Teksti suurus:

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 54, 365

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

Vastu võetud 12.11.2009 nr 171

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist on järgmised:

Veevõtt veekogust või põhjaveekihist

Vee erikasutusõiguse tasumäärad (krooni/1000 m3) alates

01.01
2010
01.01
2011
01.01
2012
01.01
2013
01.01
2014
01.01
2015
Veekogud:            
Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvad veekogud 440 484 532 559 587 600
Jahutusvee võtmine Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvatest veekogudest 88 97 106 112 117 120
Muud veekogud 330 363 399 419 440 462
Jahutusvee võtmine muudest veekogudest 25 25 25 25 25 25
Põhjaveekihid:            
kvaternaari põhjaveekiht 704 774 852 894 939 986
devoni põhjaveekihist ordoviitsiumi-kambriumi kihini 946 1041 1145 1202 1262 1325
kambriumi-vendi põhjaveekiht 1056 1162 1278 1342 1409 1479
Kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamisel tehnoloogiliseks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks 1881 2069 2276 2390 2509 2635
Joogiks kasutatav mineraalvesi 28 000 29 000 31 000 33 000 34 500 36 000
Ravivannimineraalvesi 2800 3000 3100 3300 3450 3600
Karjääridest väljapumbatav vesi 209 230 253 266 279 293
Kaevandustest väljapumbatav vesi 583 641 705 741 778 817

§ 2.    Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 317 «Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest pinnaveest või põhjaveekihist» (RT I 2005, 71, 554) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.    Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json