)
Aheru 14
Ermistu 11
Tõhela 7

/otsingu_soovitused.json