Teksti suurus:

„Politsei ja piirivalve seaduse“ alusel politseiametniku ametikohale nimetatud piirivalveametniku piirivalveauastme arvamine teenistusastmeks

„Politsei ja piirivalve seaduse“ alusel politseiametniku ametikohale nimetatud piirivalveametniku piirivalveauastme arvamine teenistusastmeks - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 86, 1251

„Politsei ja piirivalve seaduse“ alusel politseiametniku ametikohale nimetatud piirivalveametniku piirivalveauastme arvamine teenistusastmeks

Vastu võetud 16.11.2009 nr 49

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 112 lõike 2 alusel ja kooskõlas sama paragrahvi lõigetega 1 ja 3.

§ 1.  Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse «Piirivalveteenistuse seaduse» alusel teenistuses olevate piirivalveametnike piirivalveauastmete teenistusastmeks arvamise kord nende nimetamisel politseiametniku ametikohale «Politsei ja piirivalve seaduse» alusel.

§ 2.  Piirivalveauastme teenistusastmega vastavusse viimine

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud piirivalveametnike, välja arvatud piirivalveohvitseride, piirivalveauastmed arvatakse teenistusastmeteks Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

  (2) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud piirivalveohvitseride piirivalveauastmed arvatakse teenistusastmeteks siseministri käskkirjaga.

  (3) Piirivalveametnikule, kes on enne käesoleva määruse jõustumist vabastatud piirivalveteenistusest «Piirivalveteenistuse seaduse» § 35 alusel, antakse politseiasutuses teenistussuhte jätkamisel teenistusaste vastavalt «Politsei ja piirivalve seaduse» § 112 lõikele 1 ja käesoleva paragrahvi lõigetele 1 ja 2, võttes aluseks tema piirivalveauastme.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json