Teksti suurus:

Kohtunikuks nimetamine

Väljaandja:Vabariigi President
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 86, 1255

Kohtunikuks nimetamine

Vastu võetud 16.11.2009 nr 555

Nimetan esimese astme kohtunikuks 1. detsembrist 2009:
Mari-Liis Avikson
Aarne Lõhmus
Marie Tammsaar
Anu Uritam

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 13 ja § 150 lg 3, kohtute seaduse § 55 lg 1.


Toomas Hendrik ILVES