Teksti suurus:

„Politsei ja piirivalve seaduse“ alusel politseiametniku ametikohale nimetatud piirivalveametniku piirivalveauastme arvamine teenistusastmeks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

„Politsei ja piirivalve seaduse“ alusel politseiametniku ametikohale nimetatud piirivalveametniku piirivalveauastme arvamine teenistusastmeks - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 86, 1251

„Politsei ja piirivalve seaduse“ alusel politseiametniku ametikohale nimetatud piirivalveametniku piirivalveauastme arvamine teenistusastmeks

Vastu võetud 16.11.2009 nr 49

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 112 lõike 2 alusel ja kooskõlas sama paragrahvi lõigetega 1 ja 3.

§ 1.  Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse «Piirivalveteenistuse seaduse» alusel teenistuses olevate piirivalveametnike piirivalveauastmete teenistusastmeks arvamise kord nende nimetamisel politseiametniku ametikohale «Politsei ja piirivalve seaduse» alusel.

§ 2.  Piirivalveauastme teenistusastmega vastavusse viimine

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud piirivalveametnike, välja arvatud piirivalveohvitseride, piirivalveauastmed arvatakse teenistusastmeteks Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

  (2) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud piirivalveohvitseride piirivalveauastmed arvatakse teenistusastmeteks siseministri käskkirjaga.

  (3) Piirivalveametnikule, kes on enne käesoleva määruse jõustumist vabastatud piirivalveteenistusest «Piirivalveteenistuse seaduse» § 35 alusel, antakse politseiasutuses teenistussuhte jätkamisel teenistusaste vastavalt «Politsei ja piirivalve seaduse» § 112 lõikele 1 ja käesoleva paragrahvi lõigetele 1 ja 2, võttes aluseks tema piirivalveauastme.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json