Teksti suurus:

Terviseameti struktuur ja koosseis

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2011
Avaldamismärge:RTL 2009, 87, 1262

Terviseameti struktuur ja koosseis

Vastu võetud 19.11.2009 nr 84

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 2 lõikega 4 ja § 10 lõikega 4 ning «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-dega 6–8.

§ 1.  Terviseameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

  Terviseameti struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse alljärgnevalt:

Ametinimetus Koosseisuüksuste
arv
JUHTKOND  
Peadirektor 1
Peadirektori asetäitja 3
Nõunik 2
Õigusnõunik 1
Avalike suhete juht 1
Kvaliteedijuht 1
Projektijuht 1
Peadirektori abi 1
Kokku 11  
FINANTSOSAKOND  
Osakonnajuhataja – pearaamatupidaja 1
Vanemökonomist 1
Ökonomist 2
Vanemraamatupidaja 2
Nooremraamatupidaja 1
ÜLDOSAKOND  
Osakonnajuhataja 1
Spetsialist 1
Personalijuht 1
Personalikonsultant 1
Referent 1
Peaspetsialist 2
Remondimees 1
Majahoidja 1
Koristaja 1
Autojuht 2
Süsteemianalüütik 1
TERVISHOIUOSAKOND  
Osakonnajuhataja 1
Registrite ja tegevuslubade büroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 4
Kiirabi büroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 4
Töötervishoiu büroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 2
Mürgistusteabekeskus  
Mürgistusteabekeskuse juht 1
Peaspetsialist 3
MEDITSIINISEADMETE OSAKOND  
Osakonnajuhataja 1
Peaspetsialist 3
NAKKUSHAIGUSTE SEIRE JA EPIDEEMIATÕRJE OSAKOND  
Osakonnajuhataja 1
Peaspetsialist 4
Spetsialist 1
Epidemioloogilise valmisoleku büroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 2
Gripikeskus  
Peaspetsialist 1
KESKKONNATERVISE OSAKOND  
Osakonnajuhataja 1
Peaspetsialist 6
Riski hindamise büroo  
Peaspetsialist 1
KEMIKAALIOHUTUSE OSAKOND  
Osakonnajuhataja 1
Peaspetsialist 11  
Kemikaali ja tooteohutuse büroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 5
JÄRELEVALVEOSAKOND  
Osakonnajuhataja 1
Õigusnõunik 1
Juhtivinspektor 2
Vaneminspektor 9
Osakonnad kokku 91  
TERVISEAMETI LABORID  
Direktor 1
KESKLABOR  
Klienditeeninduse juht 1
Klienditeenindaja 3
Peaspetsialist 1
Proovivõtja 1
Keemia labor  
Laborijuhataja 1
Kvaliteedijuht 1
Juhtivspetsialist 3
Vanemspetsialist 13  
Laborant 2
Nakkushaiguste labor  
Laborijuhataja 1
Kvaliteedijuht 1
Peaspetsialist 2
Vanemspetsialist 12  
Vanemlaborant 1
Laborant 7
Füüsika labor  
Laborijuhataja 1
Vanemspetsialist 3
TARTU LABOR  
Laborijuhataja 1
Kvaliteedijuht 1
Klienditeenindaja 1
Proovivõtja 1
Juhtivspetsialist 3
Vanemspetsialist 9
Peaspetsialist 1
Laborant 3
KOHTLA-JÄRVE LABOR  
Laborijuhataja 1
Proovivõtja 1
Vanemspetsialist 2
Laborant 2
Laborid kokku 81
PÕHJA TALITUS  
Direktor 1
Juhiabi 1
Referent 1
Büroojuhataja 1
Juhtivinspektor 2
Juhtivspetsialist epidemioloogia alal 1
Spetsialist epidemioloogia alal 9
Vaneminspektor keskkonnatervise alal 6
Inspektor 13  
Statistik 1
Vaktsiinispetsialist 1
Proovivõtja 1
Autojuht 3
Koristaja 2
Kokku 43  
LÕUNA TALITUS  
Direktor 1
Juhiabi 1
Referent 1
Juhtivinspektor 2
Juhtivspetsialist epidemioloogia alal 1
Spetsialist epidemioloogia alal 4
Vaneminspektor keskkonnatervise alal 7
Inspektor 12  
Vanemspetsialast 1
Proovivõtja 1
Haldusspetsialist   0,5
Autojuht 3
Koristaja   2,5
Kokku 37  
LÄÄNE TALITUS  
Direktor 1
Juhiabi 1
Juhtivinspektor 2
Juhtivspetsialist epidemioloogia alal 1
Spetsialist epidemioloogia alal 3
Vaneminspektor keskkonnatervise alal 2
Inspektor 8
Autojuht 2
Kokku 20  
IDA TALITUS  
Direktor 1
Juhiabi 1
Referent 1
Juhtivinspektor 2
Juhtivspetsialist epidemioloogia alal 1
Spetsialist epidemioloogia alal 2
Vaneminspektor keskkonnatervise alal 3
Inspektor 9
Autojuht 2
Koristaja 1
Kokku 23  
   
Talitused kokku 123    
   
Kõik kokku 306    

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määrus nr 68 «Tervisekaitseinspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2009, 59, 871) ja sotsiaalministri 20. juuni 2008. a määrus nr 35 «Tervishoiuameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine» (RTL 2008, 53, 741) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Hanno PEVKUR
Minister

Marelle ERLENHEIM
Kantsler

/otsingu_soovitused.json