Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 55, 373

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad” muutmine

Vastu võetud 19.11.2009 nr 174

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 2 alusel ning kooskõlas § 13 lõike 3 punktiga 21, § 31 lõike 1 punktiga 8 ja § 48 lõike 4 punktiga 5 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktiga 7.

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 164 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad» (RT I 2006, 34, 265; 2009, 2, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 2 alusel ning kooskõlas § 13 lõike 3 punktiga 21, § 31 lõike 1 punktiga 8 ja § 48 lõike 4 punktiga 5 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktiga 7.»;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määruses sätestatakse avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja kulude maksuvaba hüvitise maksmise kord.

(2) Määruses sätestatakse puudega teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele maksuvaba hüvitise maksmise kord seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõiduks elukoha ja töökoha vahel, kui selleks ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui ühistranspordi kasutamine põhjustab isiku liikumis- ja töövõime olulist langust.

(3) Isikliku sõiduautona või mootorsõidukina käsitatakse teenistuja, töötaja ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme kasutuses olevat sõiduautot või mootorsõidukit, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

(4) Määrust ei rakendata nende teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud sõidukulude suhtes, mis hüvitatakse «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatud määruse kohaselt.»

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json